Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ sizce ne demek,
KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
0 person liked.
0 person did not like.
Büyükgürleyen, Pınarbaşı

Büyükgürleğen, Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köydür.

Büyük Gürleğen köyü Pınarbaşı ilçe merkezine 11 km. Kayseri'ye uzaklığı ise 89 km uzaklıktadır.Pınarbaşı'nın güneyinde yer alır. Köy, Emeğil, Bahçecik, Karahacılı, Büyük Karamuklu,Eğrisöğüt,Büyük Köşkerli, Aşağı Beyçayırı köyleri ile komşudur. Köy 1560 metre yüksekte kurulmuştur. Küçük Gürleğen adını taşıyan bir mahallesi bulunmaktadır. Köy Oğuzların Avşar boyuna mensup deller obasına ait kişilerden oluşmaktadır. Köyün eski ismi Köse Hacılı olduğu dile getirilmektedir. Nitekim 1580 yılıait kayıtlarda Maraş'a ait belgede Dulkadiroğullarını oluşturan Avşar cemaati içinde Köse Haculu adını taşıyan bir topluluk vardır. Öz ve öz Avşar Türkü olan bir köydür.Köydeki Kaageyele -bu ünvan Kethüda dan gelmektedir- adını taşıyan sülalerin olması köyün Osmanlılar zamanında önemli kişilerin olduğunu işaret etmektedir. Yakınındaki Köşkerli köyü köyü ile akrabalık ilişkileri vardır ve Büyük TÜRK BÜYÜĞÜ ALPARSLAN TÜRKEŞ'te bu köydeki bir aileye mensuptur.Zaten Pınarbaşı ilçesinde TÜRKLER ve ÇERKESLER yaşamaktadır.1890 yılına ait bir tapuda Gürlekan olarak adı geçmektedir.Gürleğen ismi Hızar Deresi vadisinde yer alan şelaleden gelmektedir Köy Hızar Deresinin kuzey yamaçında kurulmuştur. Köyün kurulu bulunduğu arazi Kretase dönemine ait ofiolitlerden yapılıdır. Bu formasyonunun Tüllüce ve Elma Tepe civarında geniş yüzeylenimi vardır.Şirvan Dağı Küçüktaş tepe ve Taş Tepe civarında ise Jura dönemine ait kalkerlerden yapılı arazi yer alır. Köyün kuzeyinde ise Ayılı, Karaçam civarında ise üst Miosen yaşlı tortullar yer alır. Köy arazisi pliosen dönemine ait bir aşınım yüzeyi halindedir. Tüllüce, Elma tepe ve Küçük Taş tepe gibi tepeler ise dirençli litolojik birimlerden yapılı olduğundan çıkıntılar halinde bulunur. Köyün doğusunda yükselen Şirvan Dağı ise kıvrımlı tapakalardan oluşan bir horst durumundadır. dağın batısı ve doğusu faylıdır. Batısındaki fay hattında birikinti konileri sıralanır. bunlar üzerinde Solaklar, Köşkerli ve Büyük Gürleğen köyü tarım arazileri yer alır. Ayrıca bu biriknti konileri üzerinde meşe toplulukları bulunur. Dağın üst kısmında ise karstik şekiller yer alır. köy halkı bu karstik şekillere tapur demektedir.Bunlar dolinler olup Çacıran Tapırı, Uzun Tapır, Aygörmez Tapırı gibi adlarla anmaktadır. ayrıca mağaralarda vardır.Köyün en önemli akarsuyu Hızar deresidir. Bu dere Tahtalı dağlarından kaynaklarını alır ve Bahçelik Barajına sularını boşaltır. Köy arazisi içinde en büyük debili kaynak Küçük Gürleğen köyü güneyindeki Göz olarak nitelendirilen kaynaktır. 80 lt/sn debiye sahiptir.Fay hattından çıkmaktadır. Bunun yanında Karamuklu köyü yolundaki Köprü kaynağı diğer önemli kaynaklardan biridir. bu kaynak vadi tabanı kaynağı özelliği gösterir.diğer bir kaynak ise İnikpınarı kaynağıdır. Köyün içme suyu Ayılı mevkindeki tabaka kaynaklarından tedarik edilmektedir. Yer altı kaynakları olarak ise Tüülüce ve Elma Tepe yakınlarında ofiolitler içinde çıkarılan krom madenidir. Bunun yanında damar halinde manganez oluşuklarıda mevcuttur.Zaman zaman bu madenler işletilmiştir. Küçük Gürleğen kaynağı ticari açıdan önemlidir ve kimyasal özellikleri şişelemeye uygundur.

