Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
KELİME-İ TEVHİD KELİME-İ TEVHİD terimi sahibuzzaman
tarafından 28.07.2003 tarihinde eklendi
KELİME-İ TEVHİD sizce ne demek,
KELİME-İ TEVHİD size neyi çağrıştırıyor?
"KELİME-İ TEVHİD" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
3 person liked.
4 person did not like.
Sakın (L A i L A H E i L L A L L A H) ehline düşman olma, onun Allah dostları ile dostluğu vardır. (12.05.2010 05:59)
(bakınız: dost, düşman, ehli, sakın, allah)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysoylu 54 Offline
soylu 54
x
bu konu hakkında bilgi edinmek isteyen hakikat dergisinin 191. sayısını okusun muhakkak kaçırmayın.kelime-i tevhid hakkında en geniş bilgiyi burda bulabilirsiniz.http://www.hakikat.com/anabuay.html
(03.08.2009 14:15)
(bakınız: bilgi, kelime, hakikat, sayı, mayın, dergi, tevhid, hakikat dergisi, ilgi, akika)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
Gönül levhası masiva lekesinden daima beri olmalı;
Tevhit ehli olan, idrak sayfasına zülüften ve benden nakış çekmez…
(29.03.2009 14:21)
(bakınız: gönül, esin, idrak, zülüf, nakış, ehli, mâsivâ, bend, daima, sayfa)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymubeyy Offline
mubeyy
Bay, 35
Sakarya
ALLAH dan baska İLAH Olmadıgına inanmak... İman Etmek...

Hiçbirşeyi o kadar değerli onemli kılmamak...
(17.01.2009 00:01)
(bakınız: iman, değer, inanmak, eğer, değerli, birşey, mama, hiçbirşey, kadar, anmak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycagriyener Offline
cagriyener
x
kelime-i tevhid:' Allah'tan başka ilah yoktur. Hz Muhammed onun elçisidir' anlamına gelir. (13.01.2009 23:14)
(bakınız: anlam, muhammed, kelime, başka, tevhid, ilah, elçi, allah)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycubar Offline
cubar
x
efendim anlamı nusret beyin yazdığı gibi değildir.
insanlar kendilerine başka ilahlar edindikleri için Allah'tan başka ilah yoktur denilir.
insanlar Allah'ın varlığını inkar etmezler.
ebu cehil dahi etmedi.
onun savunduğu Allah'a ulaşaiblmek için putları kullanmaktı ki bu Allah'ın yanında başka ilahlar edinmek anlamına geliyordu.
bu noktada tanrı yoktur Allah vardır yanlış bir cümle oluyor.

ama necip fazılın dediğini de unutmayız.
Allah tanırını belasını versin!
ama tek bu yönde düşünmemek lazım.
ve belki dillere pelesnk olmuş tanrı lafzının popülaritesini de düşünmek iktiza eder.
(31.12.2008 09:09)
(bakınız: insan, anlam, tanrı, esin, insanlar, düşünmek, nokta, emek, belki, gibi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 59
İzmir
Kelime-i Tevhid; Okunuşu: 'La ilahe illallah'
Anlamı: 'Tanrı Yoktur, sadece Allah vardır'


'La ilahe illallah' cümlesini 'Allah'tan başka Tanrı yoktur' diye çevirirsek, Allah tanrıdır ama başka tanrı yoktur tanrı olarak Allah vardır demeye gelir ki, bu tevhid anlyışını tam olarak yansıtmaz.
Kelime-i Tevhidin gerçek ve tam anlamı: 'Tanrı Yoktur, sadece Allah vardır' şeklindedir.
(30.12.2008 13:01)
(bakınız: anlam, gerçek, tanrı, kelime, esin, la ilahe illallah, lara, sade, cümle, sadece)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayaktolgalızade Offline
aktolgalızade
x
Allah'ın tek olduğunun ve O'ndan başka ilah bulunmadığının ifadesi. (16.10.2005 23:40)
(bakınız: allah (c.c))
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
İman, yetmiş küsûr şubedir. En üstünü `Lâ ilâhe illallah' sözüdür. En aşağı mertebesi ise insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir.' (Tirmizi) demekte Hz.Resulullah

Bir başka hadisinde ise..

