Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
İMAM-I GAZALİ İMAM-I GAZALİ terimi Çaydanlık61
tarafından 28.12.2003 tarihinde eklendi
İMAM-I GAZALİ sizce ne demek,
İMAM-I GAZALİ size neyi çağrıştırıyor?
"İMAM-I GAZALİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
Baypür-merak Offline
pür-merak
x
0 person liked.
0 person did not like.
Müçtehid, müceddit, allame-i cihan... (26.3.2009 18:15)
(bakınız: cihan, müceddit)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 60
İzmir
İMAM-I GAZALİ
Ömrü boyunca ilim tahsili ile uğraşan ve ardında 500 den fazla eser bırakan, evinin yanına yaptırdığı binalarda öğrenci yetiştiren büyük bir İslam alimidir. Hüccet-ül İslam adını alışıda bunu kanıtlar. Hayatının büyük bölümünü ibadetle, ilimle geçirirdi, son günde öyle yaptı, sabah namazını kıldı, kefenini istedi, kıbleye döndü, dilinde kelime-i tevhidi söyleye söyleye son nefesini verdi, hak yolundaydı, Hak’ka yürüdü.
(23.1.2009 10:20)
(bakınız: ölüm, hayat, büyü, namaz, islam, arda, kelime, esin, oyun, ilim)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayveyselhoca Offline
veyselhoca
x
Felsfeyle uğraşmanın dinsizlikle alakasının olmadığını felsefenin insanın kendisini sınamasını sağladığını isalamiyette raaştırmanını önemini göstariyor (7.4.2007 17:37)
(bakınız: insan, felsefe, dinsiz, dinsizlik, alâka, olmadı, sâlâ)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayveyselhoca Offline
veyselhoca
x
cağın müfessiri (6.4.2007 17:16)
(bakınız: ağın)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayantinurcu Offline
antinurcu
Bay, 31
Ankara
en büyük alimlerden biri kitabını herkes okumalı. (23.1.2007 20:31)
(bakınız: büyü, alim, herkes, kuma, büyük)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysincap__34 Offline
sincap__34
Bay, 36
Tayland
Büyük islam alimi.....

Yunan felsefecilerinin sapık fikirlerine cevap verebilmek için, sırf yunanca'yı öğrenmiş ve Felsefede büyük başarılara imza atmıştır..
(23.1.2007 11:31)
(bakınız: büyü, felsefe, islam, bilmek, cevap, lara, başarı, sapık, alim, fikir)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMaharaj Offline
Maharaj
x
Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. (15.12.2006 11:33)
(bakınız: anne, hepsi, ceviz, buğu)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykutb-u irşad Offline
kutb-u irşad
x
İmam-ı Gazali’ye neden düşmanlar?
Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Gazali düşmanlarının bir tahlilini yapmak lazım. Dikkat edilirse bunlar, İslamiyeti kendi kafalarına göre yorumlamak isteyen; kısa akıllarına göre dine ilaveler çıkarmalar yaparak ismi “İslam” olan fakat gençek islamla ilgisi olmayan yeni bir din kurmak isteyenlerdir. Veya alt yapısı müsait olmadığı, dine ait temel bilgilerden yoksun oldukları için bu tür art niyetli kimselerin oyununa gelen kimselerdir.

İşte, imam-ı Gazali hazretleri bu inançsızlık yolunu kapadığı için ona düşman oldular. İmam-ı Gazali bu tehlikeli yolu öyle sağlam engellerle kapatmış ki on asırdır bu yolu açamak için zorluyorlar. İtiraf edelim ki otoban olarak olmasa da stabilize yol olarak geçiş yapabilecek hale getirdiler. Nihai hedefleri otoban haline getirmek.

İmam-ı Gazali hazretlerinin savunduğu doğrular neydi, bunun karşısında olan felsefecilerin yanlışları neydi, şimdi de biraz bunun üzerinde duralım:

İmam-ı Gazali hazretleri bir ehli sünnet âlimi idi. İlimde tek ölçüsü vahye dayalı nakil bilgileri idi.Yani Cenab-ı Hakkın, Muhammed aleyhisselam ile bildirdiği bilgilerdi. Gazaliye göre daha doğrusu dinimize göre, bu bilgiler herşeyin üzerinde idi. Başta akıl olmak üzere diğer bilgi kaynakları buna uygun ise bir değer ifade ederdi; uygun değil ise hiçbir kıymeti yoktu.

İmam-ı Gazali hazretlerine karşı olan felsefeciler ise aklı esas almışlardı. Başta Kur’an-ı kerim ve Rusulullahın bildirdikleri olmak üzere herşeyi akıl süzgecinden geçiriliyor, akla uygun değil ise kabul görmüyordu. Bunlarla ilgili bir-iki örnek verecek olursak:

Mesela, Müslümanlara, (yahudilere ve nasârâya ve mecûsîlere) göre, varlıkların maddeleri de, sıfatları da hâdistir. Yani bunlar yok iken sonradan yaratıldı. Sonunda yine yok edileceklerdir. Ezeli ebedi değildirler. Ebedi ve ezeli olan sadece Cenab-ı Haktır.