kültür_ ----

Köy halkının bir oğuz köyü olmasından dolayı öz ve öz Türk yemekleri ile ünlüdür.Tutmaç, tooga, afşar tarhansı, hingel,bulamaç,içli köpte, dökme köfte bu yemeklerin başlıçalarıdır.Bunlardan Tutmaç Büyük Selçuklulara kadar giden mazisi olan bir Türk yemeğidir.Köyün tamamı hanifi meshebine mensuptur. Köyde akraba evliliği yaygındır, bunun yanında çevre köylerden de evlilik yapılmaktadır.Ataerkil yapıya sahiptir.Çocuk sayısı 13-14 kişiye kadar çıkmaktadır. ortalama aile büyüklüğü 5-6 dır.Köyde ağıt geleneği vardır. Köyde kış yarısı adını taşıyan ve kıştan bahara geçiş sevinci ortaya koyan çocuk oyunları vardır.Yörede halk oyunları toplu olarak oynanır. Düğünlerde kadın ve erkek ayrımı yapılmaz.Toplu oynanılır. Çünkü hemen hemen herkes akraba durumundadır.Oyunların çoğunluğunun ritmi yavaştır.bunun yanında Şıçıratma gibi hızlı olarak oynanan oyunlarda vardı. EVLENME GELENEĞİ:Perşembe günü bayrak dualar ile kaldırılır ve bayrak direği denilen ağaçların bağlanması ile oluşan bir direk dikilir. Giriş kapısının yanındaki bu direğin yüksekliği 10-20 metre kadar olur ve köyün her yerinden görülebilir bir vaziyettedir.Bayrak direğinin uçunda ise Şanlı TÜRK Bayrağı dalğalanır. Bayrağın üzerinde ise soğan ya da elma direğin üzerine yerleştirilir.elma ve soğana ise tavuk teleği sokulur. Bayrak gerdek geçesine kadar indirilmez ve direk bir kişinin ancak çözebileceği anahtarlı bir zincirle gerdek zamanına kadar indirilmez. Kız ve oğlan evi kendi aralarında eğlenirler.Cumartesi gecesi oğlan evinden kadınlar kız evine kına yakmak üzere gider. Bunlara kınacı denir. Bu arada oğlan evindede kına yakılır. Eskiden kına yakmak için kız evine giden kişilere çok oyunlar ederlerdi. mesela bir helke içine atılan elmanın ya da soğanın eller kullanmadan ağız ile çıkartılması, kadınların ve erkeklerin un ile yüzlerinin boyanması gibi.Bu gecede erkek evi ve kız evi misafirlere ikramda bulunur.Düğün boyunca gelenlere yemek verilir. Pazar günü oğlan evi kız almaya gider.Kız evine varıldığı zaman kız evi kendi bayrağı ile ve kız tarafından kişilerden oluşan bir toplulukla oğlan evinden gelen kişilerden oluşan topluluğu karşılar erkek evindeki kişilerin başındaki zatta da bir bayrak vardır, bu kişiye bayraktar denir. Kız evi oğlan evine birkaç soru soracaklarını bilemezler ise gelini alamayacaklarını söyleyerek çeşitli dini ve kültürel bilgiler sorarlar. Bildikleri zaman oğlan evi bayrağı kız evine kız evide oğlan evine bayrağı verir. bu bayraklar gelin alındığında tekrar değiştiriler ve alınır.Gelen misafirlere kız evi ikramda bulunur ve gönüllerini hoş etmeye çalışır.Gelin kızın kuşağını erkek kardeşi bağlar ve gelin arabasına kadar damatla birlikte götürür.Kız annesi babası akrabaları ile helaleşir ve evden ayrılır. Daha önceleri YÜZÜK kaçırma adı verilen bir gelenek var idi.Kız evinden genclere verilen yüzük oğlan evine götürülmesi istenir ve kayınbabaya ilk ulaştıran kişiye çeşitli hediyeler ile ödüllendirilirdi. en hızlı koşan ve ulaştıran kişi bu ödülü almaya hak kazanırdı.Gelin arabası oğlan evine gelmeden önce mezarlık çevresinde dolaştırılır. zaten bütün Avşar köylerinde mezarlar yolun kenarındadır. gelen geçen kişiler dünyaya bel bağlamasın mezardakilerin ruhuna bir fatiha göndersin diye.Gelin eve geldiğinde eskiden silahlar atılır. oyunlar oyanır ve damat ile gelin bir süreliğine herkesin ortasında oynatılır idi. eskiden takı kız evinde yapılır iken şimdi oğlan evine gelin geldiği zaman yapılmaktadır.Burada akrabalar ve davetliler altın ve para takarlar ve bir kişi teker teker kimin ne taktığını yüksek sesle söyler.Ve kaç altın ve ne kadar para takıldığını ilan ederler. Damat sonra gelini evin içine götürür. Dama çıkan kişi gelin üzerinden para saçar. bu paraları ise küçük çocuklar toplar. gelin evin bir köşesine götürülür ve orada dinlenmesi sağlanır.Bayrak indirme denen merasimde ise silahlarla bayrak direği üzerindeki soğan ve elma vurulmaya çalışılır,parçalanmaya çalışılır. bu işi yapan kişiye oğlan evi hediye verir. ama bayrak gerdeğe kadar indirilmez. Gerdekten önce dini vecibeler getirilir. Dualar edilir ve hayırlı nesiller meydana gelmesi için dualar edilir. Gelin kayınbabasına kaynanasına görümcelerine ve kayınına karşı saygılı olur. hatta gelin yaş itibarı ile kendinden küçük olsada kayınına abi, görümcesine ise abla diye hitap eder. Büyüklerinin yanında beyine adı ile seslenmez.Hitap eder iken bizim kişi ya da herif diye bahseder. Gelin büyüklerinin yanında evlatlarına oğlum kızım diye seslendiği nadirdir. Kadınlar erkeklerin bilhassa kendinden büyüklerin önünü geçmez. oturuyor ise ayağa kalkar. kalkmayan ve büyüklerinin önünü geçen kişiler kınanır.Kadınların başları açık olarak bilhassa evlenmiş olanların görülmesi ayıp sayılır ve kadınlar buna riyet eder. yalnız baş bağlama türban bağlama şeklinde değil çene altından bağlama şeklindedir! BAŞLIÇA KULLANILAN DEYİMLER VE KELİMELER Evlik:büyük salon,