Her kim ki 'Men kâle Lâ ilâhe illallah dehale'l-cenne.' Hadisinde belirtildiği üzere 'La ilahe illallah' derse `O Cennet'e girecektir' diyor Resulullah Efendimiz... Bugün dünya üzerinde bir milyar müslüman var, yaklaşık dokuz yüz doksan dokuz milyonu haliyle 'la ilahe illallah' diyor. Peki bunların hepsi Cennet'e girecek mi? .. Tabi ki Hayır...

Şu Hadis ise konuya gerçek yönden bakmamızı sağlamakta;

'Cennete girecek insanların sayısı, siyah bir öküzün sırtında bir avuç ayası kadar yer tutan beyaz kıllar miktarıncadır.' (Sahihi Buhari)

Demek ki ilk hadiste anlatılmak istenen Kelime-i Tevhidin gerçek manâsının anlaşılması imiş...

Gelelim Kelime-i Tevhid'in anlamına 'La ilahe illallah'

'İlahlar yoktur. Ancak Allah vardır' demektir. Kelime-i Tevhid'in mânâsı maalesef günümüzde de yanlış algılanmaktadır. Geçmişte birer ilah olarak kabul edilen putlar yakılıp yıkılınca, ilahlık kavramı da Allah ismine yakıştırılmıştır.

Oysa ilah (Tanrı) ile Allah kelimelerinin ifade ettiği mânâlar arasında büyük bir fark vardır.

Bugün ilah Tanrı anlayışını benimseyen ve hasbel kader klasik islamın savunucusu durumunda bulunan isimler, bu bâkış açısından yola çıkarak temel konular olarak kabul edilen 'mirac', 'nefs', 'sünnet', 'Kur'an'ın inzali', 'melekler', 'ruh' ve 'kader' gibi hususlara asla somut bir şekilde yaklaşamadıkları gibi, toplumsal kimliğe uzanmış tabularla, kulaktan kulağa, nakilden nakile bilgiler doğrultusunda orijinal olanı yanlış yorumlamak durumunda kalmaktadırlar. Düşünün, Kur'an'da 'Burç' suresi varken, Astrolojinin A’sından haberdar olmayan, bilenlerimiz(!) mevcut! …

Gerçek olan şudur.;

Allah ismiyle işaret olunan, sonsuz ve sınırsız bir varlıktır Orijin yapı... Mânâ, enerji ye madde platformlarında değişik isimler alır. Allah kavramı, mânânın bile özünde mütalaa edilmelidir. Bu idrâke, Kelime-i Tevhid ile ulaşılır ve Allah isminin mânâsı rastgele bir şekilde değil, Kur'an'da ifade edildiği gibi anlaşılmalıdır;

'Feeynema tuvellu fesemme vechullah' (Bakara/115) (Her ne yana dönerseniz Allah'ın Vech'i oradadır.) Allah'ın Vech'i yani yüzü, bildiğimiz şekil, suret anlamına gelmemektedir. Zahir göz ile bu yüzü tesbit etmek mümkün değildir. Zira, Allah'ın yüzü Vahid (tek) olan mânâdır. Mânâ ise, beş duyunun ötesinde, basiretle algılanabilir. Basir isminin mânâsı, bireyin kendi Vech'ini görebilmesine vesile olur. Anlatılanlar, 'Allah' ismini 'ilahlık' kavramından mutlak olarak soyutlar.

