Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
BASİRET BASİRET terimi -_-
tarafından 09.03.2003 tarihinde eklendi
BASİRET sizce ne demek,
BASİRET size neyi çağrıştırıyor?
"BASİRET" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayEspoir–     .. Offline
Espoir–           
Bay
İstanbul
0 person liked.
0 person did not like.
Gideceğim diyene içimiz yansa da git diyebilmek..
Ve marifet, gitme tahakkuk etmesine rağmen BİZ kalabilmek..
(22.11.2015 13:02)
(bakınız: esin, bilmek, gitme, arife, marifet, taha, sine, diye, ilmek, hakk)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanHissi Kablel.. Offline
Hissi Kablel Vuku
Bayan
İzmir
Bazen basîretteki temâşâ zevki firâsetle ayrı bir derinliğe ulaşır ki, o zaman idrâk 'te'vîlü'l-ehâdîs'e (eşyânın melekûtî yönlerine nüfuz ve hâdiselerin yorumuna) uyanır ve ruh, üç buudlu şu mekânda, birkaç buudu birden yaşamaya başlar. Derken vicdan, varlığın gören gözü, atan nabzı ve kavrayan aklı olur.

Sezme, anlama mânâlarına gelen firâset, idrâkin iz'ânlaşması ve basîretin daha da derinleşmesi demektir. Hak nurunun tecellisine açık firâsetli gözler, gölgelere aldanmayan öyle ay yüzlülerdir ki, basîretlerinin nuruyla en karanlık zeminde dahi her şeyi apaçık görür, iltibasları aşar, benzerliklere aslâ takılıp kalmaz.. cüz'iyyâtın esiri olmaz.. kamışın içinde şekeri, suyun ruhunda oksijen ve hidrojeni birden müşâhede ve idrâk eder ve gönlü hep 'fark' ikliminde dolaşır.

İnsan sîmâsından kâinat çehresine kadar her nokta, her kelime, her satırإ ِ ن َ ّ ف ِ ي ذ َ ل ِ ك َ ل َ آ ي َ ا ت ٍ ل ِ ل ْ م ُ ت َ و َ س ِ ّ م ِ ي ن َ 'Elbette bunda basîret ve firâseti olanlar için ibretler vardır.'[4] gölgesinde seyahat edenlere çok mânâlı birer lâfız, hatta birer kitaptır.ا ِ ت َ ّ ق ُ و ا ف ِ ر َ ا س َ ة َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ، ف َ إ ِ ن َ ّ ه ُ ي َ ن ْ ظ ُ ر ُ ب ِ ن ُ و ر ِ ا ل ل ه ِ 'Mü'minin firâsetinden korkun ve titreyin. Çünkü o, Allah'ın nuruyla nazar eder.'[5] sırrıyla her tarafı görebilecek bir tarassut noktasına oturmuş bu yüksek kâmetler, eşyânın hakikatiyle temasa geçer, varlığın perde arkası itibarıyla gerçek çehresine muttali olur, her şeyin hakikî yüzünü kavrayıp ortaya koyarak hâdiselerin yüzlerine nur saçar.. ve ömrünü karadelikler etrafında geçirenlere rağmen hep firdevsî yamaçlarda zevkten zevke koşar dururlar.

Gözleri firâsetle açılıp-kapanan bir rûhun nazarında, varlık, yaprak yaprak bir kitap, canlı-cansız bütün eşyâ bin bir mânâ ile ışıldayan kelimeler, varlığın çehresi ve insanların sîmâları da aldatmayan birer beyân olur. Gönül erleri o kitabın tekvînî âyetlerinden, o âyetlerin nur-efşân cümlelerinden, her gözün göremediği, her kulağın işitemediği öyle şeyler duyar, öyle şeyler görürler ki, en muhteşem dimağlar dahi bunların tasavvurundan âciz kalır. Her mü'minin derecesine göre, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın tasavvur edemeyeceği sürprizleri, onlar her lâhza burada duyar, sezer ve zevk ederler.
(20.12.2012 15:03)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanHissi Kablel.. Offline
Hissi Kablel Vuku
Bayan
İzmir
Basar, Allah'ın nur-efşân bir sıfatıdır; her müstaidin basîreti de ن َ ح ْ ن ُ ق َ س َ م ْ ن َ ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ْ 'Aralarında taksimi yapan Biziz.'[1] mîzânıyla bu ilâhî sıfattan hissesi ölçüsündedir. Böyle kaderî bir tecellide en büyük hisse ile, bu lâhûtî kaynaktan kana kana istifâde edip, sonra da rûhunun ilhâmlarını, arkasında saf bağlamış bendelerinin sînelerine boşaltma mazhariyetinin biricik sîmâsı, Hak tecellilerinin mücellâ âyinesi Hz. Muhammed (s.a.s.) 'dir ve bu mevzuda O'nun eşi-menendi yoktur.ق ُ ل ْ ه َ ذ ِ ه ِ س َ ب ِ ي ل ي ِ أ َ د ْ ع ُ و ا إ ِ ل َ ى ا ل ل ه ِ ع َ ل َ ى ب َ ص ِ ي ر َ ة ٍ أ َ ن َ ا و َ م َ ن ِ ا ت َ ّ ب َ ع َ ن ِ ي 'De ki: İşte benim yolum! Ben Allah'a -körü körüne değil- basîret üzere davet ediyorum.. bana tâbi olanlar da öyle...'[2] beyânı, Nebîler Sultanı ve arkasındakilerin bu ilâhî mevhibe ve onun vâridâtından istifâdelerinin hususiyet ve azametine işâret etmektedir.