Örtme:evin giriş kısım,

Çağlak:evin banyo yapmak için ayrılan kısmı,

Hezan:Evleri örtmede kullanılan büyük kalın ve uzun ağaç, Yuvalama:Enine atılan ağaç domruk. Dışlığın gelmemesi:Sıkıntı içinde olmak Emmi:Amca Bibi:Hala Hısım:Kan bağı olmayan yalnızca evlenme ile olan birbirine bağlanmış kişi Ağabacı:Yenge, abla Çağlık:Banyo yapılan evin bölmesi Örtme:Evin giriş kısmı Hazın:Kışın hayvanlara verilen besin İdara:Gazlı idare lambası Musul:Hayvan yemi konulan tahtadan yapılmış yemlik Patez:patates Boynuzlu:Kavat Derisine çekilmek:Bir çeşit beddua, eski Türklerde hasta olan kişinin iyileşmesi için sağlıklı hayvanın kesilip sıcak sıcak deriye insanın sarılması nedeni ile söylenmeşter. Yani hayrını görme manasında olup hayvanları için söylenin kişiye. Gavurga:Nemi alınmış buğdayın sıcak saç üzerinde pişirilmiş hali. Evlek:Karasapanla açılan herbir çizgiye verilen ad. Büzzük:Popo Kürüş:Yalancı Kırçıl:Ağarmış şaçlar. Ahraz:dilsiz,konuşma engelli kişi Zine:Gayri meşru ilişki sonucu oluşmuş kişi. Kesek:topak. Alaçık:Bostan tarlalarını korumak için yapılan geçici tarlalardaki mesken.

