Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ sizce ne demek,
ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayHikmet Sezer Offline
Hikmet Sezer
Bay, 52
Ankara
0 person liked.
0 person did not like.
TOPAKLI HAKKINDA BİLGİLER
Yaylabağ, Taşpınar, İncek, Tuluntaş, Hacılar, Gökçehöyük,Topaklı, Çayırlı, Gölbek, Çimşit, Kırıklı, Karacaörenköylerinde ve Bezirhane Beldesi’nde bulunan höyüklerde yapılan yüzey araştırmalarında İlk Tunç Çağı izlerine rastlanmıştır. Gölbaşı çevresine XI. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlayan Türkmen, Türkmen-Yörük, Yörük ve Türkmen Ekrad grupları şunlardır:- Beğdili aşiretinden“Arablu” cemaati (konargöçer Türkmen Yörüğü) .
- Bozulus nam-ı diger “Tabanlu” Türkmenleri. Bu Türkmenler “Hacılu (Hacılı) ”, “Karamanlu”, “Abdurrahmanlu”, “Derilü”, “Sarılu” ve “Oğulbeylü” gruplarına ayrılır. - Mamulu aşiretinden, konar-göçer “Şerefli” Türkmeni. - “Çakallar” cemaati, Bozulus aşiretine mensup Türkmen Yörüklerinden. - “Deli Himmetli” Yörük cemaati. - Boynuinceli aşiretinden “Deliler” Türkmen cemaati. - “Dolundaş ” Yörük cemaati. - “Gerder” Yörük cemaati. - “Hacımuradlı” Yörük cemaati. - “Halaşlı (Halaşlu) ” Yörük cemaati. - Bozulus Türkmen aşiretinden “İymir (Eymir) ” cemaati. - Türkmen Yörüklerinden “Karakeçili” aşireti mensupları. - “Karaoğlan” Yörük cemaati. - Sekili Yörük cemaatinden “Koparan” Yörük cemaati. - “Macarlar” konar-göçer Yörük cemaati. - Tabanlı Türkmen aşiretinden “Mahmatlı” cemaati. - “Selâmetli” Yörük cemaati.“Karagediklü” Türkmen cemaati. - “Tobaklı” (Topaklı) ” Yörük cemaati. - “Yavrucak” Yörük cemaati. - “ Azizbeylü” Yörük cemaati. - “İncek” Yörük cemaati.- Beğdili aşiretinden konarcemaati.-göçer “Afşar” Günümüzde bulunan Çerkes, Tatar ve bazı Türkmen Ekrad cemaatleri ise XVIII. yüzyıldan sonra bu bölgeye yerleşmişlerdir.
Gölbaşı’na bağlı köylerde Osmanlı döneminde kurulan vakıflar, genellikle dini, hayri ve sosyal amaçlıdır. Günümüzde bu vakıflardan işlevini yürüten vakıf kalmamıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları
Arşivi’nde kayıtlı bulunan vakıflar şunlardır: 1. Oğul Beğ Zaviyesi Vakfı (Oğulbey Köyü) . 2. Seydi Yusuf Zaviyesi Vakfı (Bağiçi Köyü) . 3. Seyyid Muslihiddin Zaviyesi Vakfı (Bağiçi) . 4. Ali Kocaoğlu Mustafa Vakfı (Selametli Beldesi) . 5. Hasan Nadir Efendi ibni Hacı Ömer Vakfı (Karagedik Beldesi) . 6. Havvâ Hatun Vakfı (Hacımuratlı) . 7. El-Hac Mehmet Efendi ibni Abdullah Vakfı (Ahiboz) . 8. Muhaciroğlu Ali bin Mehmed Vakfı (Ahiboz) . 9. Hasan Ağa Cami-i Şerifi Vakfı (Çayırlı) . 10. Mehmed Efendi bin Hacı Mustafa Vakfı (Hacılar) .
11. El-Hac Ömer Cami-i Şerîfi Vakfı (Hacılar) . 12. Hacı Abdullah Efendi bin Mehmed Cami-i Şerifi Vakfı (Karaoğlan) . 13. Mustafaoğlu Hacı Ebubekir Ağa Vakfı (Subaşı) . 14. Osman Ağa ibni Kasım ibni Abdülğaffar Vakfı(Taşpınar) .
15. Mustafa Kethüda Cami-i Şerif Vakfı (Topaklı) . 16. Abdulvehab Efendi ibni Ahmed Misafirhanesi Vakfı (Tuluntaş) . 17. Halil İbrahim bin Şeyh Mustafa Vakfı(Tuluntaş) . 18. Abide Hatun Cami-i Şerifi Vakfı (Velihimmetli) . 19. Yusuf b. Abdülkadir İsfahani Vakfı (Yaylabağ) . 20. El-Hac Hüseyin Cami-i Şerifi Vakfı (Yurtbeyi) . 21. Bekir Çavuş bin Mehmed Vakfı (Karacaören) . 22. Abdullah Beşe Cami-i Şerif Vakfı (Koparan) . 23. Bursa İsa Bey Camii Vakfı (Tuluntaş) . 24. Hacı Ömer Cami-i Şerif Vakfı (Gölbek) . 25. Şerif Mehmed Bey Cami-i Şerif Vakfı (Hallaçlı) . 26. Ahmet Efendi bin Mustafa Vakfı (Karagedik) . 27. El-Hac İsa Cami Vakfı (Çimşit) . 28. Velüyiddin Cami-i Şerif Vakfı (Bağiçi) . 29. Halil Efendi bin Ömer (Örencik) . 30. Mahmatlıbahçe Köyü Camii Vakfı. 31. Bezirhane Köyü Camii Vakfı. 32. Çakal (Oğulbey) Köyü Camii Vakfı. 33. Bursal (Yaylabağ) Köyü Camii Vakfı. 34. Kızılcaşar Köyü Camii Vakfı. 35. Tolintaş (Tuluntaş) Köyü Cami-i Şerif Vakfı. 36. Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Köyü Cami-i Şerif Vakfı. 37. Mevlânâ Celâl bin Necmüddin Kuşhisarî Vakfı.
