Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
FARSÇA FARSÇA terimi ikaruskafagüzel
tarafından 11.3.2006 tarihinde eklendi
FARSÇA sizce ne demek,
FARSÇA size neyi çağrıştırıyor?
"FARSÇA" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 73
Türkiye
4 person liked.
3 person did not like.
farsça,arapça ile bereber osmanlı'nın uydurma dili olmuştur. (7.3.2012 15:35)
(bakınız: osmanlı, arapça, osman, muştu, uydu, bere, fars)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymetesin Offline
metesin
Bay, 77
Edirne
Farsça ve Diğer Diller

Diller, uluslar ve ülkelerin dünyâdaki yeri ve medenî düzeylerini göstermeleri bakımından önemli yere sâhiptirler. Gerek geçmişte gerekse bugün, gelişmiş uluslarla ülkelerin dilleri de buna paralel olarak gelişmişlerdir. Çünkü… Onların ilim ve fikir adamlarıyla yazarları vardır. Onlar, o dili konuşup yazarak mütemâdiyen işlemişlerdir. Dilin anlatım gücü böylece artarken, kazanılmış yeni kelimelerle söz hazînesi (dağarcığı) de zenginleşmiştir. Müzikalite veyâ melodiyse ayrı unsurlardır. Bu iki tâbirle, dilin kulağa yansıması ve onun ses olarak algılanması kast edilmektedir.
Dilin gelişmişliğinde anlatım gücü önemlidir, o başta gelir. Sonra söz hazînesini gösterebiliriz, yâni söz varlığı veyâ söz sayısını. Üçüncü sırayıysa müzikalite veyâ melodi dediğimiz husus alabilecektir.
Bu çerçevede gelişmişler olarak ve eskiden yeniye doğru… Yunan (Klasik) , Roma (Latin) , Arap, Fars, Fransız, İngiliz, Alman ve Rus dillerini sayabiliriz. Çin ve Japon dilleri, ne kadar gelişirlerse gelişsinler, özel yapıları sebebiyle evrensel şansı bulunmayan varlıklardır! Klasik Yunan ve Latin dilleri gibi, artık tedâvülden kalkmış bizim Osmanlıca’yı sona bırakıyoruz.
Klasik Yunan ve Latin dilleri, bugün sâdece ilim dilleri olarak önemlerini korumaktadırlar. Pratikteyse gündemden düşmüşlerdir. Yâni artık konuşulmamaktadırlar. Arapça, hem zamânının gelişmişi, hem de İslâm’ın dili olarak öne çıkmıştır. Bir zamanlar, yukarıda saydığımız üç unsurun hepsine birden sâhip olmuştur. Ne var ki, bugünün Arap ülkeleri zamâna ayak uyduramayıp gelişemeyince, bu dil de hâlen ve sürekle geriye düşmektedir.
Bu maddenin asıl konusu Farsça… Hint dilleriyle akrabâ Farsça’nın, eldeki en eski yazılı eseri Zerdüşt’ün Avesta’sıdır. Bize önce Ömer Hayyam’ı çağrıştıran bu dil, onun önü ve ardındaki pek çok değerli yazarın elindeyse oya gibi işlenmiştir. Îran’ın dili Farsça da geçmişin bir gelişmişi olsa bile, bugün elinde hiçbir vâsıtası kalmayıp, gerilemek onun için daha fazla söz konusudur. Ağır-aksak bir tarzda konuşulan Farsça, âhengi (İşte bu söz de Farsça’dır!) ve müzikalitesiyle geçmişte özellikle edebiyat dili sayılmıştır.
Fransızca, dünyânın gelişme çağına paralel olarak, gerek anlatım gücü, gerek söz hazînesi ve gerekse müzikalitesiyle popüler olmuştur. Onun gelişmesinde de, ilim ve fikir adamları, yazarlar başlıca etkendirler. Son yüz yılda, popüler olmuş İngilizce’ye ise bunu sağlayan İngiltere değil ABD’dir! Ancak aynı husus, yâni İngilizce’nin gelişmişliği, onun dünyânın en yaygın dili olmasından ibârettir. Yoksa, hele de ABD İngilizcesi için, her dilden devşirdiği yeni kelimeler ve teknolojinin yeni kavramlarını doğrudan isimlendirmekle kazandığı hazîne değildir!
