Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ sizce ne demek,
BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
4 person liked.
1 person did not like.
Akyar, Bigadiç

|websitesi =

Tarihi

Köyün kurucuları Orta Asya'dan göcen oguz cepni boylarindan olusmaktadir.Köyün adı, yerleşim yerine yakın, en büyük tepenin, beyaz bir uçurumdan olması dolayısıyla, Akyar yani Beyaz uçurum olarak kalmıştır.Ak kelimesi beyaz, yar kelimesi ise ıkının yarısı demektir. akyar köyu oguzlarin 24 kolundan birisi olan cepnilerden olusmaktadir.cepninin tamga manasi nerde bir düsman görse savasir ve yok eder. kısacası savaşçı anlamına gelir.

Kültür

+ ÇEPNİCE SÖZLÜK +
+ Acı moy : Rakı
+
+ Ağcakoca : Yoğurt, ayran
+
+ Ağınmak : Yuvarlanmak
+
+ Ağmak : Yukarı çıkmak
+
+ Ağnamak : Yerde yuvarlanmak
+
+ Alamaç : Alev
+
+ Ası : Erişkin hayvan ya da bitki
+
+ Avlan : Yalancı ve yenmeyen mantar
+
+ Azmak : Cıvık çamur
+
+
+
+ Bazlama : Yufka ekmeğinin küçüğü
+
+ Bede : Başka
+
+ Bellemek : Kontrol etmek, bakmak
+
+ Berenarı : Sanki
+
+ Bıldır : Geçen yıl
+
+ Bıtrak : Dikenli bir çeşit bitki
+
+ Bibi : Hala, babanın kız kardeşi
+
+ Biladar : Müsahip
+
+ Bişi : Hamurun yağlı kızartması ile yapılan bir tür lokma
+
+ Boğanak/boğnak : Sağnak.
+
+ Böğür : Karnın yan tarafı
+
+ Böle : Kuzen
+
+ Buymak : Çok üşümek
+
+ Büğelek : İneklerin sinekten kaçmak için koşması.
+
+
+ Cabıl : Tereyağı
+
+ Cebe : Bilezik
+
+ Cışşımak : Oyunu bozmak ve kurallara uymamak
+
+ Cibelmek : Şımarmak
+
+
+ Çalba : Adacayı
+
+ Çapalak çalmak : Alkışlamak
+
+ Çemremek : Elbisenin yukarı doğru kıvrılması
+
+ Çetlemik : Bir tür taneli bitki
+
+ Çığırmak : Bağırmak
+
+ Çıkla : Ekmek yemeden atistirmak
+
+ Çiğit : Çekirdek
+
+ Çimmek : Yıkanmak
+
+ Çirpi : Küçük dal parçaları
+
+ Çomça : Kepçe, yemekleri karıştırmaya yarayan büyük kaşık
+
+ Çöğür : Bir çeşit dikenli ağaç
+
+ Çövmek : Sıçramak.
+
+
+ Dabannamak : Koşturmak
+
+ Deber : Düşünmeden konuşan
+
+ Dadanmak : Alışmak,bağımlı olmak
+
+ Dağza : Teyze
+
+ Dam : Ahır
+
+ Danaboğan : Bir tür iri armut çeşidi
+
+ Dansımak : Alay etmek, dalga geçmek. Amma dansıdın
+
+ Değişik : Köy işlerinde insanlarının bir birine çalışmaya gitmesi veya kişinin çalışmaya gittiği kişiden daha sonra çalışmaya gelmesi için edindiği hak.
+
+ Dendi : Haydi
+
+ Dibek : Dibek taşı buğday ezilen taş
+
+ Disece : Tırnak kenarının derinden kırılıp acı yaratma durumu
+
+ Doğanay :Sevgi ve acıma belirtisi, gariban. Genelde çocuklar için
+ kullanır.
+
+ Doğru giden : Domuz
+
+ Döş : Göğüs
+
+ Duluk : Sakak
+
+ Dumağı : Nezle