Ankara Valisi, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını karşılamak için Haymana Kaymakamı Cemal Bey’i görevlendirir. Cemal Bey, Haymana’ya bağlı köylerden 100 kişilik bir atlı suvari birliği kurar. Gölbaşı’na bağlı köylerden bu suvari birliğine katılanlardan bazıları şunlardır:Halaşlı Köyü’nden Mehmet Ağa, Hüseyin Ağa ve Teberoğlu Ahmet Ağa, Velihimmetli Köyü’nden Şehirli İbrahim Ağa, Emin Ağa ve Karabiberlerin Rıfat Efendi, GÖLBAŞI Topaklı Köyü’nden Mehmet Çavuş, Çayırlı Köyü’nden İsmail Ağa ve Halit Ağa ile Karagedikli Mustafa Bey. Gölbaşı ilçe hudutları dahilinde bulunan yerleşmelerde tarihi seyir içinde, Anadolu Selçuklularından itibaren tarihi şahsiyetlerin isimleri belgelerde ve vakfiyelerde zikredilmektedir. Bunlar Ertuğrul Gazi, Oğul Beğ, Seydi Yusuf, Şeyh Muslihiddin, Seyyid Abdülkadir İsfahani gibi tarihi şahsiyetlerdir. Topaklılı Sırma Hatun ise bölgenin tarihi hayırsever şahsiyetleridir Gölbaşı-Haymana karayoluna 5 km, ilçe merkezine 25 km Mustafa Kethüda Tarafından Cuma Namazı Kılınan bir Cami Yaptırılır. Bu Camiye, Ali Halife bin Mustafa hatip olarak tayin edilir. Günümüzde köyde Celiller, Mantılar, Köseler, Karaahmetoğulları, Hatıplar, Deveciler, Abekirler ve Keleşler sülalelerine mensup aileler yaşamaktadır. İlköğretim 5.nci sınıfa kadar yapılmaktadır. Doğal ve kültürel zenginliklere sahip olan köyde, 1828 ve 1521 tarihlerinin yazılı olduğu “Satı Hanım” çeşmesi bulunmaktadır. Köyiçi ve mera çeşmelerinin bulunduğu köyden Kaleboğazı deresi geçmektedir. I. ve II. sınıf tarım Arazisine sahip olan köyde, sulama amaçlı gölet bulunmaktadır. Kuru tarım yapılan yörede buğday, Arpa, ayçiçeği ve kimyon ekimi yapılmaktadır. Tarım ürünlerinin yetiştirildiği bölgede, küçük ve Büyükbaş hayvan besiciliği oldukça yaygındır. Geleneksel mimari olan kerpiç -dam yapıların yerini beton Karkas ve Yığma Meskenler Almaktadır İkizce Kasabası, Oyaca Beldesi, Gökçehöyük, Velihimmetli ve Çayırlı köyleri ile komşudur. Tarihi Roma Yolu yakınında bulunan yerleşmede Roma dönemi şehirlerinden “Androna”nın kurulduğu yer olarak kabul edilir. Günümüzde köy içinde Roma dönemi antik mermer malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca Büyükbahçe ve Kayabaşı mevkilerinde eski yerleşme yerleri bulunmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde bu bölgeye
Bozulus Türkmen boyları yerleşir. Kaynaklarda “Tobaklı”,
“Topaklı” cemaati Ankara, Adana ve Sivas bölgelerine yerleştiği ve “Yörükan” olduğu zikredilir. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde bulunan bir belgede, 1860 yılında GÖLBAŞI Haymana kazasına bağlı Topaklı Köyü’ne, Karagedik, Selametli ve Bezirhane beldeleri ileBağiçi, Örencik, Topaklı, Ahiboz, Çimşit, Oğulbey,Karaoğlan, Yaylabağ, Yurtbey, Mahmatlı, Karacaören, Gölbek ve İncek köylerinde Bizans dönemi iskan izlerine rastlanır. Yaylabağ (Bursal) , Yurtbeyi (Gerder) , Karaoğlan, Oğulbey,Örencik (Virancık) , Eymir Gölü suları altında kalanEymir Köyü, Afşar Çiftliği, Taşpınar eski yerleşmesi, Tuluntaş,Hallaçlı (Halaşlı) , Koparan, Topaklı,İncek (Göllüyerleşmesi) , Selametli, Zıva (Bağiçi) ve Deli Himmetli (Velihimmetli) köyleri bölgede ilk kurulan köylerdir. Bilgiler: Burhan Yavuz - Hikmet Sezer
(19.7.2013 00:32)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
Topaklı, Gölbaşı