'Hu vel Evvelu vel Ahiru ve'z- Zahiru vel Batın” (Hadid 3)

(Sonsuz bir öncelik ve sonsuz bir gelecek sahibidir, beş duyu ile tesbit edebildiğiniz veya edemediğiniz tüm varlık O'dur)

'Ve nahnu ekrabu ileyhi min habliveriyd'

(Biz O'na (insana) şah damarıdan daha yakınız) 'Ve fiy enfisukim efela tubsirun'(Zariyat 21) (Nefislerinizde, hâlâ görmüyor musunuz!)

Bunlar, Kuran'da tesbit ettiğimiz, anlattıklanmızla paralellik taşıyan âyederdir. Aşağı yukarı her âyet-i Kerime'de de Allah'ın bir ilah, en büyük ilah olmadığı bariz bir şekilde ifade edilmektedir. Zira ilah, 'belli bir mekân içinde olan, kendisine yönelinen varlık' anlamına gelir. 'Allah' ise; zaman, mekân kaydından münezzeh ve onların özündedir.

Buraya kadar anlatılarılara altematif olabilen 'Kuran'da pek çok yerde ilah kelimesi geçiyor, buna ne dersiniz? ' sorusuna yanıt verelim:

ayetlerde geçen 'ilah' kelimesini algılayabilmek için Kur'an'ı derûni olarak inceleyen bir ilim var; Tasavvuf, Başka bir deyimle, Allah ilmi de diyebilirsiniz. Kuran'da Allah isminin ilah gibi gösterilmesi, 'Ulûhiyet' kavramından kaynaklanmaktadır. 'Ulûhiyet' 'O'nun'var ettiği varlıkların hakkını vermesi' ve 'Kim, ne için var edilmişse, yaratılış gayesine uygun hareketler yapması' prensibini getirir. örneğin; bakkaldan bisiklet lastiği, bir futbolcudan şarkıcılık, dişçiden ortopedistlik, pilottan hamallık, balıkçıdan terzilik gibi istekleriniz olamaz.

Misalleri bireylerin dışına taşırarak Allah'ın kendi boyutları itibariyle de düşünebiliriz. Zat boyutunun ifade edilememesi yanında, Sıfat ve Esma'nın izhar ettiği vasıf ve isimlerin varlığının olması, yine Ulûhiyet sıfatı ile tahakkuk etmektedir.

En güzel öreği, En-Nas suresinin ilk üç ayetidir. 'De ki; Sığınırım, insanların Rabbi'ne', 'insanların Melikine', 'insanların ilahına..' Burada, üç ayrı şekilde yapılan tasnif dikkât çekicidir. Sığınma, direkt ilah'a olsaydı Rab ve Melik kelimelerinden bahsedilmeyecek, iki kelimenin ayrı ayrı anlamları olmasaydı, zikredilmeleri de gerekmeyecekti.

Dikkat edilirse, önce bu ikisine sığınma mevzu bahis... Bilahare, ilah'a sığınmadaki anlam, Allah'ın Ulûhiyet vasfı ile ilgilidir, ki bu cihet Kuran'da ifade sadedinde `ilah' kelimesi ile anlatılmaktadır. Bir başka örnek daha alalım Kur'an'dan; âyet-i Kerimelerde bazen 'Ben', zaman zaman da 'biz' tabiri kullanılır. Bu ifadelere göre, Allah'ın çok olması gerekir; halbuki O 'Tek' tir. Demek ki boyuta göre ifade değişmektedir.

Ahmet F. Yüksel (Bu Yazı 18 Aralık 1999 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanmıştır.)
(16.08.2004 17:55)
(bakınız: aşk, allah (c.c), insan, zaman, ben, sen, para, büyü, güzel, dünya)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
'There is no god, but only Allah' (04.08.2004 14:32)
(bakınız: allah (c.c))
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"KELİME-İ TEVHİD" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: KELİME-İ TEVHİD NEDİR? kelime-i tevhid ne zaman?

Antoloji.com
27.05.2016 17:13:05  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]