Almanca, önceleri içinde Latince sözlerin bolca bulunduğu kaba-saba bir Avrupa diliyken, artık ansiklopedileri dolduran ilim adamları, edebiyat ve diğer sanat dallarında yetişmiş büyük kimlikleri ve özellikle filozoflarıyla bugün olabildiğince gelişmiştir. Bir konu, bir kavram eğer Almanca’yla söylenmiş veyâ yazılmışsa, onu eğip-bükmek, hele de tevil etmek (çevirmek) , başka anlam vermek aslâ mümkün değildir! İnsanlığın anlatılması ve anlaşılması en zor konusu felsefedir. Felsefe yapılacak, dünyâda eğer bir dil varsa o sâdece Almanca’dır, derken… Bunun bizim şahsî kanaatimiz değil, uzmanların görüşleri olduğunu ekleyelim. Ne söz hazînesi İngilizce kadar zengin, ne de Fransızca gibi bir melodisi vardır. Fakat, gene de yeterli derecedeki söz varlığıyla işte böylesine olağanüstü bir dildir Almanca. Aynı Almanca, bir de özüne dönük olarak bilinmektedir. Dildeki yabancı kaynaklı sözler şaşılacak kadar az sayıdadırlar.
[Bunu deyince, işçilerimizin gevelediği dil Almanca sanılmasın sakın! Burada, devlet dili olup “hoch Deutsch=hoh Doyç” denilen yüksek Almanca’dan bahsetmekteyiz. Ki, bu yüksek dili öyle her Alman bile konuşamamaktadır! ]
Son olarak Rusça… O da, son ikiyüz yılda Ülke’de yetişen bir takım büyük değerler ve konuşulduğu geniş alan îtibârıyla gelişmiş dillerden biri sayılmaktadır.
Şimdi gelelim, bizim Türk, Arap ve Fars karması üç takviyeli Osmanlıca’mıza… Çoktandır kullanılmayan bu dil, halka inemeyip, ancak Osmanlı sarayı ve onun dar çevresinde geçerli olmuştur. Muhakkak ki çok zor olan bir kültür dilidir. Yüksek Almanca gibi herkes tarafından konuşulup anlaşılamamış olsa bile, şüphesiz ki o da gelişmiştir. İçinde Türkçe unsurlara da yer verdiği, Türkiye’de oluşup geliştiği için bir anlamda Türkçe bile sayılabilecektir.
İllâ… Evet illâ… Çok dar bir çevrede konuşulduğu cihetle, aslâ halka inememiştir. Orta-Doğu’nun miskin ve kaderci kültür ve tabiatından kurtulmak, Türk diyerek öze dönmek, özel ve çağdaş olmak, kalkınıp gelişmek adına önce onu terk etmek gerekiyordu. Atatürk de bunu yapmıştır! Öte yandan… Üstün bir zekâ, bir dehâ olduğu şüphesiz Atatürk’ün, Osmanlıca’ya fevkalâde vâkıf olup, onu aynı derecede iyi kullandığını bilmekteyizdir. Osmanlıca’yı bir anlatım aracı olarak görmek için, Atatürk’ün, sâdeleştirdiği söz ve beyanlarından sonuç çıkarabilmek pekâlâ mümkündür.
Osmanlıca, nâdiren kuralları ve daha çok da bâzı sözleriyle, fakat en alt düzeyde bugün de yaşamaktadır. Bu husûsuysa, meselâ bu yazımız içinde bile görmek mümkündür!
Nihâyet Türkçemiz… Geniş anlamıyla, Türkçe dünyânın başlıca dillerinden biridir. Ancak, bizim konuştuğumuzla birlikte değişik kolları vardır. Dilimiz, yâni Türkiye Türkçemizse, bize hâliyle yeterli ve güzel gelecektir. Başka türlü düşünemeyiz; çünkü o bizimdir, bize âittir. Birinci dereceden kültür aracımızdır. Türkçemizi dünyâ dilleri arasında değerlendirmek, ulus olarak kendi açımızdan hayli zor olacaktır. Bir şeyin içinde olmakla dışından bakmak arasında önemli fark vardır. Konunun duygusallığı bir yana… İçeriden bakan, gerçeği doğru ve tam göremeyip objektif olamayacaktır. Bir de, mukâyese için pek çok yabancı dili bilmek gereklidir.

