Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
İNSANA DEĞER VERMEK İNSANA DEĞER VERMEK terimi Ulaş Baran Demirci
tarafından 18.10.2003 tarihinde eklendi
İNSANA DEĞER VERMEK sizce ne demek,
İNSANA DEĞER VERMEK size neyi çağrıştırıyor?
"İNSANA DEĞER VERMEK" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
Baytolhilder Offline
tolhilder
Bay, 33
Kocaeli
2 person liked.
0 person did not like.
insanlara değer vermek mi? insanlara paha biçmek mi? insanlara fiyat vermek mi? bunları iyi ayırt etmek lazım kanımca... umarım hakedenlere hakettiği şekilde davranırsınız. (12.2.2006 07:06)
(bakınız: insan, insanlar, lara, değer, eğer, kanı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySezgin_ Offline
Sezgin_
Bay, 17
Venezuella
Eğer sevgilinizi deli etmek istiyorsanız. Ben seni Yunus Emre gibi seviyorum. Hani yaratan yarattı diye (23.1.2006 18:17)
(bakınız: sevgi, sevgili, deli, yunus emre, yara, yorum, gibi, emre, seni, eğer)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayblue send me Offline
blue send me
Bay, 33
'kendini eksiltmektir'e kesinlikle katılıyorumm
bu yüzden kime verdiğine çok dikkat etmeli.. yoksa sonunda çok pişman oluyorsun..
(14.12.2005 23:17)
(bakınız: esin, yorum, dikkat)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayannsynlst Offline
nsynlst
Bayan, 37
Ankara
Değer verdiğim kim varsa arkamdan vurdu beni. Sebebiyse kendi çıkarlarıydı. Bu çıkarcı dünyada kimseye değer vermeyeceğim diyordum kendi kendime. Olmadı. Meğer insan olmanın bir gereğiymiş bu. Mutlaka verdiğiniz değere değecek biri çıkıyormuş. İyi ki çıkarlarımın peşine düşmemişim. Beni arkamdan vuranlar gibi... (15.8.2005 16:28)
(bakınız: insan, dünya, gibi, değer, beni, ordu, eğer, meğer, mutlak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykırgızistanb.. Offline
kırgızistanbozkırındabirbozkurt
Bay, 31
İstanbul
Vermek kendini eksiltmektir
Vermenin büyüsü buradan gelir: Arzuladığını arzulayan başkasına vermek.
Vermek kendi olmaktan başkası olmaya, öz olmaktan el olmaya geçmektir. Her vermenin bir almayla tamamlandığı toplumsal devrelerde bile vermeyle alma arasında geçen süre ölçüsünde risk vardır. Risk oldukça her verme öz-veridir, el-olmadır (feda ve feragat) .
Feda ve feragatın yerine itimat ve emniyeti öndeleyen günümüzün risk fobiği toplumlarının başlıca kaygısıdır bu süreyi sıfırlamak hatta eksilemek. Uzatırsınız parayı alırsınız meşini. Ürkek ruhunuz durulmuyorsa, riskin eşitsiz dağılımından parsa toplayan risk göze alma şirketlerine başvurabilirsiniz. Bu toplumda verme, başkasını ve başkasının olanı kendileştirmenin yoludur. Alma-verme döngüsünün santrifüj etkisiyle bireyleri bağlanmalarından kopararak savurur. Otosentirik, egoist, narsist, otistik bireyleri çökeltir. Almaya güdülenmiş, hırslı, uzakgörüşsüz, saydamsız, yenisever, kendisiz, diyalogsuz, itirafçı, fırsatçı, hasetçi, kurnaz bu bireylerin ellerinde bu çember giderek hızlı çevrilir.
Eğer bir çalıntının, elkoymanın, değerlenmenin, adam çalıştırmanın, miras kalmanın sonucu değilse ne kadar fazla verebileceğinizin haddini başta bireysel gücünüz belirler. İlk kez daha fazla verme dürtüsüyle çizilir çalışma zamanı serbest zaman ayrımı. Giderek daha fazla serbest zamanınızdan yersiniz. Sonuçta ya bu diyarı terk edeceksiniz ya da başkasından alacaksınız. Hep verme hep almanın olumsuzundan başka bir şey değildir. Hep veren varsa bir hep alan vardır. Beyle birlikte başladı daha fazla verme tutkusu.
Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için
(13.4.2005 13:04)
(bakınız: zaman, para, büyü, narsist, adam, emek, uzak, itiraf, tutku, tamam)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay__TALEBE__ Offline
__TALEBE__
Bay, 33
insanlığın gereği (19.2.2005 18:10)
(bakınız: insan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybiiznihi Offline
biiznihi
Bay, 40
İstanbul
'YNSAN', ALLAH'IN YERYÜZÜNDEKY HALYFESYDYR...