Çalkamaç:Ayran Ağız:Doğum yapmış hayvanın ilk sağılmasından elde edilen süt; ağız sütü. Böğür:yan Potin:bir çeşit ayakkabı. Evlik: Oturulan en büyük oda. Köyde şahıs isimleri söylenir iken gerek büyük sesli uyumuna uydurmak gerekse çeşitli etkenlerden dolayı değişik şekilde söylenir. Mesela Ahmet'e Ehmet, İbrahime irbiem ya da ibalı, Süleymana Sülemen, Hüseyine Hössüün,Ömer'e Omar, Mehmet'e Memmet,Mahmut'a Mamıt,Halit'e Halıt,Hamit'e Hamet,Teffik'e tevik, Resmiye'ye İresmiye, Ramazana Iramazan şeklinde hitap edilir. Calba:Sığır kuyruğu; bir tür bitki. Ebe:Anneane ve babanne Yemiş:incir Kavurga:Ateşte kavrulmuş buğday Yarma:Kabuğu soyulmuş buğday Aş:Pilav Ekmek:Ekmek;yemek. Kevgir:Delikli yemek aleti,Süzgeç Sarat:Büyük delikli elek Helik:Duvarları örer iken kullanılan küçük taş parçaları Kers:Hayvanların beslenmesi yeşil iken kurutulmuş patozda çekilmiş yeşil renkli saman Çeç:Harmandan taşınmamış buğday yığını Öz:akarsu Kirs:yuvarlak taşlardan meydana gelen sert kaya Çomça:yemek kepçesi Gadasını almak:Kurban olma gibi bir dua şekli Şimşek Balkmak:Bulutların elektriklenmesi sonucu oluşan ışık hüzmesi Elenti:Kırık hububat. Soyka:ölen kişiden kalan giyim eşyası. Soykasına kalmak:Bir çeşit beddua. Ölmesi ve başkasına kalmasını istemek. yani yararlanamaması için söylenen bir beddua.

