Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım c Çiçek Siparişi
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
LOZAN ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI terimi falanfilander
tarafından 24.07.2005 tarihinde eklendi
LOZAN ANTLAŞMASI sizce ne demek,
LOZAN ANTLAŞMASI size neyi çağrıştırıyor?
"LOZAN ANTLAŞMASI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayAhmet Demirc.. Offline
Ahmet Demirci 3
x
26 person liked.
32 person did not like.
bu lozan antlaşması ne zaman bitiyor lütfen bilen söylesin
yani ne zaman kurtuluyoruz bu avrupa dan
(15.04.2010 01:04)
(bakınız: zaman, esin, kurt, söyle, lütfen, aman, yani, ozan, avrupa, lozan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayOğuzhan Ugan Offline
Oğuzhan Ugan
x
lozan anlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmiştir.TBMM Konferansın Türkiye’de yapılmasını istemesine rağmen,İtilaf devletleri görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.Sonuç olarak da İsviçre’nin Lozan şehri konferans için uygun görülmüştür.TBMM bu konferansa çok önem vermekteydi. Çünkü hem I.Dünya Savaşının hem de Kurtuluş Savaşının sonuçlandırılacağı çok yönlü bir antlaşma imzalanacaktı.Bu antlaşma aynı zamanda yeni bir devletin dünya devletleri arasında saygınlığını kabul ettireceği bir belge özelliğini de taşımaktaydı.
Lozan görüşmelerine hazırlıklar yapılırken saltanatın kaldırılması konusu gündeme gelmiş ve TBMM’de büyük tartışmalara neden olmasına rağmen 1 kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.Böylece TBMM heyeti Türkiye’nin tek temsilcisi olarak konferansa katılmıştır.Fakat TBMM heyetinin başkanı konusunda da geçici bir sorun yaşanmıştır.Mecliste bir çok tecrübeli siyasetçi olmasına rağmen,bir çoğu yıllarca padişah için çalışmış olmaları nedeniyle Mustafa Kemal Paşa tarafından heyet başkanı yapılmak istenmemişlerdir.İsmet Paşa bu konuda çok tecrübeli olmamasına rağmen Mudanya Ateşkes Antlaşmasında başarılı olmuş ve TBMM’ye sadakatini kanıtlamıştı.Bu nedenle Mustafa kemal Paşanın da onayıyla İsmet Paşa Lozan’a gidecek olan TBMM Heyetinin başkanlığına getirilmiştir.
TBMM Heyetinin Lozan’daki Amaçları:
• Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek
• Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasını önlemek
• Kapitülasyonları kaldırmak
• İtilaf Devletleriyle TBMM arasında olan sorunları çözmek
• Yeni Türk Devletinin tanınmasını sağlamak
Konferansa Katılan Devletler:
Konferansı toplayan devletler İngiltere Fransa İtalya ve Japonya idi.Bu nedenle TBMM’yi konferansa bu devletler davet etmişlerdi.İngiltere Fransa ve İtalya Sevr antlaşmasını onaylatarak Ortadoğu’da toprak sahibi olmak istiyorlardı.Japonya ise bu devletleri destekleyerek ekonomik kazanç sağlamayı Boğazlar konusunda ve dünya siyasetinde daha etkili olmayı hedeflemiştir.
Lozan görüşmelerin tamamına katılan diğer devletler de Yunanistan Yugoslavya ve Romanya’dır.
ABD I.Dünya Savaşında İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmiş olmasına rağmen Lozan barış Antlaşması görüşmelerinde “gözlemci” sıfatıyla bulunmuştur.
Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece Boğazlar konusu görüşülürken konferansa çağırılmışlardır.
Görüşmelerin Kesintiye Uğraması ve Tekrar Başlaması
Lozan Barış görüşmeleri 20 Kasım 1922’de başlamıştır.Bu görüşmelerde TBMM,kapitülasyonlar İstanbul’un boşaltılması Musul ve Ermeni Devleti konularında hiçbir ödüne yanaşmamıştır.Çok sert ve gergin bir ortamda geçen bu görüşmeler her iki tarafında ödün vermemesi nedeniyle 4 Şubat 1923’te kesilmiştir.Türk heyeti bu görüşmelerde Ermeni Devleti ve kapitülasyonlar konularında kesinlikle ödün vermemiştir.
Lozan Barış görüşmelerinin kesilmesi yeniden savaş yapma ihtimalini ortaya çıkarmıştır.Fakat arabulucuların karşılıklı ikna etme çalışmaları sonucunda heyetler Lozan’da 23 Nisan 1922’de yeniden görüşmelere başlanmıştır.
İlk tur görüşmeler kesintiye uğradığı sırada ilk TBMM yasal süresini doldurmak üzereydi.Üstelik Saltanatın kaldırılması nedeniyle iyice yıpranmıştı.Bu nedenle ikinci tur barış görüşmeleri henüz başlamadan 1 Nisan 1923’te TBMM yeni seçimler yapılması için tatil edilmiştir.Bu sırada ikinci tur barış görüşmeleri başlamış bu görüşmelerde de TBMM2yi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.
23 Nisan 1923’te başlayan bu görüşmeler 24 Temmuz 1923’te antlaşma imzalanarak son bulmuştur.
işte böyle sorunuz olursa sorabilirsiniz.
(24.12.2009 15:30)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 71
Türkiye
İtilaf devletleri Milli Mücadele hareketiyle uzlaşman için başlıca üç koşul ileri sürüyorlardı:
1.Anadolu’da Bolşevikliğe izin vermemek,sol muhalefeti,reel ve potansiyel anti-kapitalist,anti-emperyalist odakları tasfiye etmek
2.İslamcılık yapmamak,zira İstanbul’daki Halife Sultan tüm İslam aleminin halifesiydi ve İngiliz ve Fransız sömürgelerinde geniş bir Müslüman halk yaşıyordu.
3.Emperyalist güçlerin ekonomik çıkarlarına zarar vermemek.Milli hareketi yönetenler bu üç konuda hiçbir sorun çıkarmamaktan yanaydılar ve çıkarmadılar.
(25.10.2009 13:30)
(bakınız: istanbul, soru, islam, müslüman, devlet, emek, ömür, anadolu, halk, ordu)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 71
Türkiye
Lozan Antlaşması 39.madde

