Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
ÇITAK ÇITAK terimi türkçeciyim
tarafından 7.12.2006 tarihinde eklendi
ÇITAK sizce ne demek,
ÇITAK size neyi çağrıştırıyor?
"ÇITAK" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayUğur Çıtlak Offline
Uğur Çıtlak
x
3 person liked.
0 person did not like.
arkadaşlar benim soyadım çıtlak benim atalarım takribi 1600 lü yıllarda giresun'a gelmişler şu anda giresun'un bir mahallesi olan çıtlakkale mahallesine kale kurmuşlar ve buradan giresun'un merkez akköy köyüne yerleşmişler batlama deresi civarından çeşitli köylere ve ilçelere dağılmışlar genellikle tez sinirlenen ve kimsenin komutunda yaşamayı sevmeyen bir yapıya sahiptirler ben 2004 senesinde bulgaristanda 6 ay kaldım bu zaman içersinde biraz araştırdım deliorman şumen bölgesinde çıtaklar diye bir millet yaşamış olup hala orada çıtak soyismini taşıyan insanlar var yaşam tarzları ve davranışları itibarıyle bizimle benzerlik göstermektedirler aynı soyun selanik civarlarında 'da yaşadığı bilinmektedir kısmen birlik olsakta genelmanada bütünlüğümüzü koruyamamışız türkiyenin giresun'trabzon'ordu'sivas'malatya'ankara gibi illerinde bu soyadını taşıyan insanlar yaşamaktadırlar. (27.3.2016 00:35)
(bakınız: insan, zaman, türk, deli, yaşamak, ankara, yaşam, türkiye, arkadaş, arda)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAhmet Kaya Ç.. Offline
Ahmet Kaya Çıtak
x
Ben de Çıtak ım.Dedelerim II.Kosava Şavaşında gösterdikleri yararlılıktan dola-yı kendilerine Kosava da zamanın Osmanlı padişahı tarafından toprak hediye edilmiştir.Dedelerim Tokat tan Kosava ya göç etmişlerdir.Bu köy Çıtak Köyü olarak Kosava da halen bulunmaktadır, Çıtak çalışkan,şık ve inatçı anlamına gelmektedir. Çıtaklar Türkün örf ve adetine ve İslam dinine sıkı sıkıya bağlıdır. (30.6.2015 00:59)
(bakınız: zaman, türk, anlam, osmanlı, araf, islam, türkü, yara, toprak, lara)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMustafa Ömer.. Offline
Mustafa Ömer Demir
Bay, 50
Konya
Çıtak Kelimesinin Anlamı

Çıtak kelimesi Arkadaş sözlüğünde şöyle açıklanıyor:

1-Dağlı, dağlarda yaşayan köylü.
2-Yabancı, göçmen.
3-Kavgacı, inatçı, huysuz.
4-İyi giyinmiş, yakışıklı delikanlı 1

Derleme sözlüğünde ise: Çubuk Haymana ve Polatlı çevresinde dağda yaşayan ve odun satarak geçinen kimse olarak ifade ediliyor.

Hemen bütün Orta Anadolu’da, ilçemiz halkı Çıtak olarak tanınır. Bu güne kadar bu kavram ile ilgili olarak doğru yanlış bir sürü senaryo üretilmiştir. Bu gün araştırmacıların, gezi notları ve belgelere dayanarak yaptıkları değerlendirmeler, bu çeşit kavramlar hakkında az da olsa bir fikir verebilmektedir.

Bu gün Çıtak kelimesi hala Rumeli’de Çıtak, Orta Asya’da ise Çatak veya Çotak şeklinde kullanılıyor.

Yaptığımız araştırmalar bizi, Çıtakların Orta Asya’daki kökleri hakkında bazı ipuçları bulmamızı sağladı. Bu kelimenin menşeinde Çiğil Türkleri ile karşılaştık.

Çiğiller, Doğu ve Batı Türkistan sınırında Karluklarla beraber yerleşmiş ve komşuları Oğuzlarla devamlı mücadele halindedir.

Kaşgarlı Mahmud’a göre Çiğiller; Peçenek, Kıpçak, Oğuz, Başkurt ve Uygur gibi büyük boylardan ve Türkler’in aslen ayrıldıkları 20 ilden biridir. Çiğil lehçesi de Oğuz lehçeleri gibi sırf Türkçedir.