Mete Esin
(7.3.2012 14:39)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanElnaz Frj Offline
Elnaz Frj
Bayan, 31
benim dilim guzel bir dil ama kim ogrenmek isterse seve seve yardim ederim bana da sanal alemdeki arkadaslarim sabirla turkcede bilmedigim kelimeleri anlattilar ogrettiler burdan onlarada sevgiler saygilar :) (3.10.2011 14:22)
(bakınız: sevgi, kelime, ilim, kelimeler, lara, beni, alem, sana, onlar, asla)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayalpsunkar Offline
alpsunkar
x
cidamişi kerden: savaşmak (12.2.2008 00:59)
(bakınız: savaş, aşmak, savaşmak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayrudegi Offline
rudegi
x
Ankarada farsça dil kursu var.Merak eden arkadaşlar batı sinemalarının üstünde.. (13.1.2008 02:19)
(bakınız: ankara, arkadaş, merak, sinem, sinema, kara, batı, arkadaşlar, sine, fars)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysufaya Offline
sufaya
Bay, 35
Ankara
'Aşk dili' demişler Farsça için.
Bunda divân edebiyatının etkisi büyük şüphesiz. Ayrıca Osmanlı hakkında 'Araplardan ve Perslerden çok fazla etkilenmişler' deyip sözde eleştirenleri anlamıyorum. Bugün hiç bir Arap veya İran'lı gelip bizde Arapça ve Farsça yazılan eserleri sahiplenmez, 'bize ait' demez. Bu demek oluyor ki bu kültür bize aittir, bizdendir, bu toprakların mahsûlüdür. Güzel ülkemin güzel başkentinde Japonca, Çince kursları bile varken 'Farsça ' dil kursunun olmaması ayrı bir mevzû tabi... Yok hafta sonu artan vaktim var harcayacak doğru düzgün yer bulamıyorum Ankara'da.. Tuhaf..
(21.3.2007 17:47)
(bakınız: büyü, güzel, bugün, anlam, ankara, edebiyat, osmanlı, arda, araplar, yorum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysufaya Offline
sufaya
Bay, 35
Ankara
'Bir alttaki entrynin içinde kaç tane farsça kelime olduğunu söylemeyeceğim' cümlesini çağrıştıran terim. (27.12.2006 22:36)
(bakınız: kelime, esin, ağrı, söyle, cümle, terim, çağrı, için, fars)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayraflar Offline
raflar
x
Ankara
'ehnecen sehnecen' diye höynkürerek konuşan her daim kirli sakallı,bıyıklı iranlıların konuştuğu dil.
kürtçenin atası olup kesinlikle kürtçeden daha estetiktir.
(27.12.2006 22:27)
(bakınız: kürt, kürtçe, esin, iran, estetik, etik, daha, bıyık, erek, iranlılar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysufaya* Offline
sufaya*
Bay, 35
Ankara
Osmanlı zamanında edebiyat dili olarak kullanılırdı.
Herkesin bilmediği seçkin, ayrıcalıklı bir dil imiş zamanında..
Bugünün ingilizcesi..
Hatta bazı dil bilginleri Farsça'yı Osmanlıların ihya ettiğini söyler..
Ve bu dili meşhûr yapanda yine Osmanlılardır..
(22.11.2006 12:15)
(bakınız: zaman, bugün, edebiyat, osmanlı, bilgi, esin, lara, ingilizce, söyle, yine)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayÂsûde Offline
Âsûde
x, 32
İstanbul
öğrenmek istediğim dillerden (25.6.2006 14:22)
(bakınız: öğrenmek, ille)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"FARSÇA" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: FARSÇA NEDİR? farsça ne zaman?

Antoloji.com
26.2.2017 15:15:05  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]