Herhangi bir Türkiye uyruklu vatandaşın,ticari ilişkilerde din, basın her çeşit yayın,Açıkhava toplantılarında dilediği dili kullanmasının önüne hiçbir kısıtlanma konulamayacaktır.
(06.10.2009 01:01)
(bakınız: türk, türkiye, vatan, madde, lama, erhan, maya, ozan, ilişkiler, basın)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay1944 Offline
1944
Bay, 71
Türkiye
Lozan'dan sonra, farklı dil ve inançlara sahip olanların hakları konusundaki 38.-39. maddeler ihlal edilmiştir. Ve günümüzdeki bazı sıkıntıların da nedeni olmuştur. (04.05.2009 12:33)
(bakınız: neden, inanç, lara, madde, sonra, ozan, sıkıntı, lozan, muştu, anlar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay_BozKurT_ Offline
_BozKurT_
x
Türk ün son 200 yıldaki imzaladığı en şerefli antlaşmadır...
Batı Trakya- 12 Ada- Kıbrıs-nahçivan-Halep ve Musul-Kerkük dışında Misak-ı Milli korundu...Onlarda bizim savaş yanlısı olmadığımızı göstermemiz için ısrar edilmedi...Ayrıca lozan antlaşmalarında içeride ve dışarıda pek çok da ihanete uğradık en önemlisi de İsmet Paşa nın Musul kararı çıkmadan önce ordu hazırlanacak kadar önemli olan bir olayda ihanet eder gibi Cemiyet-i Akvam ın aleyhimize olan Musul kararını imzalaması...
(05.03.2008 23:25)
(bakınız: türk, savaş, ihanet, arda, gibi, kara, ordu, kıbrıs, misak-ı milli, lama)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayirfan topçu Offline
irfan topçu
Bay, 48
Ankara
lozan antlaşmasını değerlendirmek için,sevr antlaşmasını bilmek lazım.ilgililere tavsiye ederim. (26.12.2006 17:19)
(bakınız: bilmek, değer, eğer, tavsiye, ozan, için, lozan, ilgi, sevr antlaşması, lazım)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay-şurido_guri.. Offline
-şurido_gurişkimi
Bay
İstanbul
Yabancı Gözüyle Lozan ve Neticesi

1922-1923 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Türkiye büyükelçisi olarak Ankara'da bulunan S. İ. Aralov'un, Lozan Konferansı' nın sonuçları ile alakalı olarak yazmış olduğu hatıratında:

'... İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, eskiden Türkiye'nin olan Musul'u ve daha başka yerleri Türkiye'den koparmayı, Yunanlıların yakıp yıktığı şehir, kasaba ve köyler için Yunanlılara tamirat parası verdirmemeyi ve Boğazlar meselesinde İngiliz planını gerçekleştirmeyi başardı.