Coğrafya

Kayseri iline 108 km, Pınarbaşı ilçesine 8 km uzaklıktadır.Pınarbaşı ilçe merkezinin güneyinde yer alır.Aşağı beyçayırı, Eğrisöğüt, Köşkerli, Emeğil, Solaklar (Küçük Köşkerli, Büyük Karamuklu,Karahacılı köyleri ile çevrilidir.Köyün ulaşım ile ilgili önemli bir problemi bulunmamaktadır. 4 km.lik bir asfaltyol ile Kayseri-Kahramanmaraş devlet karayoluna bağlıdır. Her mevsim köye ulaşmak imkân dahilindedir.Daha önceleri Pınarbaşı ile ilaşım Köşkerli, Solaklar köyünden geçen karayolu ile sağlanıyor ve kışın aksamalar oluyor iken sonradan Küçük Gürleğen yakınlarından geçen yolun yapılması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Köy afşarların deliler obasına ait oğuz türkleri tarafından iskan edilmiştir.Köydeki iki aile köken itibarı ile afşar değildir.Bu yerleşmede ileri gelen aileler keyha adı ile bilinir ve Osmanlıdaki Kethüda ünvanından bu adı almışlardır. Köyü kuran asıl sülaleler Güccükler,Hüseyin Kahyalar, Veli keyhaler ile kara şefrelerdir. Diğer aileler sonradan köye gelip yerleşmişlerdir. Hüseyin Keyhaler Şirvan Dağı doğusundaki Atkıran mevkindeki yerlerini terkedip bu köye gelmişlerdir. bir diğer aile olan Hametler ise Emeğil köyünden gelmedir. Mezar taşlarından anlaşıldığı kadarı ile köyün mazisi çok eski değildir. Yaklaşık 160-170 yıl önceye kadar tarihlendirilebilir.Bu durum halkın yörük olmasından ve sonradan yerleşik hayata geçmiş olmasından kaynaklanmış olmalıdır.Yalnız Köy idari sınırları içinde eski yerleşme yerleri bulunmaktadır. Ayılı mevki, Küçük Gürleğen kaynağı, Karaböcü(Bozkah Tepe,Tüllüce civarındaki höyükler, İnekpınarı mevki eski yerleşme yerlerinin bulunduğu alanlardır.Bu yerleşmelerin büyük bir kısmı Asur ve Roma dönemine ait olmalıdır.Köy arazisi tarihi ipekyolu güzergahı üzerinde yer almaktadır. Köyün Büyük karamuklu köyü ile Karahacılı köyleri sınırına yakın kesimde Kamışlı mevkinde bu yolun kalıntıları bulunmaktadır. Yol Pazarören, sıradan, Dörttaş, Bahçecik, Kamışlı, Küçüktaş tepe, Eğrisöğüt, Gölcük, Yedioluk güzergahını takip etmekte idi. Romalılar döneminde bu yol aynı zamanda askeri yol olup önemli birgüzergah durumunda idi.Elmalı Tepe mevkinde ise iki adet höyük yerleşmesi vardır.Köyün 1890 larda adı tapu kayıtlarında Gürlekan olarak geçmektedir. Köy halkından bazıları, köyün eski adının 'Köse Hacılı' şeklinde olduğuna dair bilgiler vermektedir. Köyde Tüllüce mevkinde ve Meşeli Böğür mevkiinde meşe toplulukları bulunmaktadır.Bunun yanında Karaçam, mevkindende anlaşılacağı üzere karaçam topluluklarının tahrip edildiğini işaret etmektedir. Bunun yanında Karamuk, Kuşburnu çalıları yaygındır. Kuşburnu itburnu olarak bilinir ve marmelatı yapılır. Bunun yanında köyde insanlar yemlik, kenger, madımak, topuz, kangal,navruz adı ile anılan bitkilerden yararlanırlar.

İklim

Büyük Gürleğen köyü ve çevresinde şiddetli karasal iklim şartları hüküm sürer. Yazları sıcak kışları ise soğuk ve aşırı kar yağışlıdır. Bu yönü ile Doğu Anadolu bölgesinde hüküm süren iklime yakınlık arz eder. Kasım ayında genel itibar ile kar yağışı görülür. Mart sonlarına kadar kar yağışını görmek mümkündür. En yağışlı mevsimi İlkbahardır. Yaz mevsiminde de yağışlar görülür.Köyün güneyinden esen rüzgara Erciyes olarak nitelendirilir.Güneydoğudan esen rüzgara ise kıble denir.Bu iklim şartlarından dolayı köyde üzüm yetiştirmek mümkün değildir.