Kur`ân-y Kerim’e göre,

'Allah insany yeryüzünde halife olarak meydana getirmi?tir'...

Kitap`taki bu açyk bildirime göre de, her insan, varly?yndaki, 'Allah`yn yeryüzünde halifesi' olma kemâlâtyny farketmeli; i?te bunun sonucu olarak da 'hilâfet'inin gere?ini ya?amalydyr! ..

'Yslam Dini'nin kadyny ikinci synyf basit bir varlyk olarak gördü?ünü ileri sürenlerin ruhlarynyn bile Kur`ân de?erlerinden haberleri yoktur! ..

Kadyn-erkek ayyrymy yapmadan, 'yeryüzünde insanyn halife' olarak meydana geldi?ini en açyk ?ekilde vurgularken Kitap, nasyl olur da ben bir kadyny ikinci synyf görebilirim..?

Erkek de Allah`yn yeryüzündeki halifesidir! ...

Kadyn da! ..

Bu sebepledir ki, insan, en kysa zamanda bu 'hilâfet'in anlamyny farkederek, gere?ini ya?amak zorundadyr... Yoksa 'hilâfet'i ya?ayamamanyn ne demek oldu?unu kavrady?y anda, artyk telâfisi mümkün olmayan bir noktada olacaktyr! . Ki bunun da sonucu ebedî bir hüsrandyr! . Ölümötesinde bunu elde etme ?ansy olmayacaktyr! .

Ben, 'hilâfet' yanlysyyym; ve herkesin, 'Allah halifesi' olmanyn sonuçlaryny ya?amasyny temenni ederim! .. Bütün çaly?malarym, insanlara bu yolda hizmet verme gayesine dönüktür..

Bu 'hilâfet' insanyn Allah'yn güzel isimlerinin i?aret etti?i manalaryn toplamy olarak meydana getirilmesinin sonucudur! .. Tasavvufî tâbiriyle, Allah esmâsynyn zuhûruyla insan en ?erefli mahlûk olarak meydana getirilmi?tir! ..

Dikkat edin! .. Allah, insany en ?erefli varlyk olarak yarattym derken gene kadyn-erkek ayyrymy yapmyyor! .. Erkek de en ?ereflidir; kadyn da en ?ereflidir! .. Allah`yn yaratty?y en ?erefli varlyktaki bu vasfy göremeyen ise, otursun kendi gafletine a?lasyn! ..

Evet, insan, kapasite olarak, kadyn-erkek ayyrymy olmaksyzyn 'en ?erefli' mahlûk; ve ayny zamanda da yeryüzünde Allah 'halife'sidir! .. Bu da onun Allah'yn güzel isimlerinin özelliklerinden meydana getirili?inden dolayydyr..

Kendini et-kemikten ibaret kabul edip, ölümle de yok olaca?yny sanan insansy, elbette ki 'Hakikat'yndan gelen ?erefini ve hilâfetini inkâr etmekte; bunun sonucunda da hiç bir de?erin ölçemeyece?i ?eyleri yitirmektedir! ..

Ynsanyn, Allah`yn güzel isimlerinin mânâsyndan yaratylmasy ?u sonucu getirir..