Türkiye'nin Musul'u bırakması ve tamirat parasından vazgeçmesi karşılığı olarak kendisine küçücük Karaağaç bölgesinin verilmesiyle yetindi Bundan başka batılı devletler, Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'nin batılı kapitalistlere olan borçlarının, Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkeler arasında bölünüşünden sonra, payına düşen bölümünü 20 yıl içinde ödemeye ikna ettiler' diye yazdığını..
(22.09.2006 00:17)
(bakınız: ölüm, türk, para, büyü, gerçek, ankara, osmanlı, türkiye, devlet, esin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayYüzbaşı Offline
Yüzbaşı
Bay, 29
İstanbul
Burnumuzun dibindeki kıyılarımıza 800 metre olan İstanköy Adasından hiç bahsedilmemesine rağmen Tuna Nehrinin içindeki ufacık bir adanın 15 gün talep edildiği müzakerelerin neticesinde hasıl olan antlaşmadır.
Nasıl bir antlaşma olduğuna siz karar verin.
(08.07.2006 23:08)
(bakınız: esin, kara, nasıl, için, netice, karar ver, uzun, talep, tuna nehri, müzakere)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baydalgalı Offline
dalgalı
x
Önce kazançlarımız.

1. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığı dünyada tim uluslar tarafından tanındı. ABD hariç.
2. Misakı Milli ile belirlenen sınırlara birkaç yer dışında ulaştık.
3. İşgal altında bulunan İstanbul ve Doğu Trakya savaşsız alındı.
4. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Bunun önemini vurgulamak için ATO'nun kapitülasyonlarla ilgili kitabı okunmalıdır. Yine inanmayan Gümrük Birliğini inceleyebilir.
5. Düyun-u Umumiye ortadan kaldırıldı. Böylece halkın kanını emen asalak bir yapıdan kurtulduk.
6. Osmanlı borçları eski toprakları dikkate alınarak paylaştırıldı. Biz düşen payı 100 yıl içinde ödememiz ön görüldü. Faiz işlemedi. Şimdi isteyen IMF borçlarını ödemiyorum, faiz de işletmiyorum desin bakalım.
7. Gümrük vergilerini Türkiye Cumhuriyetinin belirlemesi kabul edildi. Bilindiği gibi Osmanlı zamanında ve şimdi gümrük vergilerini Avrupa belirliyor.
8. Bütün yabancı imtiyazlar iptal edildi. Devlet yabancı şirketlerin ve devletlerin zulmünden kurtarıldı.
9. Yaklaşık 10 yıl süren savaş durumu ortadan kalktı. Yorgun ve yaralı askerler ailelerine kavuştu, harap ülkeyi onarma fırsatı doğdu.

Şimdi kayıplarımız.

1. Yunanistan'dan istediğimiz savaş tazminatını alamadık.
2. Doğu Trakya'da bir kasaba Yunanistan'a bırakıldı.
3. Osmanlı borçlarının payımıza düşenini ödeme kararı alındı.


Anlaşma ile askıda kalan sorunlar.

1. Musul
2. Boğazlar
3. Hatay

Bunlardan Musul için şiddetli tartışmalar oldu. Sonuçta Cemiyeti Akvama havale edildi. Buradan İngiliz yanlısı bir karar çıktı. İngiltere ile savaş bulutları oluşurken arka arkaya çıkan kürt isyanları sonucu Musul'u kaybettik. Genç cumhuriyet 2 cephede savaşacak güçte değildi.

Boğazlar silahsızlandırıldı, serbest geçiş hakkı tanındı. 1936 anlaşması ile burada asker bulundurma hakkını elde ettik.

Hatay, Atatürk ölmeden önce anavatana katıldı.
(06.11.2005 15:37)
(bakınız: istanbul, kürt, zaman, türk, dünya, cumhuriyet, akıl, şimdi, savaş, osmanlı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"LOZAN ANTLAŞMASI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: LOZAN ANTLAŞMASI NEDİR? lozan antlaşması ne zaman?

Antoloji.com
08.10.2015 23:05:48  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]