Nüfus

İkametgaha dayalı nüfus tespitlerine göre köyde 176 nüfus bulunmakta 85 erkek ve 91 kadından oluşmaktadır.Köy nüfusuna kayıtlı kişi sayısı bu rakamın üzerindedir.Arazinin yetersiz olması, daha iyi koşullarda yaşamak gibi nedenlerden dolayı köyde hızlı bir göç olgusu vardır. Göç daha çok Kayseri merkeze yöneliktir. Köy halkı köy ile ilişkisini devam ettirmektedir. Bunun yanında 1960 yılındaAlmanya'ya yönelik göçte olmuştur.Daha sonra ise bu sayı 1980lerden sonra artmıştır. Köyün Tahtalı dağları üzerinde, Karamuklu, Memükler, Kömarmut,Karahacılı yaylaları ile çevrili bir yaylası vardır.Bu yaylanın bir kısmı Gölcük köyü ve Eğrisöğüt tarafından tarla haline dönüştürülmüştür. Mayıs sonlarında köy halkı yaylaya çıkmakta haziran sonlarında ise geri dönmektedir.Bu süre içinde köy ile bağlantı devam etmektedir.Dönüş ve iniş zamanını iklim şartları ve ekonomik faaliyetlerin düzeni belirlemektedir.terk edilen yaylalar köy muhtarlığı vasıtası ile Aydınlı adı verilen yörüklere kiralanmaktadır.Yaylacılık, daha verimli otlaklarda hayvanları otlatmak, ekili alanlardan hayvanları uzaklaştırmak ve daha fazla hayvansal ürün almak amaçlıdır.Yaylada yün, peynir, yoğurt elde edilmektedir.Daha önceleri yaylacılık köy halkının yaşantısında önemli yere sahip idi. yaylaya çıkış bir şenlik havası şeklinde yapılırdı.bu özellik zamanla unutulmuş ve sıradan bir göç vaziyetine gelmiştir. Okuma yazma oranı yüksektir. köyden şehire göçle birlikte yüksek tahsilli sayısı artmıştır.köyde memur görevinde şu sahıslar ve meslekleri vardır. Yrd. Doç.dr. Mustafa YILDIRIM Yrd.Doç.Dr.Selahattin POLAT Öğretim Görevlisi Galip KARAKAYA Aktüer İlhan KÜÇÜKTAŞ Ziraat Müh.Abdurrahman KARAKAYA Askeri personel olarak J.BÇVŞ. Selami POLAT Sadettin POLAT J.KD.ÜÇVŞ. Tuncay POLAT J.KD.BÇVŞ. Alaettin KARAKAYA Fevzi BAYRAK Ahmet KARAKAYA Tarık KARAKAYA J.KD.ÜÇVŞ Hacı KARAKAYA Nazım KARAKAYA Öğretmen Ali ÖZKUL Gazi YILDIRIM Tenzil KARAKAYA Sebahattin POLAT Emniyet Mensubu HacıAli Çelik Dilaver KARAKAYA İlker KARAKAYA Cumali KARAKAYA Necmettin KARAKAYA Zeki KARAKAYA Memur Hacı Ali KÜÇÜKTAŞ Selma POLAT Fadime KARAKAYA ve

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapılır. 1980 li yıllarda 700ü aşkın küçükbaş, 250 aşkın ise büyükbaş hayvan varlığı var idi.Küçükbaş hayvancılığı 1990 yılından sonra hızla gerilemiştir. Bu durumda köyden kente göç,yaşlı nüfusun ekonomik olmaması nedeni ile ziraati bırakması ve bir sosyal güvenceye sahip olması etkili olmuştur. Hayvancılık köyde ticari amaçla değil geçim tipi şeklindedir.Anadolu kırmızısı ve karaman koyunu köyde yetiştirilen hayvan ırklarıdır.Küçük baş hayvancılık ise sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amaçı ile yapılmaktadır. Şirvan Dağı, Tüllüce Tepe köyün önemli meralarıdır.Köy sınırları içinde iki adet alabalık çiftliği vardır. Bu alabalık çiftlikleri Hızarderesi vadisinde yer almaktadır.Köyde tarım ürünleri olarak ise buğday, arpa,cavdar, fasülye, salatalık, patates üretilir. Bunun yanında hayvan yemi olarak yonca ve korunga yetiştirilmektedir. Tarım arazisi sınırlı olup birim alana verim oldukça düşüktür.Bunda arazinin ofiolitlerden yapılı olmasının toprak erozyonunun ve tarımsal eğitimin yeterli olmamasının, geleneksel tarım yöntemlerinin kullanılmasının pazarlama imkânlarının olmamasının veya bilinmemesinin iklim şartlarının olumsuz olmasının rolü vardır. Sulu tarım ancak Hızar Deresi vadisi gibi akarsu vadilerinde ve kaynakların bulunduğu alanlarda yapılmaktadır. Diğer alanlar ise kurutarım sahaları durumundadır.Karaçam ,Kamışlı, Karaböçü, Ayılı mevki başlıca kuru tarım alanlarıdır.Dönüşümlü olarak bu sahalar tarıma açılmaktadır. Köyde en önemli problemlerden biri toprak erozyonudur. 19990lardan önce köyün en önemli ekonomik faaliyetlerinden birisi ise halı dokumacılığı idi. bu faaliyet bugün nerede ise terk edilmek üzeredir. köy genç kızları yün ve ipek halı dokumakta idi. bilhassa kış mevsiminde bu faaliyet yapılmakta idi.Dokunan halılar Pınarbaşı ve Kayserideki halı dokuma işleri ile uğraşan kişiler tarafından para karşılığında yaptırılmakta idi.Taban, kelle, yolluk,başlıça dokunan halı çeşitleridir. bunun yanında köyde yün ipten ve doğal boyalardan yapılmış kilim dokumacılığı da yapılmaktadır.Meşhur Afşar kilimlerinin Pınarbaşı-Sarız-Tomarza da dokunduğu yerleşmelerden biridir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Kazım YILDIRIM

