Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MESNEVİ MESNEVİ terimi -_-
tarafından 16.07.2003 tarihinde eklendi
MESNEVİ sizce ne demek,
MESNEVİ size neyi çağrıştırıyor?
"MESNEVİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
Bayelif_56 Offline
elif_56
x
0 person liked.
0 person did not like.
Mesnevi bilindiği gibi Divan Edebiyatı nazım türlerinden biridir. Beyitler halinde yazılır. Her beyit kendi içinde kafiyelidir. Farklı vezinler kullanılmıştır. Konu olarak, destanlar, zaferler, büyük tarihi olaylar, efsaneler gibi halk arasında merakla dinlenecek hikayeler işlenmiştir. Mesnevi bir anlamda hikayedir. Hikayenin şiirleştirilerek anlatılışıdır. Yüzyıllar boyu klasik edebiyatın en büyük eserleri “Mesnevi” tarzında kaleme alınmıştır.

“Hüsn-ü Aşk”, “Vesiletü’n-necat” “Mantıku’t-tayr” gibi eserler, ölümsüz nitelemesini hak edecek kadar yaygınlaşmış, etkisini bugüne kadar devam ettirmiş mesnevilerdir.

Mesnevilerde anlatılan hikayelerin tasavvuf, Hazreti Peygamber sevgisi gibi dini konularda olanları zaman içinde öylesine yaygınlaşır ki dini hayatın önemli bir parçası haline gelir. Mesnevilerin dersleri yapılır. Özel tarzda okunmaya başlanır. Mesnevi okuyucusu anlamında “Mesnevihan” denilen uzmanlık alanları oluşur. Yüzyıllar boyu süren bugün de dini hayatın önemli bir parçası olan “mevlid” aslında Hazreti Peygamberin hayatının hikaye yoluyla anlatıldığı bir mesnevidir.

Mesnevi konusunda iki önemli noktaya işaret etmek gerekir.

Birincisi şiir diliyle anlatılan basit hikayelerin, hatta hayvanların konuşturulduğu hayvan hikayelerinin tasavvufi simgeler ihtiva ediyor olmasıdır. Anlatılan hikaye ilk bakışta son derece basittir. Kolay anlaşılır. Varılan sonuçta okuyucu-dinleyici kendine göre çıkaracağı dersler bulacaktır. Alınan ibret hikayenin hoşluğu, beklenmeyen sonucu içinde duyulur. Hikayenin içinde veya sonucunda geçen öğütler doğrudan yapılmaktadır. Ancak birbirinden bağımsız olan beyitlerde hatta bazen her bir mısrada geçen bir kelime bir kavram açıklanmaya muhtaç durumdadır. Bir ayet veya hadis veya tarihi bir olay veya bir menkıbe bir kelimenin içine sıkışmış durumdadır. {Aşk Tur’un ruhu gibiydi. Tur dağı aşıkane mest oldu Ve hazreti Musa bayılarak düştü.} beyti Kuran-ı Kerim’de Araf suresinin yüz kırk ikinci ayetine işaret etmektedir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Musa’nın Tur dağında vahy aldığı an beyan buyrulmaktadır. Bu işaret edilen noktaların açıklanma gerekliliğinden başka, yine beyit veya mısralarda geçen bir çok varlık adı aslında kendinden başka bir soyut kavramı simgelemektedir. Somuttan soyuta yükseltilmesi istenen insan zihni için her simge bir basamak hükmündedir. Bütün bunlar beyit veya mısraların anlaşılabilmesi adına açıklamalar yapılması zorunluluğunu getirmektedir. Açıklamaların büyük bir kısmına ise yorum karışmak zorunda olduğundan bu işlemin adı “şerh” terimi ile ifade edilmiştir. Mesnevi ve şerh terimlerinin sürekli beraber anılışının sebebi budur.

İkinci önemli nokta; mesnevi sözcüğünün özel bir isim hâline gelerek, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin eserini ifade etmesidir. Günümüzden yaklaşık yedi yüz yıl önce kaleme alınmış bu eser, yirmi altı bin beyitten meydana gelir. Altı cilttir. Birbirinin içinde geçen hikayeler anlatılır. Bu hikayelerin görünen anlamlarının ötesinde tasavvufî hikmetler, öğütler, evren, insan, dünya, ahiret, inanç, ahlak tasavvurları simgelerle anlatılır.

