Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ sizce ne demek,
MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
0 person liked.
0 person did not like.
Dombaylı, Salihli

Dombaylı, Manisa ilinin Salihli ilçesine bağlı bir köydür. Salihli!nin kuzeydogusunda adala yakınlarındadır. Köyün tatlı şeftalisi meşhurdur. Şeftalinin yanı sıra kayısısıylada meşhurdur. Son yıllarda kayısı yetiştiriciliğine büyük oranda dönüş olmuştur.Okuma yazma oranı yüzde 98,5 olan köyün geçim kaynağı Kayısı, Şeftali, Zeytin, Erik,Tavuk çiftikleri, Büyük baş hayvancılık, ve demirköporü barajında balık çiftlikleri ni sayabiliriz. Aydın, ufku geniş bir köy olup özellikle yeni kuşak gençleri üniversiteye gitmektedir. Köyde Ege'ye has tüm yemekler yapılmaktadır.Türkmen Yörüğü Aşiret Köyüdür.İsminin 1071 Maşazgirt Savaşı ile Azerbaycandan gelen Dumbali Aşiretinden almaktadır. Dumbali Aşireti önce Diyarbakır dolaylarında konaklamış, daha sonra Afyon dolaylarına yerleşmiştir. Bir kolu Manisa ovasına gelerek şu an köyün bulunduğu yerdeki Dibek Dağına yerleşmişlerdir. Kış şartlarının ağır olmasından dolayı halk ovaya inmiş ve şuan köyün bulunduğu yere yerleşmiştir. Konar göçerlikten yerleşik yaşama geçmişler. Hayvancılıktan meyveciliğe geçiş söz konusudur. Köyün salihli tarafında 1,5 km uzağında bulunan Dombaylı Bahçeleri olarak bilinen yerleşim yeri bir tatil köyü hüviyetindedir. Burada yaşayan halkın büyükleri zamanında yukarı köy olarak bilinen asıl Dombaylı Köyünde yaşamışlardır. Dombaylı Bahçelerinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu ilçe merkezinde ikamet ederken yaz aylarında bahçelerdeki evlerine gelerek yaz tatillerini burda geçirmektedirler. Dombaylı Bahçelerinde Egayid Tatil Köyü adlı şirin bir butik otel ve yarı olimpik yüzme havuzu mevcuttur. yaz aylarında özellikle hollandalı turist kafilelerini ağırlamaktadır.

Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar adlı eserinde, “Azerbaycan’ın batısında bulunan HOY ile SELMAS adındaki iki kent yakınlarında “DUMBELİ” adında bir oymak yaşadığından bahseder. Bu oynağın başı olan kişinin Cafer Kulu Han olduğundan söz eder. Cafer Kulu Han daha sonra HOY kentinin Valisi olmuştur. Bağlı bulunduğu Fatih Ali Şah’a isyan ederek kendisine bağlı olan DUMBALİ oymağından 1200 kadar aile ile birlikte Anadolu’ya geçmiştir. 16.yy da yaşayan Türkmen Yörüğü DUMBALİ Aşiretinin Türkçe konuştukları tespit edilmiştir. Prof.Dr. Faruk Sümer’in e ifade ettiği gibi:

“HOY şehri, DUMBALİ oymağı reisi Hacı Bey’e verilmişti. Bir gün Hacı Bey’in askerlerinden birkaç Dumbali’li bir helvacı dükkânına girip epeyce helva yerler. Dükkândan çıkıp gitmek üzere iken dükkân sahibi helvacı önlerine geçip kendilerinden para ister. Dumbali’li askerler, hayretle; “Ne parası şehir bizim helva bizim” cevabını verirler…..Bunun üzerine dükkan sahibi ağzını açıp bakakalır. Bu yaşanmışlıktan da anlaşılacağı gibi Hoy şehri ve Dumbali’ler çok mukallit ve şakacı insanlarmış”

Coğrafya

Manisa iline 102 km, Salihli ilçesine 17 km uzaklıktadır. 1.1.2. Salihli Dombaylı Köyü’nün Coğrafi Yapısı

Dombaylı Köyü bulunduğu yer itibariyle; hafif engebeli olup, doğuya doğru yükselen tepeler ve arazilerin yanında batıya doğru akan bir derenin iki yakasına kurulmuştur. Eski bir Türkmen Aşireti olması; oba, köy, yerleşim yeri olarak, su kenarını seçmelerine neden olmuş gibi görünmekte. Arazi yapısı kuzeye doğru hafif kireçsi, güney doğuya doğru da demir oksitli kırmızı topraklı bitek arazilerden oluşur. Bundan dolayı da Dombaylı’nın güney doğu kısmında kalan yerleşim alanının adı da Kızılavlu Köyü’dür.