Aristoya ve onun yolunda olan Fârâbî, İbni Sînâ felsefeciler bunu akıl ile anlayamadıkları için, cisimlerin maddeleri de, sıfatları da kadîmdir. Yâni ezelîdir, hep vardır dediler. Bu sözün yanlış olduğunu, bugün modern kimya bilgisi kesin olarak bildirmektedir. Böyle bir inanç küfürdür.

Aklı yaratan Allahü teâlâdır. Yaratanı bırakıp aklı esas almak, aklı ilahlaştırmak en büyük akılsızlıktır. Felsefenin tek dayanağı akıldır. Fakat, gerek zamanla tecrübî bilgilerin değişmesi ve gerekse bir başka insanın aklının bir önceki filozoftan daha farklı bir yapıya sâhib olması sebebiyle kurdukları felsefik sistemler şu veya bu oranda ve bâzan tamâmen değişmiştir.

Böylece ortaya çıkan çeşitli felsefe okulları birbirini devamlı reddetmişlerdir. Felsefecilerin tek bildiği, hakikati, tekte değil, çokta; nihâyet hakta değil, bâtılda aramanın sanatıdır.Ancak bunlar akılları ile her şeyi çözmeye çalıştıkları için bir sonraki filozof, bir öncekini kötüleyerek yükselmektedir.

Peygamberlerin, aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini, akla danışmaya kalkışmak, akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmiyen yerlerde, pervâsızca yürümeye ve engin denizde, acemi kaptanın, pusulasız yol almasına benzer ki, her ân uçuruma, girdâba düşebilirler.

Nitekim, felsefeciler ve tecrübeleri hayâlleri ile îzâha kalkışan maddeciler, akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakîkatleri meydana çıkarırken, bir taraftan da, insanların saadet-i ebediyyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır.

Yunan, Hind, Fars, Latin felsefelerinden ilhâm alan, İbni Sînâ, Fârâbî, İbni Tufeyl, İbni Rüşt, İbni Bâce gibi filozoflar zuhûr ederek, bazı bilgilerde Kur'an-ı kerimin hak yolundan ayrılmışlardır. Örneğin, İbni Sina, Muad kitabında Kıyamette dirilmeği inkar etmektedir. İbn-i Tufeyl ise öldükten sonra dirilmeye inanmamakla birlikte ilk insanın Âdem aleyhisselâm ile hazret-i Havvâ’dan çoğaldığını kabul etmemektedir.

Bu ve buna benzer inançlarından dolayı, felsefecilerin bütün fikirlerini incelemiş olan İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi İslam büyükleri bunların imanlarını kaybettiklerini küfre düştüklerini bildirmişlerdir
(9.5.2006 22:40)
(bakınız: insan, zaman, aliye, gece, para, büyü, bugün, deniz, deli, akıl)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySahibüzzaman Offline
Sahibüzzaman
Bay, 44
İstanbul
HÜCCET'ÜL İSLAM İMAM-I GAZALİ'NİN İFŞAATNAMESİ:

''Sonra kendi durumuma baktım.Birde ne göreyim ! Dünyevi alakalar içine dalmış batmışım.Bu alakalar beni her taraftan sarmışlar ! Yaptığım işlerimi gözdeen geçirdim.Onların en güzeli tedris ve talim idi.Fakat bu saha'da ehemmiyetsiz,ahiret yoluna faydası olmayan ilimlerle meşgul olduğumu anladım.Onun'da Allah rıza'sı için değil,mevki ve şöhret kazanmak gayesi ile olduğuna kanaat getirdim.Bu halimle uçurumun kenarında bulunduğuma,eğer durumumu düzeltmek için harekete geçmezsem ateşe yuvarlanacağıma kanaat getirdim.''

''Yakinen anladım ki,sufiler (tasavvufçular) hakikaten Allah yolunu bulan kimselerdir.Onların gidişleri,gidişlerin en güzelidir.Gittikleri yol,yolların en doğrusu,ahlakları ahlakların en temizidir.Dünya'da ki bütün akılinsanların akılları,hikmet sahiplerinin hikmetleri,şeriat'ın bütün teferruatını bilen zahir ulemasının ilimleri,onların gidişat ve ahlakından bir şey değiştirmek ve yerine daha iyisini koymak üzere bir araya gelseler,buna muvaffak olamazler.''

''Onların zahir ve batınlarında ki hareket ve duyguların hepsi,Nübüvvet kandilinin nurundan alınmıştır.Yeryüzün'de ise nübüvvet nurundan başka hidayet rehberi,nur kaynağı yoktur.''


İMAM-I GAZALİ.
(2.4.2006 12:33)
(bakınız: insan, dünya, güzel, akıl, ayna, araf, ahlak, islam, duygu, tasavvuf)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baypheta Offline
pheta
x
İstanbul
'cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen,cevizin hepsini kabuktan ibaret zanneder' (27.3.2006 04:46)
(bakınız: anne, hepsi, ceviz)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"İMAM-I GAZALİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: İMAM-I GAZALİ KİMDİR? imam-ı gazali kimdir?

Antoloji.com
24.2.2017 20:10:34  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]