Topaklı, Ankara ilinin Gölbaşı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bu köyün tarihi türkmendir, Türkdür Tarihi yaklaşık olarak 1700 lü yıllara dayanmaktadır.Sultan ikinci Mustafa tarafından Nevşehirin Topaklı Kasabasından o bölgedeki ermeni Köy lerinin yanına getirilmiştir.O bölgedeki en eski Tarihe sahip Köylerden biridir.

Kültür

Köy Anadolu insanının sıcaklıgı hoşgörüsü sevecenligi Vatanına Bayagına Dinine Örf ve adetlerine baglı insanları vardır. Yemekleri Hoşmerim Baklava Tereyaglı pilav Dügün çorbası Erişte Kavurma Gözleme Bazlama Sac arası çörek Kömbe Başlıca yemekleridir

Coğrafya

Ankara iline 43 km, Gölbaşı ilçesine 25 km uzaklıktadır.Rakım 1100 m dir.Akarsu ve Nehir yoktur.Ufak çaplı sular vardır.Bunların en önemlisi Baytar mevkiinden akan su durki hiç azalmadıgı gibi çokda lezzetlidir.Köyün karşısında Kabasinan dagı vardır

İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.koyde ceşitli işletmeler acılmış gelir kaynagı saglamaktadır Köyün yuzde doksanının geliri açlık sınırının altındadır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Seçildikleri yıllara göre Mahalle muhtarları:

> 2009 -Bilal KOÇ
> 2004 -Satılmış ÖZER
> 1999 -Satılmış ÖZER
> 1994 -Satılmış ÖZER

> 1989 -Sezai YİGİT
> 1984 -İzzet YAPICI

KÖY hakkında bilgiler

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köye günde ikikere belediye otobusü gelmektedir.Geçim kaynagı tarım ve hayvancılıktır.Ayrıca Ziraat fakültesi ve Roos Haymanada çalışanlar varır.Ayrıca Köyde Ankaranın en büyük damızlık düve ve süt üretme işletmrlerinden biri bulunmaktadır. Köyde gölet vardır.Sulama amaçlı kullanılmamaktadır.Arpa Bugday Fig Mısır Ayçekirdegi yetişmektedır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

(13.10.2009 09:26)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ANKARA GÖLBAŞI TOPAKLI KÖYÜ NEDİR? ankara gölbaşı topaklı köyü ne zaman?

Antoloji.com
21.2.2017 06:00:04  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]