Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ sizce ne demek,
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
0 person liked.
1 person did not like.
Deliler, Şereflikoçhisar

Deliler, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Deliller köyünün kuruluşu

köy köken olarak oğuzların bozok koluna mensup avşar türkmenlerinin deliler obasındandır.

Atalarımız yaklaşık 2 asır önce 19. yüzyılın başarında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelerek bir kısmı şimdiki su yurtlağı mevkiine; bir kısmı da şu anda yerleşmiş bulunduğumuz yere göç etmiştir . Deliller Köyü,çoğunluğu Nevşehir,Kırşehir,Çankırı,Kayseri illeri ve Palazobası köyünden gelen topluluklar olmak üzere toplam 11 kabineden oluşmuştur.Bu 11 kabineyi soyadlarına göre sınıflandırıp gösterecek olursak;

A. Nevşehir ili Daşdeller köyünden gelenler:

1.a. OZAN’lar

b. YALIM’lar

c. KAYGILI’lar

2.a ÖZKAN’lar

b. SOLMAZ’lar

c. SÖNMEZ’ler

d. ÖZER’ler

3. TEKİNBAŞ’lar

4. İÇÖZ’ler

5.a. TOPRAK’lar

b. ÜNLÜER’ler

c. ÜNSAL’lar

d. ÜNAL’lar

6.a. GÜRSES’ler

b. EKİCİ’ler

7.a. BAŞARAN’lar

b. BAŞAR’lar

c. CANOĞLU’lar

d. ÇETİN’ler

e. ALAY’lar

B. Kırşehir’den gelenler:

8.a. ÜSTÜN’ler

b. GÜVENİR’ler

c. GÜVEN’ler

d. ÜNLܒler

C. Çankırı ilinden gelenler:

9. ÜNVER’ler

D. Kayseri ilinden gelenler:

10. GÜNAY’lar

E. Palazobası köyünden gelenler

11.a. ŞENER’ler

b. UĞUR’lar

Deliller Köyü‘nde bu iki asır boyunca herkes hısımlık yönüyle birbirleriyle akraba olmuşlardır . Köyün yerleşkesi oluştuktan sonra atalarımız mahalle esasına göre ayrılmışlardır. bu mahalleler:

a. Sakallı Keçi

b. Mahmutlar

c. Öküzşağı olmak üzere isimlendirilmişlerdir.

Bu mahalleler günümüzde de yerini korumaktadır.

Deliller köyü Cumhuriyetin ilanının öncesinden başlayarak Cumhuriyetin ilk tıllarına kadar kısa bir süre ağalık yönetimi altında idare edilmiştir.Deliller köyünün bu ağası o zamanlar Koçhisar’ın köylerindeki 4 ağadan biri olan Sadık Ağa imiş.Kendisini soyadına göre tanıtmak istersek kendisinin TOPRAK’lardan olduğu bilinmektedir

Deliller köyünde bugüne kadar aşağıda isimleri yazılı olan kişiler muhtarlık yapmıştır:

1. Eyüp Ağa (kendisi GÜVEN’lerden olup köyde en uzun sre muhtarlık yapan kişidir 2. Mevlüt Onbaşı 3. Süleyman GÜNAY 4. Kazım TOPRAK 5. Çakır GÜRSES 6. Kazım TOPRAK 7. Dede TOPRAK 8. Erdal TOPRAK 9. Möhreli TEKİNBAŞ 10. Memili TOPRAK 11. Salih GÜVENİR 12. Erdal TOPRAK

Bu muhtarların içersinde 3-4 dönem muhtarlık yapanlarda mevcuttur.Deliller Köyü ile ilgili bu bilgiler herhangi bir belgeye dayalı olmayıp , geçmişdeki büyüklerimden , bugün hayatta olan 80 yaşlarındaki büyüklerimden edindiğim ve kendi araştırmalarım sonucu oluşmuştur. Deliller köyü kuruluşundan itibaren 1930 yılına kadar hiç göç vermeden yaşamlarını idame ettirmişlerdir. 1930 lu yılların başında yavaş yavaş köy nüfusunun artması yoksulluğun had safhaya gelmesiyle Deliller Köyü göç vermeye başlamıştır. Bu göç 1950 li yıllarda daha da artmış 1960 ve takip eden yıllarda ilkokulu bitiren her genç gerek tek başına gerekse aileleriyle birlikte iş,güç,sanat sahibi olmak için başta Ankara olmak üzere büyük şehirlere göç etmişlerdir. Bu göç 1980 li yılların sonuna kadar hızla devam etmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1960 lı yıllara kadar köy nüfusu 250 civarlarındayken 1980 li yılların sonunda bu sayı 60 70 lere kadar düşmüştür Tabi ki bu göçler nedeniyle başta Ankara olmak üzere yurdumuzun çeşitli yerlerinde köylülerimzin nüfus yoğunluğu artmıştır örneğin bugün Ankara da yaklaşık 300 hane oldugumuzu varsayarsak kaba bir hesapla 300x4 ortalama 1200 nüfus Ankara da ikamet etmektedir Anadolu’nun diğer yerleşim birimlerindeki köylülerimizi de hesaba katarsak köyümüzün tescilli nüfusunun 1500 civarında olduğunu söyleyebiliriz.
Ankara da ikamet edipte Deliller Köyü nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlarımızın çoğunluğu ticaretle uğraşmakta olup nüfusun % 10 yakın bir kısmı da gerek memur gerekse işçi olarak kamuda çalışmaktadır.
Deliller Köyümüze 1990 ve mütakip yıllarda özellikle emekli hemşehrilerimizin az da olsa yaz aylarında köye geri dönüşü başlamıştır. Günümüz de kış aylarında köyde yaşayanların sayısı 40-50 lere kadar düşmektedir.

