Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
HAŞR SURESİ HAŞR SURESİ terimi Hi Führer
tarafından 15.07.2007 tarihinde eklendi
HAŞR SURESİ sizce ne demek,
HAŞR SURESİ size neyi çağrıştırıyor?
"HAŞR SURESİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 59
İzmir
2 person liked.
1 person did not like.
1 - Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir

Haşr suresini sadece birinci ayeti bu.
Bu ayet bile insana yeter.
Göklerde ve yerde olan herşey, canlı cansız diye nitelendirdiğimiz herşey, bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz ve henüz duymadığımız her şey, kendi lisanları ile Allah'ı tesbih eder.
Ne güzel bir sure, ne güzel bir ayet.
(17.01.2009 15:33)
(bakınız: insan, güzel, esin, hepsi, yeter, sade, herşey, sadece, sana, inci)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayTEVHİDLE KAL Offline
TEVHİDLE KAL
Bay, 41
Ankara
ARKADAŞLAR ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞLAR FAKAT BENDE ACİZANE ŞU TEFSİRDE BULUNACAĞIM BU AYETTE ALLAH(CC) EMANETTEN BAHSEDİYOR EMANETİ DAĞLARA TEKLİF ETTİĞİNİ ANCAK ONLARIN KABUL ETMEDİĞİNİ İNSANLARIN KABUL ETTİĞİNİ VE İNSANLARIN NANKÖR OLDUĞUNU ZİKRETMİŞTİR AYRICA 7.AYETİNDE PEYGAMBER SİZE NEYİ EMRETTİ İSE ONU YAPIN NEYDENDE SAKINDIRDI İSE ONDANDA KAÇININ DİYE VAHYETMİŞTİR (16.01.2009 21:06)
(bakınız: insan, güzel, arkadaş, insanlar, peygamber, dağlar, lara, ve insan, emre, nankör)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanmonaroza_ Offline
monaroza_
Bayan, 30
Van
NOT:HAŞR suresinin türkçe meali (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) dan..
okuyup idrak edebilene..

1 - Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir.

2 - Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünleri yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın.

3 - Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette, onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.

4 - Bunun sebebi şudur: Onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler; Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir.

5 - Hurma ağaçlarından her hangi bir şey kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve O'nun, yoldan çıkanları cezalandırması içindir.

6 - Allah'ın, onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince siz onun üzerine ne at, ne de deve sürmediniz. Fakat Allah peygamberini, dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeye kadirdir.

7 - Allah'ın o kent halkından, Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resul'e, ona akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir.

8 - Bir de göç eden fakirlere aittir ki yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır, Allah'ın lütuf ve rızasını ararlar; Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır.

9 - Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.

10 - Onlardan sonra gelenler derler ki: 'Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin! '

11 - Münafıkların, kitap ehlinden inkar eden dostlarına 'Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, mutlaka yardım ederiz.' dediklerini görmedin mi? Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder.

12 - Andolsun eğer onlar, çıkarılırsalar, onlarla beraber çıkmazlar; savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler; yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.

13 - Onların kalblerinde sizin korkunuz, Allah'ın korkusundan fazladır. Böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

14 - Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar, ancak, müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından (sizinle savaşmak isterler) . Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalbleri dağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.

15 - (Bu yahudilerin durumu) kendilerinden az önce, işlerinin günahını tatmış olan, ahirette de kendileri için acı bir azab bulunan kimselerin (Bedir'de cezalarını bulan putperestlerin) durumu gibidir.

16 - (Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana 'İnkâr et.' dedi, (insan) inkar edince de: 'Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım! ' dedi.

17 - Nihayet ikisinin sonu, ebedi olarak ateşte oldu. Zalimlerin cezası budur.

18 - Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

19 - Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın onlar, yoldan çıkan kimselerdir.

20 - Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.

21 - Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

23 - O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.
(09.10.2008 18:56)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
Allah’ın İsm-i A’zam’ı, Haşr Sûresi’nin ahirinden altı ayet içindedir.

Bera b. Azib r.a., Hz.Ali r.a.ya dedi ki: “Senden Allah hakkı için, Rasûlullah’ın sana özel öğrettiklerinden, Cibriyl’in O’na özel getirdiğinden ve Rahman’ın O’na özel ba’settiklerinden en faziletlisini bana öğretmeni istiyorum”... Hz.Ali r.a. da şöyle buyurdu: “Ey Bera! ... Eğer Allah’a İsm-i A’zam’ı ile dua etmek istersen, Hadiyd Sûresi’nin evvelinden on ayeti ve Haşr Sûresi’nin ahirini oku... Sonra şöyle de: [[Ey O (Ya Men HU) ! ... Böyle (bu ayetlerdeki sıfatlarla) olan ve ondan başka (bu sıfatların aksi) bir şey olmayan! ... Senden bana şöyle şöyle (dileğini dillendir...?) yapmanı diliyorum]]... Vallahi ya Bera! ... Bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim! ” (dedi) ...
(16.07.2007 22:48)
(bakınız: öğretmen, ayetler, yorum, hz.ali, beni, sonra, eğer, böyle, sana, maya)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysekvetek Offline
sekvetek
Bay
İzmir
çok tavsiye edilen bir süre belli miktarda okundu mu insanı birçok kötülükten koruduğu rivayet edilir.. (16.07.2007 22:11)
(bakınız: insan, arda, kötü, kötülük, tavsiye, koru, miktar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
SÛRE HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Haşr Sûresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sûreler itibarıyla 95. veya 102. sırada nazıl olmuştur... 24 ayettir... Adını, ikinci ayetinde konusu ve adı geçen “Haşr”dan alır... “Haşr” sözlükte, bir topluluğu bir yerden başka bir yere sevketmektir... “Mahşer” kelimesi de burdan gelir ki kyamet günü de bir Haşir Günü’dür...

Haşr Sûresinde: Tesbih sırrı, Haşr, Beni Nadiyr gazvesi, basiret sahiplerine ibret almak farzdır, Hz.Rasûlullah’ın sözlerinin bağlayıcılığı, fey (ganimet) , muhacir ve ensar, i’sar, nefsin cimriliğinden korunanlar, mü’minlerin birbirlerine duaları ve men’edilen kötü duygular, Allah’dan perdeli olanların korkaklığı, münafıkların şeytana benzerliği, bulunduğun anın iman üzere değerlendirilmesinin önemi ve bilinçli yaşam, Allah’ı unutanlar gibi (dahi) olmamak, nar ve cennet ashabı, “Kur’an dağa inzal edilse dağ haşyetullah’tan parçalanırdı” ve tefekkür, Esma-ül Hüsna ayetleri,... gibi önemli hususlar açıklanmaktadır...

Haşr Sûresi ile ilgili bazı Hadis-i Şerifler:

Kim Haşr Sûresi’ni okursa, Cennet’ten, Nar’dan, Arş, Kürsiy, Semavat, Arz, haşerat, rüzgar, bulut, kuş (cinsi) , hayvan (cinsi) , ağaç (cinsi) , dağ, Güneş, Ay ve melaike’den hiçbir şey hariç kalmamak üzere mutlaka ona salat (dua, rahmet) ederler ve onun için istiğfarda bulunurlar... Eğer onun (Haşr Sûresini okuduğunun) gününde yahut gecesinde ölürse şehiyd olarak ölür.
(16.07.2007 21:20)
(bakınız: gece, deli, şeytan, yaşam, cennet, bilgi, duygu, arda, güneş, ayetler)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: HAŞR SURESİ NEDİR? haşr suresi ne zaman?

Antoloji.com
01.06.2016 04:37:03  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]