> 1999 - Kazım YILDIRIM

Muzaffer BAYRAK

> 1994 - Duran YILDIRIM

Şu andaki adaylar bilinmiyor ama gönlümden okuma yazma bilen ne yzdığını anlayan bir muhtarın olması. yani mürekep yalamış bir kişinin olması.şahsi veya sülale çekişmesi şeklindeki yarış şahıslara zarar verdiği gibi köye daha fazla zarar vermektedir.

# 1970-1994 - Hacı KARAKAYA
# 1970Ali YILDIRIM
# Hamed BAYRAK

Hamed adı bu köyün Osmanlılar tarafında Suriye'ye sürülen Afşarlardan olduğunu işaret etmektedir. Nitekim Hamed Suriye de Afşarların sürüldüğü yörenin adı olup muhtemelen bu sürgünün izleridir.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.Okul şu anda eğitim faaliyetlerinde kullanılmamaktadır.Öğrenciler taşımalı eğitimle Pınarbaşı İlçe merkezine taşınmakta ve buradaki ilköğretim kurumlarında eğitim verilmektedir. Köyde öğretmen lojmanı bulunmaktadır. Daha önceleri birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmekte idi.Köyün en önemli sorunlarından biri budur. bu olumsuzlukları köy halkı Pınarbaşı ya da Kayseri'ye göçerek çözmektedir.Köyün içme suyu Ayılı mevki mevkinde çıkan kaynak suları ile karşılanmaktadır.1992 yılında 50 metreküplük su deposu inşaa edilmiş olup su cazibe ile getirtilmiş olup debisi 2 litre/saniye kadardır. Kayseri il özel idaresinin İnekpınar mevkindeki suları getirme konusunda 1970lere kadar inen bir projesi vardı.Bu proje planlama aşamasında olup ileride devreye sokma yönünde çalışmaları bulunmaktadır. kanalizasyon şebekesi yoktur.Foseptik çukurlar kullanılmaktadır.Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Pınarbaşı güneyindeki Şirvan Dağı üzerindeki verici sayesinde bazı televizyon programların seyretmek mümkündür.Pınarbaşı ile ulaşım daha önceler Büyük Köşkerli, Küçük Köşkerli üzerinden geçen stabilize yol ile sağlanır iken sonradan Kayseri-Kahramanmaraş karayoluna bağlanmıştır. eski yol bugün fazla aktif değildir.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

(13.10.2009 09:26)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: KAYSERİ PINARBAŞI BÜYÜKGÜRLEYEN KÖYÜ NEDİR? kayseri pınarbaşı büyükgürleyen köyü ne zaman?

Antoloji.com
28.2.2017 08:26:47  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]