Araştırmacı Y.Ziya Yörükân’a göre Oğuzlar, aynı bölgede beraber yaşadıkları halde kendilerinden olmayan üruğlara Çıtak demişler. Türklerde ve Oğuzlarda böyle bir gelenek olduğu biliniyor. Oğuzlar kendilerini Türk budununun en asil ve şerefli boyu olarak gördükleri için, çevrelerinde kendileri gibi muharip ve kahraman görmedikleri boylara önce sevmedikleri Çiğillerin adını taktılar. Yani onlara Çiğil dediler. Sonraki yıllarda ise bu telakki Çıtak (Veya Çatak) ve Yörük tabirleri ile ifade edilmeye başlandı. 2 Bu tesbite dayanarak Çıtakların Oğuz boylarına dahil olmadıklarını rahatça söyleyebiliriz

Çıtakların Anadolu’ya geliş tarihleri ile ilgili olarak da farklı görüşler var.Ziya Gökalp Çıtakların Anadolu’ya Selçuklularla beraber gelip (11.asrın ikinci yarısı ve 12.asırda) yerleştiklerini belirtiyor. Fakat aralarında var olduğu belirtilen husumet yüzünden beraber geldikleri şeklindeki bu görüş biraz zayıf görünüyor.

Y.Ziya Yörükan ise, Orta Asya’dan göç eden Çıtakların Hazar Tuna yolu ile Balkanlara, küçük bir kolunun da güneye inip Anadolu’ya geldiğini belirtiyor. Orta Asya’daki Moğol-Kıtay çatışması sonucu yapılan göçlerin ilki; Başkırt, Peçenek, Macar ve Bulgarlar tarafından 932 de Balkanlar’a, ikincisi de 11.asır başlarında Kıpçak, Karluk ve Oğuzlar tarafından yapılmıştır. Bu boylar arasında, Karluklarla beraber yaşadıklarını bildiğimiz Çiğillerin ismine rastlanmadığına göre, Çiğillerin zamanla zayıflayıp dağıldıkları ve Çıtak olarak isimlendirildikten sonra küçük guruplar halinde diğer boylarla beraber hareket ettikleri ihtimali düşünülüyor.

Büyük ölçüde Şaman dinine mensup olan bu boylar, yerleştikleri Balkan ülkeleri ve Anadolu’da yerli Hiristiyan halk ile kaynaşarak zamanla Hiristiyan dinine geçtiler ve büyük ölçüde kimlik kaybına uğradılar.

17. asırda Anadolu ve Balkanları dolaşan Evliya Çelebi, ülkenin kuzeydoğusundan Uz (Oğuz) bölgesi olarak bahsederek Silistre’de orta boylu, şen ve sağlam yapılı insanlardan müteşekkil Çıtak isminde bir toplumun yaşadığını, ayrıca Dobruca’da da “Dobruca Çıtakları” olarak anılan büyük bir Çıtak kolunun varlığından bahsederek, Tatar, Ulah ve Bulgarlar’ ın karışımından meydana gelen Çıtak’ların hanımlarının çok utangaç ve namuslu olduklarını da vurguluyor.

Çıtak kelimesinin sözlük anlamı ve Orta Asya’daki hayat tarzları dikkate alınırsa, Yabanâbad’ın doğal yapısının yerleşmeleri için uygun olduğu görülüyor. Fakat genelde bütün Yabanâbad ahalisine Çıtak demek yanlış olacakdır. Kanaatimizce Oğuzlar’dan ayrı olarak dağlık kesimlerde yerleşmiş kısmî bir Çıtak nüfusundan bahsetmek daha sağlıklı olacaktır. Berçin Çatak ve Yıldırım Çatak köyleri, o günden bugüne kısmî Çıtak yerleşiminin izleri olarak değerlendirilebilir.

