Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI terimi kara han
tarafından 17.6.2004 tarihinde eklendi
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI sizce ne demek,
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI size neyi çağrıştırıyor?
"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayOsman Özütler Offline
Osman Özütler
Bay, 44
İstanbul
0 person liked.
0 person did not like.
Tarihteki en büyük kitle hareketlerinin ve kitlesel yıkımların görüldüğü yıllardır.. (18.4.2011 11:43)
(bakınız: büyü, tarih, büyük, hare, hareket, kitle, areke)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay... dulcinea.. Offline
... dulcinea...
x
İstanbul
Kitlelerin psikopatolojisine ilişkin bilgilerimizdeki derinleşmeyi borçlu olduğumuz savaş..Bu konuda özellikle Hitler'in katkısı takdire şayandır.. (25.8.2008 14:45)
(bakınız: savaş, bilgi, hitler, psikopat, derin, borç, eşme, özel, ilgi, takdir)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay*Sezercik* Offline
*Sezercik*
x
Türkiye II. Dünya Savaşı’na askeri anlamda katılmamış olmasına karşın, bu topyekün savaşın etkilerini derinden yaşamıştır. Öte yandan Türk yönetimi, bir yandan başını Almanya'nın çektiği Mihver devletler, diğer yandan da Müttefikler arasında bir denge politikası sürdürerek savaşın dışında kalmaya çabalamışlardır. Alman politikası Türkiye'yi tarafsız tutmaya yöneliken, Müttefik politikası ise kendi cephelerinde savaşa katılmaya ikna etmek, zaman zaman da zorlamak yönünde olmuştur.

İnsan kaynakları yönünden ağır sonuçları yaşanan bir Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından yeni bir savaşa girmemek konusunda kesin olarak kararlı olan Türk yönetimi, sonuna kadar denge politikasını sürdürebilmiştir.

Dönemin Türk yönetiminin savaş dışı kalmak konusundaki çabalarının ilk su yüzüne çıkmış girişimleri 1939 yılı başlarına denk gelir. Esasen Türk yönetimi, Avrupa'da topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğu konusunda sağlam bir öngörüye sahiptir. Amerikalı general McArthur’la 1931 senesinde yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. 'Versay anlaşması I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenlerin hiç birini ortadan kaldırmamış, aksine dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu daha fazla derinleştirmiştir. Galip devletler yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üzerinde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi Almanya’nın tutumuna bağlı kalacaktır.'

Kaçınılmaz görünen Avrupa savaşı dışında kalabilmeyi sağlamak üzere, İngiltere ve Fransa’yla 19 Ekim 1939’da Ankara’da bir ittifak anlaşması imzalandı. Bu ittifaka göre Türkiye'ye bir Avrupa taarruzda bulunursa, İngiltere ve Fransa askeri yardımda bulunacak, öte yandan savaş Akdeniz’e sıçrayacak olursa Türkiye de Akdeniz'deki bu savaşa askeri anlamda müdahalede bulunacaktır.

Almanya'nın Balkanları istilasının hemen ardından İngiltere'nin Türkiye'nin savaşa katılması konusundaki baskıları artmıştır. Churchill'in, Yunanistan'a yurtdışı bir sefer kuvveti göndererek, daha sonra Almanya'nın yumuşak karnına yönelecek bir kama oluşturma projesinin geri tepmesinin de bunda etkisi büyüktür. İngiltere'nin bu girişimi, Hitler'in tüm Balkanları istila etmesiyle sonuçlanmıştı.

Alman ordularının Balkanları istilasının hemen ardından Alman hükümeti Türkiye'ye bir saldırmazlık anlaşması önermiştir. Hitler, devrin Türk başbakanı İsmet İnönü'ye gönderdiği kişisel mektubunda, Alman ordularının Türk sınırlarına 85 km.den daha fazla yaklaşmayacağı garantisini kişisel olarak verdiğini belirtmektedir. Türk yönetiminin bu öneriyi kabul etmesi, Müttefiklerle ilişkilerini bir dar boğaza sürüklemiştir.

18 Haziran 1941'de imzalanan saldırmazlık anlaşması Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri yönünden bir kilometre taşı oldu. Ne var ki 10 Ağustos 1941'de Rusya ve İngiltere, ortak notayı Türk hükümetine ilettiler.

Bu notada, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunacağı ancak, Montrö Antlaşması gereği Türkiye'nin boğazları savaş gemilerine kapalı tutma taahhüdüne sadık kalmasının gereği belirtilmiştir.

İzleyen yıllar, Müttefiklerin Türkiye'nin kendi cephelerinde savaşa girmesi konusunda baskılarının giderek arttığı yıllar olmuştur.