Köy, ortasından geçen derenin iki yakasına kurulmuş. Ova ile dağın kesiştiği bir noktadadır. Bu konumundan dolayı da uygun bir yerleşim yeri olma özelliğine sahiptir. Batısında bütün ovayı bir uçtan bir uca süzülerek geçen Gediz Nehrine, hafif yüksekçe iki tepeden bakmaktadır. Bu konumuna gözlerinizle şahit olduğunuzda, çok eski çağlardan beri, bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını düşünmeden edemezsiniz. Eski mezarlardan çıkan bardak, testi ve cam eşya parçaları bu öngörüyü doğrular niteliktedir. Köyü ikiye bölerek geçen derenin çıkış noktası azımsanmayacak kadar uzunluğa sahiptir. Köylüler arasında “Sulu Dere” adıyla anılmaktadır. Son zamanlara kadar gelebilen bitki artıklarından köyün eskiden çeşitli meşe türleri, yabani armut ve kuşkonmaz gibi bitki türleri ile çevrili olduğunu kanıtlamaktadır. Özellikle son yıllardaki ağaç ve orman tahribatından Dombaylı Köyü de nasibini almış, çevresini kaplayan doğal bitki örtüsünden yoksun bırakılmıştır. Artık sulu dere de susuz bir dere olmuş durumdadır. “Köyün en önemli avantajlarından biri de yaz ve kış mevsimlerinde hayvancılık yönünden elverişli bir coğrafi konuma sahip olmasıdır. Türkmen Yörüğü aşiretlerinin önemli geçim kaynağı olan hayvancılık, Dombaylı Köyü’nde de coğrafi yapısı itibariyle geçmişten bugüne tercih edilmiştir. Derenin sürüklediği alüvyonlar köyün batı kısmında küçük ama çok önemli bir tarım arazisinin oluşmasına neden olmuştur. Bu küçük arazi bu gün de çok değerli bir tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde “Ova” adıyla anılan ve yaz aylarında göç edilen yerleşim yeridir.” İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Salihli Dombaylı Köyü’nün Sosyal ve Kültürel Yapısı

Köyün sosyal ve kültürel yapısı geçen zaman içinde ülke ve bölgede yaşanılan olaylar, yeni açılımlar, kazanımlar, gelişmeler sayesinde pozitif bir değişim içinde günümüze gelmiştir. Yöredeki civar köylere bakıldığında bu farklılığı çok açık şekilde görmek mümkündür. 1920- 30’ların Dombaylı Köyü yapılanması ile günümüzün Dombaylı Köyü birbirlerinden kıyaslanamayacak derecede farklıdır. 1900’lü yılların başında bugün, kışlık ya da eski Dombaylı dediğimiz, tezimizin; Köy’ün Coğrafi yapısında tanıttığımız yerleşim alanında yaşanılıyor. Türkmen Yörük Aşireti Olan Köy de en büyük geçim kaynağı hayvancılıktır. Dolayısıyla eski Dombaylı da yaşanılan zamanlarda Köy halkının yaşam tarzını günümüzle kıyasladığımızda; geleneği, göreneği, düğünü, oyunu, olaylara bakışı ve tepkisi her şeyiyle bir farklılık, özgünlük arz etmektedir. Osmanlı döneminde Köy gençleri Adala ve Poyraz Köyündeki Medreselerde öğrenim görürken Cumhuriyetten sonra 1935 yılında Dombaylı Köyü’ne okul yapılır. Köy çocukları öğrenimlerini bu okulda sürdürür.

