Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MANAV MANAV terimi mürdümm
tarafından 18.9.2005 tarihinde eklendi
MANAV sizce ne demek,
MANAV size neyi çağrıştırıyor?
"MANAV" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5
sonraki sayfa >>
Bayözümert Offline
özümert
x
6 person liked.
3 person did not like.
bende 'manav'lar hakkında bir kaç özellik yazmak istiyorum..bu yerli TÜRKLER sabırlı mert cömert inaçlarına bağlı ve insanı yaradan dan ötürü seven bir anlayış içerisindedirler..şöyleki kurtuluş savaşı ve diğer savaşlar ve sosyal baskılar yüzünden göç eden müslüman kardeşlerimize kucak açmış onlara hemen evinin yanında yer ver miş...adeta mekkeli muhacirleri karşılayan medineli ensar gibi yurdunu paylaşmıştır...saygılarımla.... (7.7.2007 14:56)
(bakınız: insan, türk, savaş, sabır, saygı, kardeş, müslüman, yara, yorum, yazmak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKod Adı Yeşi.. Offline
Kod Adı Yeşil.
Bay, 30
İzmir
Kazıkçı olmalarıyla tanınırlar. :) (31.5.2007 19:36)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymanavkızı Offline
manavkızı
x
Türk kökenli vatandaşların aslında Türk olmadıklarına dair bazı iddialarla Türkiye'de yaşayanların sadece % 10'nun Türk olduğu olduğunu söyleyen bazı kişiler internet sitelerinde dayanaksız bir şekilde bunu ısrarla savunmaktadırlar. Bu kişiler ısrarla bu tezi savunmaktadırlar. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 'Türk' kelimesini kaldırmaktır. Bu düşüncelerde olan kişiler aynı zamanda Manav Türklerinin Türk olmadığını savunmaktadırlar. Bu tür iddaalar hiçbir bilimsel kaynaga dayanmayan ve de hakemli dergi olmayan ve akademik değeri olmayan bazı rastgele kitaplarda yine aynı art niyetli insanlar tarafından yazılmıştır.
Manavların Türk olduğuyla ilgili ancak akademik çalışma olan yüksek lisans ve doktora tezleri kabul edilebilir ve bunlarda mevcuttur. Akademik değeri olmayan bazı kimin tarafından yazıldığı belli olmayan bu kitapları dayanarak ısrarla aksini kanıtlamaya çalışan kişilerin amacı Türkiyeyi bölmek ve ortalığı karıştırmaktır. Bu tür iddialarda bulunan tarihci ve akademisyen olmayanlar kişilerdir.
Hem anne hem de babası bir Manav Türkü olan biri olarak bu konudaki akademik olmayan hicbir iddaanın kabul edilemiyeceğini belirtmek isterim.Manavların kullandığı Türkçe içinde hiçbir rumca ve kürtçe kelime bulunmamaktadır. Bunun en canlı şahidi şahsım ve ailemdir.Ayrıca Manav Türkleri'nin açmış olduğu sitede Türkiyeden birçok şehirdeki manav kendilerinin Türk olduğunu ve gelenek ve göreneklerini tartışmaktadırlar.
(31.5.2007 19:25)
(bakınız: kürt, insan, zaman, anne, türk, baba, cumhuriyet, kitap, ayna, araf)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymetesin Offline
metesin
Bay, 77
Edirne
Manavlar ve etnisite...
Bu başlıkla yüklediğimiz yazımızın bir cümlesi (Fakat şurası da ilgi çekicidir ki, Pomaklar ve Patriyotlardan birilerinin, Türklük adına şu internet ortamında ırkçılık yaptıklarına şâhit olmuşuzdur!) içine Manavlar unsurunu koymayı unutmuşuz. Şimdi bu cümleyi (Fakat şurası da ilgi çekicidir ki, Manavlar, Pomaklar ve Patriyotlardan birilerinin, Türklük adına şu internet ortamında ırkçılık yaptıklarına şâhit olmuşuzdur!) olarak düzeltiyoruz.

Mete Esin
(30.5.2007 23:18)
(bakınız: türk, şimdi, ırkçılık, arda, esin, internet, lara, yazı, türklük, cümle)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymanavkızı Offline
manavkızı
x
Manavlar

Anadolu'ya ilk yerleşen Türkler'e verilen addır.Batı Anadolu yöresine, Manavların (Yerli Türklerin) ilk yerleşimin 1291 tarihinden olduğu bilinmektedir.
Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Manisa, İzmir, Antalya-Manavgat, Konya,Afyon, Uşak, Kütahya,Düzce, Bolu, Ankara-Nallıhan, Zonguldak, Kastamonu, Mersin, Isparta ve bu şehirlerin birçok köyünde kendilerini manav olarak ifade eden türkler yaşamaktadırlar.

