Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MANAV MANAV terimi mürdümm
tarafından 18.9.2005 tarihinde eklendi
MANAV sizce ne demek,
MANAV size neyi çağrıştırıyor?
"MANAV" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5
sonraki sayfa >>
Baymanavkızı Offline
manavkızı
x
1 person liked.
2 person did not like.
Halil İbrahim YAVUZ'a ait yüksek lisans tezinden alınmıştır:

http://www.sosyalsiyaset.com/documents/tarakli.htm

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölge olan Taraklı-Göynük ve çevresi, kültürel miras yönünden çok zengindir. Bu bölgenin insanları, Osmanlı’nın kültür varlıklarını bugüne kadar koruyup yaşatabilmişlerdir. Bununla beraber kökü Eski Türk İnançlarına dayanan ve İslâm’la çatışmayan örf, âdet, gelenek ve göreneklerini yaşatmakta mahir davranmışlardır. Bayramlar, doğum, düğün, ölüm âdetleri gibi kültür unsurları, geçmiştekine benzer bir şekilde devam etmektedir.

Taraklı, Göynük ve köylerinde yaşayan insanlara verilen ad olan Manav kelimesini ve Manavları kısaca açıklayalım. Manav bir yere sonradan gelenleri, yerleşik olanlardan ayırt etmek için kullanılan ve önceden yerleşmiş olan yerlileri ifade eden yöresel bir mefhumdur. Kırsal bölgelerde yaşayan Manavlar, genelde epey çekingen, uysal, mülayim ve başkası tarafından söylenenlere fazlı karşı çıkmayan sosyal uyumu ağır basan insanlardır. Kendi ifadelerine göre, “yedi kez düşünmeden adım atmayan, yavaş davranan, gereksiz tartışmalara girmeyen” temkinli bir insan portresi çizmektedirler [İşsever, 1994: 23-31].

Manavlar, Osmanlı Devletinin kurulduğu bölge sayılan Aşağı Sakarya, Batı Anadolu’da Bursa çevresi, Batı Karadeniz de Kastamonu ve çevresine yaşamaktadırlar. Özellikle Aşağı Sakarya kesiminin Taraklı, Geyve, Pamukova çevresinde yoğun olarak yerleşmişlerdir. Buralarda kendilerine has yaşam süren manavlar örf ve adetlerini devam ettirmektedirler. Manav köylerinde eski Türk kültürüne ait izler çoktur. Bu bölgelerin hala tarım ve hayvancılıkla uğraşmasından, Bayat, Emirler, Demirler, Yahyalı, Akpınar gibi Türkmen boy ve oymaklarının isimlerini taşımasına barındırdıkları maddî ve manevî kültür kadar pek çok örnek verilebilir. Manavlar Türkmen gruplarında olup çok eskiden beri köy hayatına hatta şehir hayatına geçmiş yerlilerdir. Buna göre manav adının etnik bir manası yoktur, manavlardan Oğuz Türklerinden gelmektedirler [Yaşa, 1999: 293].

Sakaya ve çevresindeki manavlar, bu bölgenin 1290’larda Osman Gazi tarafından fethedilmesiyle buralara yerleşmişlerdir. İlk Türk yurdu olan bu bölgenin yerli Türklerine hep “manav” denilmektedir ve bu bölgede manav, “yerli Türk” manasında kullanılmaktadır [Yaşa, 1999: 288].

Manav sözcüğünün; Türkistan’daki Kazak-Kırgız ve Sibirya’daki Yakut Türklerinde kullanılan koruyucu soylu kişi ve boy beyi manasına gelen “manap” ve “manag”dan geldiği tahmin edilmektedir. Eski Türklerde “v” sesi olmadığı için “manap”taki “p” ve “manag” daki “g” sesleri yumuşayıp “manav” kelimesini oluşturmuşlardır [Yaşa, 1999: 289].

Çağatay Türklerinde “asilzade” manasına gelen manap, Kırgız Türkçesi’nde ağa, bey anlamında kullanılmaktadır. Türkçe dışında dil bilmeyen topluluk üyelerine yerli Türk anlamında manav denilmektedir [Aktaş,2002: 10].