Hazırlayan:Zeki OZAN

Kültür

Deliller Köyünün Eğitim Durumu ve Sosyal Yapısı Deliller köyünde okur yazarlık oranı; 1960 da köye ilkokul yaptırılıncaya kadar %1 veya %2 civarında olduğu bilinmektedir. 1960 yılından önce okur yazar olan kişiler civar köyler Solak Uşağı, Kadıncık ve İbrahim Beyli’de okumuşlardır. 1959 yılında temeli atılıp 1960 da eğitime başlayan köy okulunun açılmasıyla birlikte okuma yazma oranı , 1975 i takip eden yıllarda %40’lara kadar yükselmiştir. Bu yıl itibariyle köy nüfusumuza kayıtlı olanların %95 ‘inin okur yazar olduğu, bunların; %30 ‘unun ilkokul %40’ ının ortaokul ve lise, %25’ inin de yüksek okul ve fakülte mezunu olduğu düşünülmektedir. Köyümüz, devlet hizmeti olarak ; 1973 yılında elektriğe, 1980’ li yıllarda telefona ve 1990’lı yıllarda şebeke suyuna kavuşmuştur.İlkokulumuz yaklaşık 15 yıldır öğrenci olmaması nedeniyle kapalıdır.Ayrıca köyümüz, yaklaşık 150 kişilik bir Cami’ye , köyün iki yanı başında iki adet mezarlığa ve köy derneği ve devletin katkılarıyla yapılan bir köy konağına sahiptir. Deliller Köyünün Gelir Kaynakları Deliller köyünün kuruluşundan bu güne kadar en büyük gelir kaynakları tarım, hayvancılık ve sebzeciliktir. Deliller köyünde tarım, köyün kuruluşundan 1960’lı yılların sonuna kadar at, eşek, öküz ve karasabanlarla yapılmaktaydı.1970’li yıllarla birlikte tarımdaki beden ve hayvan gücünün yerini traktörler almaya başlamıştır.Günümüzde ise tarım , gelişen teknoloji ile birlikte tamamen zirai aletler vasıtasıyla yapılmaktadır. Köyümüzün diğer gelir kaynaklarından hayvancılık, köyümüzün kuruluşundan günümüze kadar köy ahalisinin vazgeçilmezi olmuştur. Köyümüzde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Köyümüzde sebze ve meyvecilik ise geçmişten bugüne köy ahalisinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Deliller Köyünün Neyi Meşhurdur? Deliller köyünde , atalarımız ve büyüklerimizden edindiğimiz bilgilere göre, 1930’lu yıllara kadar halı ve kilim dokumacılığının ünlü olduğu hatırlanmaktadır.1970’li yıllara kadar, benim hatırladığım kadarıyla, kış aylarında yapılan “arabaşı” lar ile “telteli” lerin çok güzel olduğu ve civar köylerde ünlü olduğudur. Yine benim çocukluğumdan hatırladığım çeklik çomak ile sek sek oyunları ve akşamları çeşitli figürlere bürünerek saya gezdirmek o günlerde gençlerin eğlencesiydi.Ayrıca o yıllarda geleneklerimizi yansıtan,yaz aylarında yapılan ve 3 gün 3 gece süren düğünler ve bu düğünlerdeki oyunlar, yemekler ve gelenekler unutulmayacaklar arasındadır.Bu düğünlerde halaylar çekilir, yemekler yenir, güreşler düzenlenirdi.Bu arada düğünlerimizde yapılan yahnilerimiz, yarma çorbalarımız, kavurmalarımız ve sütlaçlarımız burada adından söz edilmesi gereken yemeklerimizdir.

Bu arada köyümüz adına sözü edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de suyumuzdur. Köyümüzün sahip olduğu sular Şereflikoçhisar civar köylerde ün yapmıştır. Bu konuyla ilgili olarak bir anektot vermek gerekirse; resmi kayıtlarda deliler olarak görünen köy ismimizin değiştirilmesi için muhtar Çakır GÜRSES ve ihtiyar heyeti yeni köy ismi olarak Suyu Güzel’i önermişlerdir. Bu da göstermektedir ki uzun yıllardan beri köyümüzün suyu ünüldür.

Hazırlayan: Zeki Ozan

Coğrafya

Deliller Köyü; Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi’ne bağlı bir yerleşim birimidir.İl merkezine 170 km uzaklıkta olup, Şereflikoçhisar ilçe merkezinin 20 km kuzey doğusunda yer alır. İklim özellikleri olarak İç Anadolu Bölgesinin karasal iklim şartlarını taşır. Yani köyümüzde yazlar sıcak ve kurak , kışlar ise soğuk ve sert geçmektedir.

Deliller Köyü yaklaşık 500 m yükseklikteki ve Çarşak diye adlandırılan dağın eteklerinde kurulmuştur. Ekilir arazisi yaklaşık 600 hektar civarındadır.Orman ve yeşil alanı oldukça azdır. Kamu orta malı olarak adlandırılan mera, yaylak, kışlak ve otlakiye bakımından civar köylere göre zengindir

İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

2009 Yusuf Başar

> 2004 - Erdal Toprak

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

Deliller Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği resmi web sitesi

(13.10.2009 09:25)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLER KÖYÜ NEDİR? ankara şereflikoçhisar deliler köyü ne zaman?

Antoloji.com
22.2.2017 07:12:49  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]