Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
HİDAYET HİDAYET terimi asır yolcusu
tarafından 15.8.2003 tarihinde eklendi
HİDAYET sizce ne demek,
HİDAYET size neyi çağrıştırıyor?
"HİDAYET" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayŞinasi Akay Offline
Şinasi Akay
Bay
0 person liked.
0 person did not like.
'O Peygamberler, Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü.'
(En'âm suresi 90.)
(10.4.2016 13:26)
(bakınız: peygamber, onlar, amber, sure, yeti, daye, allah, gitti, kimse, tiği)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayLadan Offline
Ladan
Bay, 62
Konya
Hidayet, insanda ki haktan olan, hüdadan olan, Allah tarafı olan, insani hali değil, hakkani haldir, Buna da Türkçe olarak Hakikat denir efendim. (28.11.2012 06:47)
(bakınız: insan, türk, araf, türkçe, hakikat, lara, efendim, efendi, akika, hakkani)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayGökhan Ce Offline
Gökhan Ce
x
Hiyadet, Allah'ın doğru yolu demektir. Bir takım çığırtkan ruhbanlar İslamiyette boy göstermişler ve ölmeden ruh Allah'a ulaşır ve böylece hidayete erişmiş oluruz sesimizi duyuramıyoz vesaire demekteler.

Elbette bunu tasdik etmek için yine kendi kafalarına göre, efendim ruh bedenden çıkınca benden ölmez aksine ruh gider gelir demişlerdir deliliniz nerede dediğimizde? Kendinizi melek mi zannettiniz kendinize gelin ahiret tek yönlü bir yolculuktur Kuranı tarif ediyorsunuz Kuranda ama böyle yazıyor diyoruz cevap yok olmadı şimdi.

Delilleri yoktur sırf kendi yorumlamaları ve Kuran dışı kaynakları ile sözde Kuranı bize tarif etmek, anlatmak istediklerini söylerler ancak kendilerine ermiş statüsü kazandırıp beğeni ve para toplamaktan başka amaçlarının olduğunu düşünmüyorum..
(7.4.2012 21:50)
(bakınız: anne, para, deli, şimdi, ayna, islam, ahiret, yorum, doğru, emek)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baye-yorumcu Offline
e-yorumcu
x
Hidayet, Ruhumuzu ölmeden evvel Allah' a ulaştırmayı kalben dilemekle başlayan bir süreçtir.7 SAFHA 4 TESLİMEdit
7 safha ve 4 teslim farzdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve bütün sahâbe 7 safha ve 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bugün 7 safha ve 4 teslim tatbik edilmemektedir. İslâm âlemi, İslâm’ın 5 şartına endekslenmiş ve İslâm’ın 7 safhasını da 4 teslimini de tamamen unutmuş durumdadır. Bu 7 safha 4 teslimin yaşandığı mahfiller olan tasavvuf merkezleri, “dînde aşırı gidenler” diye vasıflandırılan bir töhmetin altına girmiş durumdadır. 28 basamaklık İslâm merdiveninde 7 safha ve 4 teslim, genel özellikleri ile şöyledir:

1. SAFHA:

Allah’a ulaşmayı dilemek. (3. basamak) - Bütün insanların üzerine farzdır. (Rum-31, 32, Zumer-54) - Bütün sahâbe Allah’a ulaşmayı dilemişlerdir. (Zumer-17)

2. SAFHA:
Mürşide ulaşıp tâbiiyet. (2. basamak) - Mürşidlerin tayini, kast edilmesi Allah’a aittir. (Nahl-9) - Allah’a ulaştıracak vesileyi Allah’tan istemek hepimizin üzerine farzdır. (Maide-35) - Bütün sahâbe Peygamber Efendimiz (S.A.V) ’e tâbiiyetlerini gerçekleştirmişlerdir. (Fetih-10, Mumtehine-12)

3. SAFHA:
Ruhun Allah’a ulaştırılması (21. basamak) ve teslimi (Fenâ makamı, 22. basamak; 1. TESLİM) - Hepimizin üzerine farzdır. (Muzemmil-8, Zumer-54, Fecr-28) - Bütün sahâbe ruhlarını Allah’a ulaştırarak teslim etmiş ve hidayete ermişlerdir. (Zumer-18)

4. SAFHA:
Fizik vücudun Allah’a teslimi (Muhsinler makamı, 25. basamak; 2. TESLİM) - Fizik vücudun teslimi farzdır. (Yasin-60, 61, Zariyat-56) - Bütün sahâbe Allah’a fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. (Al-i İmran-20)

5. SAFHA:

Daimî zikre ulaşarak nefsin teslimi (Ulûl’elbab makamı, 26. basamak; 3. TESLİM) - Daimî zikre ulaşanlar ulûl’elbab adını alırlar. (Al-i İmran-190, 191) - Daimî zikir, hepimizin üzerine farzdır. (Nisa-103) - Bütün sahâbe ulûl’elbab olmuştur. (Zumer-18)

6.SAFHA:

İhlâsa ulaşarak irşad olmak (27. basamak) - Tüm insanların üzerine farz kılınmıştır. (Beyyine-5) - Bütün sahâbe bu hedefe ulaşmış, hepsi muhlis olmuşlardır. (Bakara-139)