+
+ Düven : Harman sürmeye yarayan altı kesici taşlarla kaplı alet
+
+
+ Ebe : Nine
+
+ Eğrilmek : Boş boş bir arada durmak.
+
+ Elbiz : Örümcek
+
+ Ekece : Çok bilmiş
+
+ Engücü : Nasıl olsa
+
+ Enki : O
+
+ Ekşikuzulak : Bir tür ot
+
+ Erinmek : Bir işi yapmak istememek
+
+ Ethen : Hayvanların doğum sanrası arta kalan parçası,
+ doğumdan bir süre sonra ethen düşer.
+
+ Evlek : Bir dönümün dörtte biri, 250 m/2?lik arazi
+
+ Evriyeç : Yufka ekmek yaparken pişirme işinde çevirmeye yarayan ucu yassıtılmış sopa
+
+
+ Felek : Çocuk
+
+ Fındıklamak : Bıçaklamak
+
+ Fillemek : Kilitlemek
+
+
+ Gada : Bardak
+
+ Gağnak : Hayvanların doğum öncesi yavrusunu saran zar.
+
+ Garamattana : Rasgele
+
+ Garamık : Bir tür yabani meyve
+
+ Garkmak : Elin ya da ayağın çok suda kalması ile pütür pütür
+ olması.
+
+ Garmak : Aynı şeyi çok ve sürükli yiyerek bıkmak.
+
+ Gavı : Sıkı,kalın
+
+ Gavruk :Zebillikten zayıf, gelişememiş canlı.
+
+ Gavsara : Sepet
+
+ Gelinbi : Amcanın eşi
+
+ Gerez : İyi
+
+ Gevdirmek : Uzatmak
+
+ Gıngıraç : Tahtarevalli
+
+ Gırağma gelmek : Yanına gelmek
+
+ Gırık Gıcık : Ivır zıvır
+
+ Gıpdı : Cimri
+
+ Gıyık : Büyük iğne çuvaldız
+
+ Gıvanmak : Övünmek
+
+ Gidişmek : Kaşınmak
+
+ Gongalak : Kelebek
+
+ Goruk : Olmamış üzüm
+
+ Govalak : Artis artis duran, gösteriş seven kişi.
+
+ Gov yapmak : Dedikodu yapmak
+
+ Govcu : Dedikoducu
+
+ Göbelek : Mantar
+
+ Gökçe oğlak : Bostan, karpuz
+
+ Gözer : İri gözlü elek
+
+ Gubarma : Övünmek
+
+ Gumgum : Sarı-yeşil kertenkele
+
+ Gurum : Havada uçuşan kül
+
+ Günülemek : Kıskanmak
+
+ Güre : Yabani.
+
+ Gütmek : Hayvan otlatmak
+
+ Güveri : Bitkinin yeşil hali
+
+ Güvermek : Olgunlaşmak, büyümek
+
+
+ Hacer : Diş
+
+ Halanmak : Kaçmak
+
+ Hamur salmak : Hamur pişirmek.
+
+ Haral : Büyük çuval
+
+ Hayat : Salon
+
+ Haydülen : Gelin alayi
+
+ Hayıt : Bir tür yabanı bitki
+
+ Hersit : Ekmek
+
+ Horsa kapisi : Avlu kapisi
+
+ Hötübüne gitmek : Garipsemek
+
+ Huylanmak : Şüphelenmek
+
+ Hürtmek : Bir tür yabanı bitki
+
+
+ Irgalamak : İlgilendirmek
+
+
+ İmik : Bogaz
+
+ İşkillenmek : Şüphelenmek.
+
+ İteği : Ekmek yaparken yere serilen bez
+
+
+ Karamoy : Kahve
+
+ Kavzamak : Korumak kollamak, geçindirmek
+
+ Kayırmak : Endişelenmek
+
+ Kelem : Lahana
+
+ Kesecek : Makas
+
+ Kepenek : Çoban giysisi
+
+ Kerpmek : Kapanmak
+
+ Kevik : Ağız
+
+ Keviklemek : Konuşmak
+
+ Kevir : Yemek
+
+ Kirmen : Yünü ipe çeviren tahtadan yapılmış düzenek
+
+ Köyguşu : Serçe
+
+ Kuraklık : Evlerin önünde içine eşyaların konu ya da arabların