Çıtaklar’ın Timur ile beraber Anadolu’ya geldiklerini ve Ankara Savaşı’ndan sonra çevreye yayıldıklarını anlatan görüşler varsa da,Timur’ u anlatan eserlerde böyle bir kayıt yok. Ancak, Çıtakların Yıldırım Bayezid’ in ordusunda Rumeli kuvvetleri içinde yer aldıkları ve savaştan sonra dönmeyip bölgede kalmış olabileceği fikri daha makul görünmektedir. Çünkü H. Çınar ve O. Gümüşçü de Yıldırım ve Işık Dağı çevresinde bazı köylerimizin (Berçin Çatak ve Yıldırım Çatak) Çatak veya Çıtak adını almasını, Yıldırım ön adı kadar ilginç görüyorlar. 3

Halk arasında yaygın olan, uzun savaş yıllarındaki bezginlikten dolayı asker kaçaklarının beyaz elbise (ak çit) giymiş bir halde dolaştıkları ve halkın bunlara Çıtaklar ismini vermiş olması görüşü gerçek dışıdır. Çünkü takdir edilmelidir ki, hiçbir asker kaçağı kendisini belli edecek beyaz bir elbise giymez.

Fakat bildiğimiz bir şey var ki; Oğuz Türkleri devamlı beyaz elbise giymişler, beyaz rengi uğurlu, siyah rengi de uğursuz saymışlardır. Yine Y.Ziya Yörükân’ın tesbitine göre Çiğillerin de yün ve kürkten elbise ve beyaz tiftikten kıymaç börk giydiklerini, bu kıyafetin Ceyhun’dan Çin’e kadar Türkler arasında genelleştiğini biliyoruz 4 Dolayısıyla ecdâdın beyaz giyinmesi, sadece Millî Mücadele’ye has bir özellik değil, Orta Asya kültürünün bir parçasıdır. Eğer bu görüş doğru olsaydı, bütün Türk boylarının Çıtak olarak anılması gerekirdi.

Milli Mücâdele yıllarına ait küçüklüğümüzde duyduğumuz bir başka rivâyete göre ise; Yabanâbad halkının bir kısmı,savaşa tiftikden örülmüş beyaz bir elbise ile katıldığı için kendilerine “Çitiaklar” denilmiş. Fakat beyaz rengin, Türkler tarafından daima tercih edildiği ve kutsal kabul edildiğini de belirtmemiz gerekir.

Yapılan araştırmalarla ilgili tesbitler farklı yorum ve kanaâtlere sebep olabilir. Bu tabiî bir olgudur. Çünkü tarihte kesin bir kanaate varabilmek için elde kuvvetli deliller olması gerekir.

Yabanabad 2000 eserimiz yayınlandıktan sonra bir çok arkadaşımızdan kendi köylerinin kökeni ilgili soru aldım. Bunlara cevap verebilmek çok zor.

Ayrıca Çıtaklar’ ın Oğuz Türkleri’ nin bir boyu olduğuna dair mevcut olan görüş de, Yusuf Ziya Yörükan’ın tesbitlerine göre geçerli değil. Çünkü o, Çıtakların önceki ismi olan Çiğillerin, Oğuzlar dışındaki Türk boylarından olduğunu belirtiyor.

Bunun yanında 24 Oğuz boyunu incelediğimizde aralarında Çıtak diye bir boy göremiyoruz. Şahsen bundan bir kompleks duymuyorum. Çünkü, insanın kendi soyunu sülalesini seçmek hakkına sahip değil. Geniş bir bakış ile, aynı mekanda farklılıklarla beraber yaşamanın önemi ve gereğine inanıyorum. İnsanca ve dostça.

Geçmiş geride kaldığı için artık önümüze bakarak, bu memleket için bir şeyler yapabilmenin heyecanını ve sorumluluğunu taşımamız gerekiyor.

Çıtak, Oğuz, Çerkez, Laz olmanın ötesinde “insan” olabilmenin şerefi her şeyin üzerinde. Bu şerefin sorumluluğu, aylaklık ve tembellik değil, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir miras bırakabilmek, yaradılış gayesine uygun olarak yaşayabilmektir.

Kaynakça:

1-Arkadaş Türkçe sözlük 256
2-Y.Ziya Yörükân Anadoluda Yörükler ve Tahtacılar s.401
3- Hüseyin Çınar – Osman Gümüşçü Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası – Çubuk bel. yay. 2002 Ankara s.93
4- Y. Z. Yörükân age.s. 401
(24.1.2011 16:25)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayANKA100 Offline
ANKA100
Bay, 50
Konya
Ben çıtak'ım.Ankara Kızılcamamlıyım.Çıtak Kıpçak Türklerinin bir boyu olup,ağırlıklı görüşe göre,büyük kavimler göçü sırasında Balkanlara yerleşen Kıpçak Tüklerinin Türklük ve İslamlığını korumuş Deliorman bölgesi Türkleridir.Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı ordusu ile Anadoluya gelenlerin Deliorman iklim ve tabiatına benzemesi nedeniyle Ankara Kızılcahamam bölgesinde yerleşmişlerdir.Uzun boylu,iri,sert mizaçlı,ciddi,sabırlı,çalışkan,ağırbaşlı,Türklük ve İslamlıklarına önem veren insanlardır.İçlerinden vatan haini hiç çıkmamıştır. (14.5.2010 12:06)
(bakınız: insan, zaman, türk, büyü, deli, ankara, osmanlı, sabır, vatan, neden)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayİsmail Özcan.. Offline
İsmail Özcan 1
x
ÇITAK diye bize derler. biz kimizz? biz KIZILCAHAMAM lılarız. (19.12.2009 20:22)
(bakınız: hamam, kızıl, kızılcahamam, çıta)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayaşk_rüzgarı Offline
aşk_rüzgarı
x
çıtak bir kasaba adı...bu bölgelere iki kardeş gelmiş biri kendi olduğu yeri çiti ile çevirmiş ve beyaza boyamış çiti ak tan çıtak kalmış...diğer kardeş ise bulunduğu bölgeyi kırlık alana çevirmiş kır alan die adı kıralan kalmış diğer adıyla alanköy hayat_20 ltfn çıtakla kıralan(alanköy) ü karıştırma kıralana ayı köylüler denmiş çünkü kabadayı geçindikleri için bir bilginiz olmadan kıralan çıtak karıştırmayın biliyorsan konuş alim sansınlar bilmiyorsan sus adam sansınlar demiş atalarımız çok haklılar kendinize güvene güvene yazmışsınız o yorumu:P (6.7.2009 20:29)
(bakınız: hayat, kardeş, bilgi, güven, adam, yorum, beyaz, çünkü, alim, köylü)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysgac5 Offline
sgac5
x
Çıtak kelimesinin aslı Çiti-ak olup yani giydikleri elbiseleri beyaz renkli demek oluyor. Benim edindiğim bilgiye göre Türkmenlerin Kızılcahamam dolaylarında yerleşik bir kolu olup Çamlıdere ve Alakoç mevkiinde Çıtaklar bulunmaktadır. (28.6.2009 13:10)
(bakınız: türk, bilgi, kelime, esin, aslı, emek, beyaz, demek, beni, renk)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayCİTAK Offline
CİTAK
x
benim soyadım çıtak nerdeyse bütün arkadaşlarım bana çıtak diye hitap ediyor sivaslıyım (6.6.2009 14:19)
(bakınız: arkadaş, aslı, sivas, beni, adım, benim, arkadaşlar, çıta)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayçıtaklım Offline
çıtaklım
x
ben denizlinin çıtak beldesindenim.çıtak zamanında çitlerle çevrili ve çitlerde beyaz renkte imiş yani çitiak zamanla çıtak ismine dönüşmüştür. birde arkadaş ayımın alanköylümün diye bi kelime yazmış.yanlış çıtak sınırında birde kıralan kasabası vardır. bu kıralan kasabasının ismi önceden alanköy imiş o kasabanın indanları eskiden günümüze kadar yani hala çok kavgacıdır ve kendileni kabadayı zannederler bunlara 'âyı' demişler yani çıtaklılara değil kıralanlılara denir 'ayı' diye (3.4.2009 17:31)
(bakınız: zaman, anne, deniz, arkadaş, kelime, esin, beyaz, lara, eskiden, denizli)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayesk87 Offline
esk87
x
ben ankaralıyım.çıtak ankaranın çubuk ve kızılcahamam yöresinde ki yıldırım köylerinde yaşayan dağ köylülerine denir.yani bir çitak olarak öyle biliyorum.
rumeli göçmeniyiz
ankara savaşından kalan asker topluluğu.. ama daha net bilgi öğrenmek isterim..
teşşekürler
(4.2.2009 00:03)
(bakınız: savaş, ankara, bilgi, esin, yorum, lara, kara, öğrenmek, terim, asker)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"ÇITAK" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ÇITAK NEDİR? çıtak ne zaman?

Antoloji.com
20.2.2017 05:11:09  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]