7. SAFHA:

İradenin teslimi ve irşad makamına tayin edilmek (Salâh makamı, 28. basamak; 4. TESLİM) - İradenin teslimiyle birlikte son takva olan hakka tukatihi (bihakkın) takvaya ulaşmak herkese farzdır. (Al-i İmran-102) - Bütün sahâbe iradelerini de teslim ederek Allah tarafından irşad makamına tayin edilmişlerdir. (Tevbe-100)
(9.6.2011 15:31)
(bakınız: insan, bugün, gerçek, araf, islam, tasavvuf, insanlar, emek, peygamber, takva)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayTaskin Tuna Offline
Taskin Tuna
x
hidayetin ne oldugunu yüce kitabımız kuran acık ve net belirtmiş,diğer kardeslerimizde zaten bir kaç ayeti yazmıslar ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

bakara 120: kul (Deki) inne (muhakkakki) hudallahi (allaha ulasmak) huvel (iste o) huda (hidayettir) degerli kardeslerim bazı meallerde doğru yol olarak yazmıslar,

göründüğü gibi ne doğru nede yol geciyor bu ayette. oysaki arapca doğru (SADAKA) demek yol ise (SEBİL TARİK) gibi manalara geliyor türkçemizde evliyaya nederiz evliya ERMİŞ deriz kime ermiş'? ALLAHA ERMİŞ.TESLİM OLMUS DERİZ
ÖLÜNCE HERKES ONA TESLİM OLUR İŞTE ÖNEMLİ OLAN ÖLMEDEN ÖNCE ALLAHA ULASMAYI KALBEN DİLEMEKTİR SEVGİLİ KARDESLERİM ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN
(11.11.2009 23:38)
(bakınız: sevgi, türk, sevgili, arda, doğru, emek, türkçe, alara, lara, gibi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycandacanan Offline
candacanan
x
Hidayet, doğru yolu gösterme, Allah-ü teâlânın razı olduğu yolda bulunma, Cenab-ı Hakkın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsan etmesi ve kulun rızasını kendi kaza ve kaderine tâbi eylemesi demektir. İhtidanın manası da hidayete erme demektir, yani Müslüman olma, din olarak İslamiyet'i seçme.

Bir kişiyi hidayete kavuşturmak, Peygamberler dâhil hiç kimsenin elinde değildir. Allah-ü Teâlâ Peygamber efendimizi, âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün kâinatı onun için yarattığı halde hidayete erdirme yetkisini vermemiştir. Hâdi ve Mehdi, yani hidayet veren yalnız Allah-ü Teâlâ’dır.

İrşad tabiî ki her mü’min üzerinde haktır insanların doğru yola gitmesine vesile olmak güzeldir. Lakin Hidayet Allah’tandır.

Yaratılmışların en şereflisi, yeryüzünde Cenab-ı Hakk’ın halifesi olan, Rabbimizin kendi ruhundan üfleyerek yaratmış olduğu insanoğlunun en önemli görevi; Rabbini bilmesi, anlaması ve O’nun yolunda olmasıdır.insanın yaratılış gayesi, bu dünyaya gönderiliş sebebi kâinatın yaratıcısını tanımak, O’na iman edip ibadet etmektir.

Cenabı Hak Kur’an-ı Kerimde; “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51/56) “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin 95/4) “İnsanı yarattıklarımızın bir çoğundan çok üstün kıldık.” (İsra 17/70) buyurmaktadır
(27.8.2009 18:32)
(bakınız: insan, dünya, güzel, anlam, kader, islam, müslüman, yara, yalnız, esin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay1944 Offline
1944
Bay, 73
Türkiye
Önceleri anlaymadı.Ama nihayetinde Ertuğrul Özkök'de hidayete erdi! (23.8.2009 12:37)
(bakınız: nihâyet, ertuğrul özkök, yeti, daye, önce, tuğrul)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baytevvab Offline
tevvab
Bay, 39
Türkiye
Hidayet; ölmeden önce Ruh'un Allah'a ulaşmasıdır. İnsanın 3 vücudundan biri olan ruh, Allah'tan insanlara emanet olarak verilmiştir. Bu ruhun hayatta iken Allaha ulaşması hidayettir. (Kul innel hudâ hudallâhi = Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. A.imran Suresi 73. ayet)

Bir insanın hidayete erebilmesi için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Aksi taktirde dalâlette kalır. Hidayeti, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin hidayete ermesi mümkün değildir. Allah, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Aksi hal, serbest iradeye müdahale anlamına gelir ki, Allah Teala'nın Adaletine ve El-Hakk esmasına aykırıdır. Allah'ın hidayete erdirmediği kişiler hidayeti dilemeyenlerdir, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.
(8.5.2009 23:01)
(bakınız: insan, hayat, anlam, adalet, insanlar, lale, lara, sade, seni, sadece)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 60
İzmir
Hidayet Allah'ın elindedir,
onun için kalpler Allah'ın (temsili olarak) iki parmağı arasındadır istediği gibi çevirir mealinde ayet ve hadisler vardır.

Allah dilerse bir an içinde Sıddıkı kafir yada kafiri sıddık eder.
(12.4.2009 17:01)
(bakınız: kalp, hadis, lara, gibi, kafir, için, çeviri, aras, daye, kâfi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 60
İzmir
Hidayet, ancak yaratanın dilemesi ile mümkündür.

Zira, Hz. Nuh bir resuldü, ama oğlu ona inanmadı.
Ebu Cehil'in oğlu ise babasına rağmen Allah resulüne inandı.
(12.4.2009 16:59)
(bakınız: baba, yara, resul, ancak, basın, mümkün, hz. nuh, zira, daye, allah)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"HİDAYET" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: HİDAYET NEDİR? hidayet ne zaman?

Antoloji.com
24.2.2017 15:47:17  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]