Batı Anadolu’ya ve Taraklı’ya Türklerin ilk yerleşimi 1291’den hemen sonradır. Yıldırım Bayazıt döneminde İstanbul Sirkeci’de kurulan Türk mahallesinin halkı Taraklı ve Göynük’ten götürülmüş manavlardır [Aktaş, 2002:12].

Taraklı ve Göynük köylerinde yaptığımız araştırmalar neticesinde İslâmlaştırılmış olmakla beraber bir çok eski Türk inancının izlerini görmek mümkündür. Konuşma dilindeki ortak birçok kelime davranışlardaki, giyinişlerdeki bir çok benzerlik manavların oğuz Türklerinden olduğunun işaretleridir. Yerli Türk sanılan manavlar daha Osmanlı devleti kurulmadan bu bölgelere yerleştirilmişlerdir.

Taraklı ve Göynük, Manav denilen yerli halkın kendi kültür ve geleneklerine bağlı olarak yaşadığı göçmen bulunmadığı Sakarya İli açısından istisnaî bir bölgedir. Manav kültürünün korunduğu ve yaşatıldığı bu bölgenin dilleri, beslenme, giyim, kuşam, müzik ve eğlence biçimi tamamen kendi örf ve âdetlerine uygun olarak devam etmektedir [Sakarya Valiliği; t.y.: 130]. Dikkatle incelenir ve araştırılırsa, yöreye mahsus örf ve âdetlerin perde arkasında da Eski Türk İnançlarının gizli olduğu görülebilir.
(4.2.2007 13:51)
(bakınız: ölüm, istanbul, insan, hayat, türk, bugün, anlam, deniz, yaşamak, yaşam)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymanavkızı Offline
manavkızı
x
MANAV TÜRKLERİ

Manav Türkleri Anadolu� ya 11.y.yılda gelmiş ve yerleşmiş yerleşik Türklerdir.Manavlar ilk geldiklerinde göçebe olarak yaşıyordu.Yani önceki adı YÖRÜK idi.Bu özelliğini kaybetmemiş Türkler şu an EGE bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde mevcuttur. Hiç bozulmamış MANAV bölgeleri; � AKÇAKOCA,GÖYNÜK, MUDURNU, GEYVE, TARAKLI,ZONGULDAK (tamamı) ,YIĞILCA, BİLECİK � dır.Ancak 1980 den sonra hızlanan doğudan batıya göç hareketleri başta AKÇAKOCA olmak üzere diğer bölgelerimizi de tehdit etmektedir.İzmit,İzmir,İstanbul,Bursa,Muğla,Antalya,Düzce gibi şehirlerimiz önceleri sade manav kültürüne sahip idi.Ancak bu göçler sebebiyle kültürü yavaş yavaş yozlaştı ve hala yozlaşmaya devam ediyor.Bu sorunu benden başka gören yada sorun olduğunu kabul eden var mı acaba merak ediyorum. Ancak ben bir yerli Türk olarak bu durumdan çok rahatsızım. Akçakoca� lı manavların bir kısmı (Altunçay köyü, Çayağzı köyü) oğuzların Bozok koluna mensup Günhan aşiretındendir.Bu köyler 1234 (1.Aleaddin keykubat zamanında) kurlmuştur.Diğer manav köyleri ise Balatlı köyü bayat boyundan,Kınık köyü Kınık boyundan,Beğveren köyüde Oğuz boylarından biridir.Bu beş köy Akçakoca� nın en eski köyleridir.Hatta Bolu,Sakarya,Akçakoca,Yığılca,Düzce,Ereğli Bizans� ın elinde iken kurulmuştur.

ALİ YETKİN'e ait yazıdır

Ayrıca manav türklerini bir araya toplamaya çalışan bir site vardır:
http://www.manavturkleri.tr.cx/
(4.2.2007 13:45)
(bakınız: istanbul, zaman, türk, deniz, izmir, soru, esin, yorum, oyun, şehir)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayciwanotti Offline
ciwanotti
x
İstanbul
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Sazcı, Türkiye’deki farklı etnik grupların genetik yapılarını araştırdı.
Toplanan bulguların incelenmesi sonucunda, Kürtler ile Manavlar’ın genetik yapılarının birbirlerine yakın olduğu ortaya çıktı.