Manav Türkleri Batı Anadolu'da uzun yıllar rum köyleri ile komşuluk yapmışlar ve uyumlu kişilikleriyle onlarla iyi geçinmeyi başarabilmişlerdir. Ancak kız alıp verme konusunda son derece tutucu davranıp rumlarla kaynaşmamış ve kendi geleneklerini koruyabilmişlerdir. Ancak Kurtuluş savaşından sonra rum köylerindeki yaşayanların mübadele ile Yunanistana göç etmelerinin ardından bu köylere Boşnak, Çerkez, Laz, Gürcü gibi anadili Türkçe olmayan göçmenler yerleştirilmişlerdir. Manavlar geleneklerine bağlı olduklarından ve dışa açılmayı pek tercih etmediklerinden uzun yıllar bu göçmenlerle de evlilk yapmamışlardır. Ancak son yıllarda dışa açılmaya başlamışlar ve diger göçmenlerle kız alıp vermeleriyle onlarla da kaynaşmışlardır. Manavlar daha çok köy yaşamını tercih ettiklerinden köylerinden pek dışarıya çıkmamışlardır. O yüzden şehirlerde manav sayısı daha azdır.
Son derece çekingen, uysal, mülâyim ve başkası tarafından söylenenlere fazla karşı çıkmayarak yani tartışmayarak geleneksel yaşamlarını sürdüren Manavlar kendi ifadeleri ile; “yedi kez düşünmeden adım atmayan”(yavaş davranan) bir yapıya sahiptirler. Bu uyumlu ve uysal yapıları, başkalarına “sen bilirsin” ya da “siz bilirsiniz” ifadesinin sık kullanılmasında da kendini göstermektedir. Çekingen yapıları nedeniyle köylerinden pek çıkmayan ve geleneklerini koruyabilmiş bir topluluktur. Manav köylerinde özellikle Bursa'ya yakın köylerde Orta Asyadan gelen alışkanlıklarıyla ipek böceği üreticiliği yapılmaktadır. Bursa'daki ipek kumaşların üretiminde bu ipek böceği üretimini yapan manav köylerinin payı büyüktür.Manav sözcüğünün; Türkistan’daki Kazak-Kırgız ve Sibirya’daki Yakut (Saha) Türkleri’nde kullanılan, koruyucu soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen “Manap” ve “Manag”dan geldiği sanılmaktadır. Eski Türkçe’de “v” sesinin olmamasından dolayı, “Manap” sözcüğündeki “p” ve “Manag” sözcüğündeki “g” sesinin yumuşayarak “Manav” sözcüğünün ortaya çıktığı düşünülmektedir. (Örneğin; berim=verim, takuk=tavuk, kagun=kavun vb gibi.) “Manap”ın; Çağatay Türkçesi’nde “asilzâde, asâlet, beyzadelik”, Kırgız Türkçesi’nde “feodal kabilelik üst tabakasının mümessili” veya “Kırgız Lideri”, Kazak Türkçesi’nde “ağa, bey” ile “Manag”ın; Yakut (Saha) Türkçesi’nde “koruyucu, güdücü, bakıcı” anlamlarını taşıması ve de Türkistan’ın kuzey bozkırlarında yaşayan Kırgız ve Kazakların boy ve oymak başlarına “Manap” demeleri ile 1860’larda Kırgızlar’dan Bugu (Geyik) kabilesi ve Sari Bağış boylarının başlarında Manapların yer alması olguları da, “Manavlar=Yerli Türk/Türkmen” görüşünü desteklemektedir.Kırgızistandaki Manas destanında yer alan ve soylu beylere verilen Manap ifadesi Manavların Manas destanıyla ilgili olduklarını da gösterir. Manav deyimine 'Orhun hitabeleri'nde de rastlanmaktadır.
(30.5.2007 14:22)
(bakınız: istanbul, türk, büyü, anlam, deli, yaşamak, savaş, ankara, yaşam, ayna)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymetesin Offline
metesin
Bay, 77
Edirne
Manavlar ve etnisite...
Az önce burada, adımıza (31.01.07 târih ve 'ciwanotti' rumuzlu) hitâben yazılmış iki kısa not gördük. Fakat, o kuşkuyla ilgili kısmı doğrusu anlayamadık. Öte yandan, Ülke’mizin Türklerden önceki unsurlarından Manav ve Kürt genleri benzerlik göstermekteyse, bu bizim Manav tezimizin doğruluğunu da göstermektedir. Esâsen, hiç bir zaman bunun aksini düşünmemişiz, fikrimizden sapmamışızdır.
'Ciwanotti' rumuzlu kimlik, sözlerini biraz daha açarsa ve bizim de bundan haberimiz olursa, kendisine cevap verip aydınlatmak isterdik.
Ayrıca… Biz, bu etnik konulara sadece ve tamâmen ilmî açıdan bakmaktayız. Haklarında yazdığımız gruplardan Manavlar, Pomaklar ve Patriyotlar’ın (hattâ bir Pontuslunun) gösterdikleri duyarlıkları bu bakımdan haksız ve yersiz buluyoruz. Çünkü… Hiçbir yazımızda ayırıcı ve dışlayıp reddedici bir ifâdemiz görülmemiştir. Görülemez de zâten. Görülemez, çünkü her şeyden önce akılcı ve gerçekçi bulmadığımız ırkçılığa karşıyızdır. Irklar, elbette ki vardırlar. Ancak… Var oldukları için vardırlar, insanları bölüp parçalamak için değil!
Fakat şurası da ilgi çekicidir ki, Pomaklar ve Patriyotlardan birilerinin, Türklük adına şu internet ortamında ırkçılık yaptıklarına şâhit olmuşuzdur! Bu da düşündürücü ve kendileri bakımından hüzün verici bir husustur.
Milliyet, ırk ve ırkçılık değil, hangi etnik kökenden geliyorsa gelsin, belli bir millete âit olduğunu içinde duymak ve onu da yaşamaktır. Yâni kültürdür. 'Ne mutlu Türküm diyene! ' sözü de budur işte! ..