1885 yılında Dombaylı Köyünde dünyaya gelen Memiş oğullarından Hacı Hatip Mustafa’nın Hanımı Cennet’ten doğma Ahmet Efendi’yi Babası öğrenim çağına gelince Poyraz Köyü’ndeki medresede ilk tahsilini aldırır. Daha sonra yüksek bir din bilgini olsun diyerek İstanbul’a yollar. Ahmet Efendi İstanbul Medresesi’nde din eğitimini tamamlayınca bununla yetinmez. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girer. İkinci sınıfa geçtiğinde babasına bir mektup yazarak bildirir. Aldığı mektupla durumu öğrenen Hacı Hatip Mustafa sevineceği yerde üzülerek karısı Cennete ; -Hanım Hanım, bizimoğlan gavur oldu, der. Bu olay köyün içinde hemen duyulur. Büyük bir umutla medrese bitirip köyüne dönmesi beklenen Ahmet Efendi, artık “Gavur İmam” olmuştur.

Günümüzde geçmişe doğru bakıldığında köy halkının ileri görüşlü, yeniliğe açık, aydın, yardımsever, insanlar olduğu görülmektedir. Cumhuriyet öncesi Arapça okuma yazma öğreten küçük de olsa bir okuma odası bulunmaktaydı. Yine Cumhuriyet öncesi, 1909 yılında İstanbul’da medreseyi bitiren bir gence sahip olmaları, köyün eğitime olan ilgisinin ve hevesinin kanıtıdır. 1928 Harf Devrimi ile aynı yıl köyde bugün kullandığımız Latin Harfleri ile eğitim vermenin onurunu yaşamışlardır. Cumhuriyetten sonra kurulan Köy Enstitüleri’ne ve tarım okullarına çocuklarını göndermişler, köyün rotasını çağın değişimlerine uygun olarak değiştirmişlerdir. Günümüzde ise köylülerin birbirinden farklı ve önemli mecralarda görev yaptığı görülmektedir. Örneğin 1977 Genel seçimlerinde 16. dönem C.H.P. Milletvekili olan Erkin Topkaya’da Dombaylı Köyü’ndendir. Geçmişin penceresinden köyde her anlamda kat edilen yola bakıldığında, bunlar azımsanacak başarılar değildir. Dombaylı Köyü her konuda çevresine örnek olacak atılımlar yapmıştır. Tarımsal alanda değişimi ve teknolojiyi kullanarak, kara sabandan traktöre geçişin öncüsü olmuşlardır. Yörenin iklim ve coğrafi koşullarına göre yetişen, maddi kazanç sağlayan bitki, özellikle de meyve türlerini denemişler, meyveciliğin her dalında örnek olacak deneme ve çalışmaların sonunda kayısı, şeftali ve erik türlerinde bölgede söz sahibi olmuşlardır. Köy geleceğe yönelik hedefini çağın ilerleyen, gelişen ve değişen koşullarına yöneltmiştir. Dombaylı Köyü, ülkede Avrupa’ya iş göçü başladığında, o yıllardaki genç kuşaklarını ülke dışına/gurbete gönderen ilk köyler arasındadır. Batı’nın bilim, teknoloji ve kültürüne kolay uyum sağlayan, dönüp geldiklerinde de kendi kültürleriyle emeklerini harcadıkları Batı’nın kültürünü harmanlayan insanlar olmuşlardır. Batı’da gördüklerini kendi köylerinde de uygulama alanına koyarak değişik tipte küçük, büyük tesis ve işletmenin yükselmesini sağlamışlardır. Dombaylı Köyü’ne günümüz penceresinden baktığımızda, eski ataerkil sistemin içinde yer alan geniş aileler yerine sanayi toplumunun oluşturduğu çekirdek ailelerin temellerini atmışlardır. Neredeyse köyün tamamına yakını sosyal güvenlik kurumlarının çatısı altına girebilmişlerdir.

Dombaylı Köyü sakinlerinin günümüzde hala yazları bahçelerde geçirmeleri, kışları ise Salihli’ye taşınmaları sürecini incelediğimizde, karşımıza konar-göçer Türkmen Yörüğü olmalarının etkili olduğu düşüncesi çıkmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yaz mevsimi geldiğinde şeftali, kayısı ve eriğin birbirinden farklı türleri başta olmak üzere birçok meyve, tüketim nesnesi olarak insanlara sunulmak üzere bu bölgede ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu hasadın yapılması ve bu meyvelerin bölge insanı ile buluşabilmesi için, insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Her yıl periyodik olarak Mayıs ayının sonu ile temmuz ayının sonuna kadar geçen iki aylık süreçte, geçici işgücünün yarattığı nüfus yoğunluğunun yaşandığı köyde, her gün 7 ila 10 kamyon dolusu meyve başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehir haline ve yurt dışına gönderilmektedir. Bu geniş çaplı sevkiyatın dışında kalan dalından düşen ya da ihracata elverişsiz meyveler ise meyve suyu yapılmak üzere fabrikaya gönderilmektedir. Böylelikle meyvenin her yapıdaki hali uygun kanallar aracılığı ile değerlendirilerek tüketici ile buluşabilmektedir.