2 Ağustos 1944 tarihine kadar Türk yönetimi bu baskılara direnmiş, savaşın kaderinin belli olduğu tesbitiyle Müttefiklerle anlaşmaya yönelmiştir. Almanya ile ve hemen ardından Japonya ile tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesme kararı alan Türk yönetimi, Müttefik liderleri Şubat 1945’te toplanan Yalta Konferansı’nda, yeni kurulacak Birleşmiş Milletler’e yalnızca 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya savaş açmış ülkelerin katılmasını içeren bir karar almaları üzerine, 23 Şubat 1945'te Almanya’ya savaş ilan etmiştir.

Kuşkusuz göstermelik bir karardır bu, Almanya yenilmiştir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir çatışmaya girmesini gerektiren bir durum yoktur
(19.5.2007 16:25)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMr. Grey Offline
Mr. Grey
Bay, 40
Samsun
Görünce aklıma geldi...
Tarihin en büyük tank savaşına sahne olan savaşın adıydı El Alameyn... Öyleki Montgomery ve Rommel arasında sanki satranç oyunu gibi gerçekleşti ancak bir savaşta sahip olunabilecek en önemli şeye (lojistik) sahip olan Montgomery Rommel ve tank ordusunu darmadağın etti... Benzini biten dehşetli Nazi tankları artık İngilizler için sadece kolay bir avdı... Führerinin geri çekilmek yok öyleyse hepiniz orada geberip gidin emrine itaat etmeyen Rommel geride kalan ordusunu kurtarmak için arkasına bile bakmadan oradan tüyüverdi...
(28.3.2007 20:02)
(bakınız: büyü, gerçek, savaş, tarih, oyun, satranç, kurt, artık, gibi, sade)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayFighterKnight Offline
FighterKnight
x
İzmir
hitlerin bu savaşı başlatarak eline ne geçtiğini anlıyamadığım savaş.savaşıbaşlattı enileceğini anlayınca intihar etti ve ülkeyi öylece bıraktı.sonrası ne oldu.1989'a kadar karanlık bir almanya.ikiye ayrılmış bir almanya.htilerin bu savaştan amaçsız bir insan olduğu anlaşılabilir (2.2.2007 21:30)
(bakınız: insan, savaş, intihar, karanlık, almanya, hitler, sonra, kara, ırak, ülke)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayBasayev_34 Offline
Basayev_34
Bay, 29
İstanbul
hitler ordularını batılılar değil sovyet rusya yenmiştir...
sovyetler zaten stalingrad zaferinden sonra büyük bir hızla almanya üzerine geliyorlardı...bütün avrupanın sovyet hakimiyetine gireceğinden korkan ABD ve İngiltere önce Sicilya ya sonrda Normandiya ya sahte bir çıkarma yapmışlardır...
bir filmde görmüştüm de sicilya ya çıkan ABD askerlerini italyan vatandaşları coşkuyla karşılıyorlardı....
ne kadar yazık iktidarda kim olursa olsun benim vatanımı birisi gelecek işgal edecek o şahıs benim en büyük düşmanım olur...
(16.12.2006 00:01)
(bakınız: büyü, vatan, arda, almanya, gelecek, yazı, hitler, zafer, beni, düşman)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayBasayev_34 Offline
Basayev_34
Bay, 29
İstanbul
İkinci dünya savaşında Hitler in öldürdüğü 6 milyon yahudi sonradan olma yahudilerdir.Yani şu anda dünya piyasasını elinde tutan safkan yahudileri öldürmemiştir.
Bu bahsettiğim yahudiler İbraniler soyundan gelme İsrailoğullarıdır.
(17.9.2006 13:50)
(bakınız: dünya, savaş, israil, yahudi, oyun, hitler, sonra, inci, yani, oğul)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymertkan_85 Offline
mertkan_85
Bay, 32
Tokat
kitlelerin istedigi bir savastı (27.5.2006 11:28)
(bakınız: avast)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayserseriressam Offline
serseriressam
Bay, 97
hakkında en çok kitap yazılan en çok film çekilen konudur kanaatimce.. (31.7.2005 23:10)
(bakınız: kitap, yazı, naat)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayyure-Köle-be.. Offline
yure-Köle-beg- III. faz
x
soru: milyonlarca insanın öldürülebileceği iki yöntem?
el cevap: I. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı
(31.7.2005 22:54)
(bakınız: insan, dünya, savaş, soru, cevap)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDİR? ikinci dünya savaşı ne zaman?

Antoloji.com
26.2.2017 22:15:29  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]