Evet az önce belirttiğim kuşkumu haklı çıkartacak bir habere rastladım.
İlginize Mete Bey.
(31.1.2007 19:01)
(bakınız: ölüm, kürt, türk, türkiye, üniversite, evet, biyoloji, grup, koca, etik)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayciwanotti Offline
ciwanotti
x
İstanbul
Mete Esin kardeşim elline sağlık. Merağımı kısmen de olsa giderdiğin için. Her ne kadar tam ikna olmamış olsam da(Türk'lük vurgularından dolayı) güzel bir analiz yazısı yazmışsın. Malzgirt te saf değiştiren unsurların Türk olduğu, keza Anadolu da Selçuklu öncesi Türk varlığı resmi tarihte bile addedilmezken buna yapılan göndermeler beni kuşkuda bıraktı. (31.1.2007 18:48)
(bakınız: türk, güzel, tarih, kardeş, esin, sağlık, anadolu, yazı, beni, ırak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycakirozgur54 Offline
cakirozgur54
x
Sakarya
manavın asıl adı manaptır manav diye birşey yoktur biz kendimize manap denir başkaları bizlere manav der manavlık sonreadan çıkmış bir şeydir bazılıları bizim türk olmadıgımızı idda etmiş olabilir ama etnik araştırmalar ve kafamızın arkasındaki türk egrisi runkarda ve ermenilerde degil sadece türklerde bulunbmaktadır


www.manavturkleri.tr.cx
(28.1.2007 03:50)
(bakınız: türk, ermeniler, arda, sade, kafa, sadece, türkler, başka, birşey, mânâ)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baydbyal Offline
dbyal
x
Manav'ın anlamını ben tam bilmiyorum.Bir arkadaş gurubu arasında tartıştık.Bir grup; göçerliği bırakıp yerleşik düzene geçen,ziraat yapmaya başlayan göçer,diğer grup ta müslümanlığı seçip Anadoluda kalan rum dedi.Hangisi doğru? (22.1.2007 13:24)
(bakınız: anlam, arkadaş, müslüman, rakı, yorum, doğru, bilmiyorum, anadolu, ırak, maya)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baydbyal Offline
dbyal
x
Ben tam bilmiyorum.Bir arkadaş gurubu arasında tartıştık.Bir grup; göçerliği bırakıp yerleşik düzene geçen,ziraat yapmaya başlayan göçer,diğer grup ta müslümanlığı seçip Anadoluda kalan rum dedi.Hangisi doğru? (22.1.2007 13:20)
(bakınız: arkadaş, müslüman, rakı, yorum, doğru, bilmiyorum, anadolu, ırak, maya, grup)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysansabosa Offline
sansabosa
Bay, 44
Muğla
bende asıl yerli türk diye biliyorum (17.11.2006 23:50)
(bakınız: türk, yorum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayserin_ce Offline
serin_ce
x
İlk defa çocukluğumda duydum manav kelimesini, yani etnik bir köken olarak kullanıldığını.. Bugün ısrarla manavlığın ne demek olduğunu ararken bu siteye ve bu sitede yazılanlara rastladım.

Bu konuda araştırma yapan insanların bunu bilmesinde yarar görüyorum. Ankaranın bir ilçesinde büyüdüm. Amcam muhacir yengemle evlendiğinde doğan çocuklarına sorulurdu sen manavmısın muhacirmisin diye. Çocuklara manav denilmesi tembihlenirdi, babanın tarafı yani.. Sonradan sorduğuma göre benim ailemde manavlığın tanımını bilen de pek yoktu.. manavlık, azınlıkların asıl yerlilere verdiği bir tanımdı yani...

Azınlık olup olmadığı şu an tartışılır durumda olan ve kendisinede her hangi bir tanım bulma gereği duymayan türklere dışarıdan gelen insanların verdiği bir tanım....

serin_ce
(28.9.2006 13:17)
(bakınız: insan, türk, baba, büyü, bugün, çocuk, ankara, araf, soru, yara)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay-Bi lodos la.. Offline
-Bi lodos lazım şimdi bana bi kürek ..
Bay
İstanbul
nedir bölümü (25.9.2006 01:33)
(bakınız: ölüm, nedir, bölüm)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5
sonraki sayfa >>

"MANAV" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MANAV NEDİR? manav ne zaman?

Antoloji.com
27.2.2017 14:09:10  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]