Meyvecilik : Dombaylı Köyü’nün şeftali başta olmak üzere meyve yetiştiriciliği kurulduğundan beri süregelmemektedir. Sanılanın aksine meyve yetiştiriciliği geçmişi, kuruluş tarihine nazaran çok daha yakındır. Köyde ilk şeftali yetiştiriciliğinin başlamasını sağlayan 1942 yılı Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu Aydın Özkan’dır. Mezun olur olmaz civar köylerde yaptığı öğretmenlikten sonra kendi köyünde de öğretmenlik yapma imkânı bulmuş ve kendi köyü Dombaylı’ya tayin olup çalışmaya başladıktan sonra verem hastalığına yakalanmış ve 6 ay Milli Eğitim’den hava değişikliği raporu verilmiştir. Bu süreçte Aydın Özkan Adapazarı Arifiye’de istasyon memurluğu yapmakta olan kardeşi Masum ÖZKAN’ın yanına gider. Raporunun bir kısmını yeşillikler içindeki kardeşinin görev yaptığı lojmanda istirahat ederek geçirir. Buradaki temiz hava ve bol oksijen sağlığına iyi gelir. Arifiye’deki şeftali bahçeleri Aydın Hoca’nın ilgisini çeker. Köye dönerken kardeşinden dikim zamanında şeftali fidanı yollamasını ister. Masum Özkan ekim-kasım gibi darı saplarına sarılmış şeftali fidanlarını kardeşi Aydın ÖZKAN’a gönderir. Böylelikle enstitüde geçirdiği öğrencilik yıllarında, kendilerine tahsis edilen dönümlerce arazide yaptıkları meyve yetiştiriciliğini köyünde de denemeye koyulur. Dombaylı Köyü’nde giriştiği bu örnek teşebbüsü uygulayan genç öğretmen meyveleri sulamada hayli zorluklarla karşılaşırlar. Uzun süren deneme ve mücadelelerin sonunda bu sorunun bir sulama kooperatifi kurularak aşılabileceği anlaşılır. Köyde kurulan sulama kooperatifi ile ekili tarım arazilerinin su sorunu çözülür.

Dombaylı Köyü’nde yaşayanlar şive ve genel konuşma dili gereğince genellikle; Kayısıya “Gayısı”, şeftaliye ise, “Şefteli” derler.

Salihli halindeki aracılara ya da İstanbul’dan gelen alıcılara emekle yetiştirdiği malını satmak zorunda olan köylünün eline aracıdan daha az para geçmekte idi. O yıllarda karşılaştıkları zorlukları güç birliği yaparak çözmeye alışan Dombaylı halkı yine bir araya gelerek ürettiğimiz mahsulleri kendimiz değerlendirelim zihniyetiyle “DOĞADAN SALÇA FABRİKASINI” kurarlar. 1800 hisseli tamamen köylüye ait yeni bir kooperatif kurulmuştur

Kaynakça;

Nazmi Oğuz YILMAZKOL, "Salihli DOMBAYLI Köyü'nde Oyun ve Müzik Uygulamaları" Ege Ü. D.TM.K. T.H.O. A.B.Dalı Yayınlanmamış YüksekLisans Tezinden Bölümler....2009 Mayıs


Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.29 Mart 2009 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Atagün DULDA Tekrar Köy muhtarı olarak seçilmiştir.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> - ATAGÜN DULDA
> 2004 - Atagün Dulda
> 1999 - Muammer Kızılcan
> 1994 - Erdal Kaynak
> 1989 - Atıl Kaynak
> 1984 -Saruhan Özkan

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.Birleştirilmiş sınıflarla eğitime devam etmektedir. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak yakındaki adala beldesinde ptt acentesi vardır. Adala ile köy arasında Sağlık ocağı vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

(13.10.2009 09:26)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MANİSA SALİHLİ DOMBAYLI KÖYÜ NEDİR? manisa salihli dombaylı köyü ne zaman?

Antoloji.com
26.2.2017 08:29:24  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]