Bu ışıktan idrâk sayesindedir ki, miracın kutlu yolcusu, idrâksizler için hemen her zaman, anlaşılmaz bir 'amâ' sanılan varlığın perde arkasını, bir solukta gezip gördü.. bir kitap gibi mütâlaa etti..iman rükünlerinin misâlî levhalarının sergilendiği gayb yamaçlarında dolaştı.. kader kalemlerinin yürekleri hoplatan nağmeleriyle ürperdi.. hûri-gılman teşrifatçılığına uğrayıp geçti.. 'ne mekân var ânda, ne arz u semâ...' duygularının mûsikîleştiği noktada ق َ ا ب َ ق َ و ْ س َ ي ْ ن ِ أ َ و ْ أ َ د ْ ن َ ى 'İki yay arası kadar, hatta daha da yakın...'[3] nefehâtiyle istikbâl edildi ve armağanlandırıldı..
(20.12.2012 15:01)
(bakınız: zaman, büyü, kader, kitap, ayna, muhammed, duygu, esin, iman, yorum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanHissi Kablel.. Offline
Hissi Kablel Vuku
Bayan
İzmir
Sözlüklerin; idrâk, fetânet, delil ve şâhit kelimeleriyle karşılamaya çalıştıkları basîret, kâmus ve ta'rifât kitaplarında: 'Kalb gözünün açıklığı, idrâk genişliği, daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezme ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesi' olarak tarif edilmiştir.

Gönül erlerinin muhâverelerinde basîret, bir başka derinlik ve ihâtaya ulaşır. Şöyle ki; o, tefekkür ve ilhâmın rehberliğinde biricik irfan kaynağı, eşyânın hakikatini kavramada rûhun ilk idrâk mertebesi; aklın, renk, şekil ve keyfiyetlere takılıp kaldığı noktalarda, rûhî değerleri görüp tesbit eden bir vicdânî şuur ve ilâhî tecellilerle nurlanıp Zât-ı Ulûhiyetin ünsiyeti ziyâsıyla sürmelenmiş öyle bir idrâktir ki, idrâklerin yalın ayak, baş açık hayâllerle yorulup bîtâp düştükleri vâdilerde o, delil ve şâhide ihtiyaç duymadan eşyânın perde arkası sırlarıyla halvet olur ve aklın şaşkın şaşkın dolaştığı yerlerde gider hakikatler hakikatine ulaşır.
(20.12.2012 15:01)
(bakınız: bugün, deli, akıl, kitap, ayna, gönül, hayal, arda, kelime, vicdan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayhâriçten gaz.. Offline
hâriçten gazel
Bay
İstanbul
Bakmadan görmek, duymadan anlamak... (06.07.2009 23:09)
(bakınız: anlam, anlamak, görmek, lama, âmâk)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 59
İzmir
Basiret, kalp gözü ile görmek, gönül gözü açık bulunmak. (01.02.2009 16:00)
(bakınız: gönül, kalp, görmek, kalp gözü, gönül gözü, siret)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 59
İzmir
Basireti bağlanana ben bile birşey yapamam demiş biri ama kim bilmiyorum. (13.01.2009 20:41)
(bakınız: yorum, bilmiyorum, nana, birşey, bile, siret)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMaharaj Offline
Maharaj
x
Algilanan seyleri gözlerle degilde, bilincle görüp degerlendirmeye basiret denir.Göz görür, basiret ise görünenin sirrina erer, buna eskiler gönül gözü, kalp gözüde demislerdir. (21.12.2006 19:42)
(bakınız: gözler, gönül, kalp, kalp gözü, gönül gözü, siret)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayletiro Offline
letiro
x
pordon ama basiret nedir ilk önce onu açıklayın (17.12.2006 18:51)
(bakınız: nedir, siret)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanmathilda84 Offline
mathilda84
Bayan, 32
bir kadinin esini veyahut sevgilisini kendi yataklarinda bir baska kadinla basitigi sirada,hicbirsey demeyip yapmayip,malmal baktiktan sonra,arkasini dönüp gitmasidir ;))) (29.09.2006 12:35)
(bakınız: sevgi, sevgili, esin, sonra, rind, basit, asit, yatak, yapma, atak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"BASİRET" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BASİRET NEDİR? basiret ne zaman?

Antoloji.com
31.05.2016 14:57:33  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]