+ konulduğu yer. Üstü kapalı önü açık garaj gibi.
+
+ Kuş taşşağı : Bir çeşit ot, en fazla nohut kadar tanesi olur.
+
+ Külef : Şapka, bere
+
+ Küneklemek : Yemekten cok cok ekmeksiz yemek
+
+ Künge : Toz
+
+ Kürnemek : Koyunların sıcakta başları ortaya gelecek şekide
+ toplanması
+
+ Laba : Saman yüklemek için kullanılan, büyük tahtadan alet.
+
+ Luka : Kaygan taşı ve kozalakla oynanan bir oyun.
+
+ Mamık : Bir tür yabanı bitki
+
+ Maşanga : Soba
+
+ Meletmek : Çok fena dövmek
+
+ Mezlemek : Yemek yemek
+
+ Modurdanmak : Kendi kendine konuşmak
+
+ Moy : Süt
+
+ Moylamak : Ağlamak
+
+ Muku Olmak : Tanımak,huyunu suyunu bilmek
+
+ Mutaf : Sakal bıyık
+
+ Muzarat : Muzip
+
+ Nacak : Balta
+
+ Nodul : Üvenderenin ucundaki çivi
+
+ Nofarlamok : Görmek
+
+ Nuhar : Göz
+
+ Nuarlamak : Bakmak, bakis atmak
+
+
+ Oklağa ekmeği : Yufka ekmeği
+
+ Okumak : Düğüne davet etmek
+
+ Okuntu : Düğün davetiyesi.
+
+ Onmak : İlerlemek,gelişmek
+
+ Önsüre : Onun yanısıra, gözü önündetaklit
+ eder anlamında
+
+ Örklemek : Sabit bir yere bağlamak
+
+ Örtlemek : Hızlı yayan ates;örtleni vereciyin simdi
+
+ Örülükaya : Ev
+
+ Ötürmek : İshal olmak
+
+
+ Papara : Gevrekten yapılan sulu yemek
+
+ Paylık : El
+
+ Pıynar : Bir tür yabanı bitki
+
+
+ Sağır kulağı : Bir tür mantar
+
+ Sanıtmak : Safsaf durmak
+
+ Saraylı : Bir çeşit irmik tatlısı
+
+ Saya : Koyunların akşamları tutulduğu yer. ahır gibi.
+
+ Seme : Geven,sangıl
+
+ Seregelen : Elbise
+
+ Serenlik : Tütün kurutulan yer
+
+ Sıykırmak : Düzeltmek
+
+ Siftmek : Ayırmak, parçalamak
+
+ Sini : Büyük tepsi
+
+ Sinmek : Saklanmak
+
+ Siplemek : Sokmak,batırmak
+
+ Sipilemek : Sır tutamamak hemen iletmek
+
+ Sitkin : Bıçak
+
+ Soğulcak : Bir çeşit ot.
+
+ Söğürme : Kuzunun yağsız etinden alınan etle yapılan bir nevi
+ kuşbaşı
+
+ Söykenmek : Bir yere yaslanmak
+
+ Sövüşlemek : Ütümek, rakibin olanı yenerek almak
+
+ Sulpuna : Aniden, farketmeden, birden bire demek.
+
+ Suncukturmak : Canını çektirmek
+
+ Süleymencik : Küçük kertenkele
+
+ Sümeyreye : Boşu boşuna, gereksiz yere
+
+ Süsmek : Hayvanın vurması
+
+ Süyen : Kazık
+
+
+ Şırtmak : İnce sopa
+
+ Şibidik : Terlik
+
+ Şilte : Minder
+
+ Şindin : Çocukları ayağa dikeltip, ellerinden tutarak bir sağa bir sola mani eşliğinde sallamak.
+
+ Şirin para : Şeker
+
+ Şişek : Bir defa doğurmuş koyun
+
+ Şişirtmeç : Balon
+
+ Şivşermek : Kışkırtmak, gaza getirmek.
+
+
+ Tapılama : Ekmek
+
+ Tenelemek : Hayvanların aşırı yem yemeden dolayı şişmesi
+
+ Tevkele: Tevkele demiyorlar : Bosu bosuna demiyorlar gibi
+
+ Teynemek : Bakmak
+