Ynsan, yok olmaksyzyn, sonsuza dek ya?amyna devam edecektir! ... De?i?ik boyutlardan ve a?amalardan geçerek! ..

Y?te bu süreç içinde, insan, kendisindeki Allah`yn bah?i olan 'hilâfet' kökenli özellikleri ne kadar tanyr ve ortaya çykartyrsa; gere?ini dünyada ya?arken hissedebilirse; daha sonraki boyutlarda da o nisbette hayaty kolayla?acak, sykyntyly olaylardan kendini kurtarabilecektir..

Buna kar?yn, ne kadar kendi hakikatyny bilmekten mahrum ya?arsa, o oranda ya?amy cehenneme dönecek, yany?y belki de hiç son bulmayacaktyr! ..

Yster kadyn olsun ister erkek, insan olarak 'hilâfet'ini ya?ayabilmenin yolu da öncelikle kendi 'Hakikat'yny bilmekten, tanymaktan, gere?ini ya?amaktan geçer! . Bunu en kolayla?tyran yol da ilim ve ZYKYRDYR! ..

Ylmi de?erlendirecek olan beyin, zikirle kapasitesini arttyrabilir. Ve o nisbette de 'Hakikat'yny farkederek 'ALLAH AHLÂKI ile AHLÂKLANIR'..

'ALLAH gibi dü?ünmek' der Hz.Ysa Aleyhisselâm. Bununla Allah Rasûlü`nün 'Allah ahlâkyyla ahlâklanyn' i?areti ayny ?eydir! . Bu i?aretler hep, bizleri bulundu?umuz toplumun ?artlanmalaryndan ve de?er yargylaryndan arynarak, Allah`yn varly?y de?erlendiri?i gibi de?erlendirmeye yönlendirmektedir...

Bütün bunlaryn gerçekle?mesi ise, yalnyzca beyin kapasitemizin arttyrylmasy ve bu kapasitenin gerçek ilimle de?erlendirilmesiyle mümkün olur..

Ylmi de?erlendirmenin yolu da insanyn yeni ö?renmekte oldu?u her ?eye önyargysyz ve objektif olarak yakla?masyndan geçer! .

KOZAYI delip, dy?aryya bakmak! . Yeni dü?üncelere açyk olmak! .

'DÜN' KOZASINDAN ÇIKABYLMEK! ..

YSLÂM - Ahmed Hulûsi
kitaby ücretsiz pc.ize indirmek ve okumak için:www.ahmedhulusi.com
(19.2.2005 16:15)
(bakınız: ölüm, allah (c.c), insan, hayat, zaman, dünya, güzel, deli, gerçek, cehennem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay¥¯°ÑاF£RÅTU.. Offline
¥¯°ÑاF£RÅTU°¯¥
Bay, 38
İstanbul
deger vermek..sadece ınsana mı? hayır dunyada kı butun varlıklara canlı cansız.
neden mı?
yaradandan öturu... ama gerektıgı kadar. hıcbırseye degerınden fazla deger verılmemeli bence çünkü kaybedılır bu boyledır ve boyle olmaya mahkumdur doganın kanunu...
(19.2.2005 09:56)
(bakınız: neden, yara, emel, sade, çünkü, hayır, mahkum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay1fincankahve.. Offline
1fincankahveiçin1penny
x, 97
ondan önce değer verebilecek insanı bulmak.... (19.2.2005 08:52)
(bakınız: insan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanBillur Offline
Billur
Bayan, 31
Almanya
Hayatta insana deger vereceksek bence en dogru secim ANNE ve BABAMizdir.....vede en yakin olan BIR DOSTdur......ondan haric sevgiliye askina deger vermek kalmadi artik bu devirde(benim düsüncem) (21.10.2003 03:41)
(bakınız: sevgi, insan, dost, hayat, ben, anne, baba, sevgili, ana, cem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"İNSANA DEĞER VERMEK" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: İNSANA DEĞER VERMEK NEDİR? insana değer vermek ne zaman?

Antoloji.com
24.2.2017 22:22:20  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]