Mete Esin
(30.5.2007 03:47)
(bakınız: kürt, insan, zaman, türk, hüzün, gerçek, akıl, yaşamak, yaşam, ırkçılık)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySalih Ertuğr.. Offline
Salih Ertuğrul
x
Öz Türkçe konuşan yerli toplulukların aldığı bir isimdir. Gelenek ve göreneklerine bağlı Türklerdir.
Tanrı Türk'ü korusun! ...
(19.5.2007 16:25)
(bakınız: türk, tanrı, türkçe, isim, türkler, ekler, koru, gelenek)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayimaynaynay Offline
imaynaynay
x
Ben bir MANAV'im ve Eskisehir'liyim. Bu terim bizde Eskisehir'in yerlisi icin kullanilir.Ve bildigim kadariylada Osmanli Imparatorlugu Sogut'te kuruldugundan bu yana yerini ve topragini hic degistirmemis kisilere MANAV deniliyor. Mesela Bulgaristan gocmenlerinede kisaca MACUR denilir.Yani 'muhacir' anlamina gelir.Eskisehir'de bu cok sorulan bir sorudur.Nesin 'Manav'misin','Macur'musun','Tatar'misin'? vs.liste uzayip gider.Bununla ilgili bir olayda anlatmak isterim. Eskisehir Anadolu Universitesinden bir arkadasimin basina gelen birsey :-)) Kendisi bir gun durakta otobus beklerken,yasli bir amcayla muhabbete baslarlar.Yasli amca sorar; 'Oglum,sen nesin manav'misin, macur'mu? ' Arkadas dusunmeye baslar 'Manav,sebze ve meyve satilan yerdir,Acaba macur ne demek diye.Galiba der; Eskisehir'lilerin dilinde bir meslek adi',Amcaya sormakta istemez ve amcaya cevap verir.; Yok Amca'cim ben ne Manav'im nede Macur. Ben Ogrenciyim..... :-)) (7.3.2007 23:37)
(bakınız: para, anlam, soru, esin, emek, uzay, cevap, anadolu, demek, acaba)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycakirozgur54 Offline
cakirozgur54
x
Sakarya
valla manavlar benim bildigim yörügün köylüsüdür

bide sakaryanın yerlisi derler

ama manavlara ait bi forum var bildigim kadarıyla
www.manavforum.tr.cx
(11.2.2007 19:23)
(bakınız: forum, lara, beni, sakarya, köylü, karya, mânâ, kadar, arya, ryan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayangry_witch14 Offline
angry_witch14
x
yahu ne yazdınız bu kadar..manav demek meyva demek meyva demek sağlık demek..ayrıca manav demek meyva demek meyva demek çilek demek..çilek demek o biliyo:=) (= (7.2.2007 17:35)
(bakınız: çile, emek, sağlık, demek, çilek, mânâ, kadar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5
sonraki sayfa >>

"MANAV" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MANAV NEDİR? manav ne zaman?

Antoloji.com
23.2.2017 08:02:01  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]