+ Tivtmek : Bir şeyi dağıtmak, parçalara ayırmak
+
+ Tokaç : Çamaşır tokmağı
+
+ Tokaçlamak : Tokaç ile elbiseye vaurarak yıkamak
+
+ Toklu : Doğurmamış koyun
+
+ Tokurdak : Koyunların boynuna takılan yuvarlak çan
+
+ Toykurdamak : Şaşırıp birden hareket yapmak
+
+ Tunataz : Kadın
+
+ Tusba : Kablumbağa
+
+ Tüneklik : Kümes
+
+ Tünemek : Tavuk gibi hayvanların bacağını bükerek uyuması.
+
+ Tüplemek : Zıplamak
+
+
+ Ufra : Hamur üzerine dökülen un
+
+ Uğunmak : Çocuğun ağlarken sesinin kesilmesi
+
+
+ Ürüngü : Dağınık çaltı gibi bitkiler
+
+ Üvendere : Öküzleri rürmek için ucunda çivi olan uzun ince sopa
+
+
+ Yağırnı : Sırt
+
+ Yağınmak : Özenmek, istemek.
+
+ Yağlı : Değnek, ve küçük yuvarlak daşla oyananan bir oyun.
+
+ Yalak : Yüçük göl
+
+ Yalaz : Silah
+
+ Yantırı : Düzgün olmayan, biçimsiz.
+
+ Yazıcı : Tavuk
+
+ Yeyni : Hafif
+
+ Yeken : Para
+
+ Yılışık : Çıvık davranan
+
+ Yive : İneğin ya da koyunun sürekli ekili tarlara gireni.
+
+ Yo : Hayır
+
+ Yocumak : Geri dönmemek üzere yuvadan çıkmak
+
+ Yuka : İnce, sığ
+
+ Yumak : Yıkamak
+
+ Yumak : 1- Hamur yoğrulduktan sonra yapilan baza 2- Yıkamak
+
+ Yuvantı : Başı boş, avare
+
+ Yüklü : Hamile
+
+
+ Zeleme : Başkası, yabancı
+
+ Zebil : Sefil
+
+ Zebil olmak : Sefil olmak
+
+ Zere : Gercekten! sahiden!
+
+ Zıpkı : Söğük ağacından yapılan küçük düdük
+
+ Zıypangaç : Bir tür mantar
+

Coğrafya

komşu köyler olarak doğusunda mecidiye köyü,batısında yeşildere köyü,güney batısında küçük yeni köyü bulunmaktadır.ayrıca akyar köyünün etrafı dağlarla çevrilidir.

İklim

Köyün iklimi, ılıman Marmara iklimi etki alanı içerisindedir.Ayrıca köde karasal iklimde görülür.Köyde yazları sıcak, kışları soğuk geçer.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.köy halkının büyük bölümü balıkesir'de kurulu olan KAY SÜT fabrikası, KAY BENZINLIK ve KAY YEM fabrikasında,ayrıca paşaköyde kurulu olan ONUR SÜT süt fabrikasında çalışarak geçimlerini sağlamaktadır.en önemli geçim kaynağıda hayvancılıktır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.Atman gündüz muhtardır

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardir.Ayrıca köyde anaokulu mevcuttur.Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı var. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Dış bağlantılar

* Yerelnet
* Akyar İlköğretim Okulu

(13.10.2009 09:26)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BALIKESİR BİGADİÇ AKYAR KÖYÜ NEDİR? balıkesir bigadiç akyar köyü ne zaman?

Antoloji.com
25.2.2017 12:03:33  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]