Hazreti Mevlana’nın Mesnevîsi‘nin etkisini yüzyıllar boyu sürdürüp günümüze kadar gelmiş olması, kendine özgü bir kainat tasavvurunun bütün insanları kucaklayabilmiş olması, dünyanın dört bucağından hayranlar, bendeler kazanmış ve elan kazanıyor olması bir makalenin boyutlarını aşacak konulardır.
(16.05.2007 11:06)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayyıldız42 Offline
yıldız42
x
ikilik (18.10.2006 10:51)
(bakınız: ilik)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybilencengiz Offline
bilencengiz
x
allahın emirlerini korkutarak değil sevdirerek anlatım edebiyatıdır (05.06.2006 10:38)
(bakınız: korku, edebiyat, emir, tarak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay--@tmac@-- Offline
--@tmac@--
Bay, 37
kaç ateist anlayabiliyor....................... :)

anlayabilseydilerr ateist olmazlarduu.. mantık sa aha mantuk :)
(27.02.2006 21:23)
(bakınız: ateist, mantık, mantı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayEnvâr. Offline
Envâr.
x
Mesnevinin kapilari acildi acilali,dogrular cektigim acilarla daha da olgunlasmis gibi geliyor.. (25.06.2005 20:59)
(bakınız: gibi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysabit-döngü Offline
sabit-döngü
Bay, 78
Çin
Mesnevi bir türün ve tarzın adıdır. Bilinç akışı tekniğinin matruşka gibi iç içe geçen, birbirine açılan bir labirent gibi kullanılışıdır. Ama labirentin tepeden bakanlar için anlaşılır bir planı vardır. Anlatıcı, okuyucunun elinden tutup, labirentten kurtarır onu. O yüzden pek demokrat bir tür değildir. Hikayeci, başladığı yere er geç geri döner ama isterse yolculuğu uzatabilir. Kurgunun kasılması diye bir risk yoktur yani. Okurun elini de bırakabilir. Kesinlikle doğunun tarzıdır. Rüya mantığının ehlileştirilmiş halidir. (06.01.2005 12:12)
(bakınız: rüya, esin, kurt, gibi, ırak, doğu, bilinç, matruşka, ehli, plan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
Orijinal el yazması hali, Konya Mevlana Türbesi'nde bulunur. (23.08.2004 10:19)
(bakınız: mevlana, konya, ali, nur, ana, yaz)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanCavidan Offline
Cavidan
Bayan, 34
Avusturya
seyr-ü sefaya dalmis iken, gözlerimden yaslar bosandi, bu mesnevi'den ders alip allah askina dönenlerin ucusan etekleri ve göklere karsi kanat misali actiklari kollari ile pervaneler gibi karsimda dönerken bende onlar gibi olmak istiyordum.

Kulaklarimda hala cinlar ebedi bir ses,
ilahi'yle asina olmus akseder ruhuma bir def,
ahh diyerek kahrolmaktan öte askim-i ilan eder bu aciz fert...
(28.12.2003 01:55)
(bakınız: allah (c.c), ben, gözler, ruh, göz, cin, nev, ses, ali, gibi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanzenin Offline
zenin
Bayan, 38
İstanbul
Yaratıcının aşkıyla yanıp tutuşan yüce Mevlana'nın yazdığı, her kelimesinde sonsuz aşkın yakıcı güzelliğini, sıcaklığını hissettiren, kalbi mühürlülerin tek mısrasını bile anlamtan aciz oldukları onlara göre can sIkIcı, bana göre ise içimdeki inanca inanç, aşka aşk katan bir duygu ve inanç seli..... (18.07.2003 16:17)
(bakınız: aşk, mevlana, güzel, anı, yara, kelime, esin, inanç, son, ana)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayeclemif Offline
eclemif
Bay, 40
İngiltere
netteki bazı bilgiler:

Mevlana, Mesnevi’den nasıl yararlanılacağı ve ona nasıl bakmak gerektiği hakkında eserinin muhtelif yerlerinde şöyle der:
“Mesnevi masaldır diyenlere, evet masaldır. Onda kendini görmek erlik ister
Mesnevimiz tamamen vahdet dükkanıdır. Bu dükkanda vahdetten başka gördüklerin puttur.
Mesnevi bir meradır. Ondaki misaller ise merada otlayan hayvanlara benzer.Sen hayvanlara takılma da merayı ve ovayı seyretmeye bak”
(kaynak: www.gulizk.com)

Mesnevi:
1.Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin (kuddise sirruh) yirmi altı bin beytten meydana gelen ve altı defter olan meşhûr eseri.
Mesnevî'deki hadîs-i şerîfte, Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: 'İçinizde gizli olan düşmanı anlatsam, yiğitlerin ödü patlar, akıllıların aklı mahv olurdu. Ne gönlünüzde duâ edip yalvarmaya, ne oruç tutmaya ve ne de namaz kılmaya kuvvet bulabilirdiniz.'
Bir tasavvuf âliminin huzûrunda, senelerce dirsek çürütüp, emek verip pişmeden, olgunlaşmadan Mesnevî okutmak, tasavvuf kitablarını yalnız kendi bilgisine göre açıklamaya kalkışmak zararlı olur. (Abdülhakîm Arvâsî)
İslâm dînine inanmayanlar, vaktiyle Allahü teâlânın Tevrât ve İncîl kitaplarını değiştirdikleri gibi, zaman zaman din büyüklerinin kitablarına da el uzattılar. Kitaplara bâzı şeyler karıştırdılarsa da az zamanda meydana çıkarıldı. Celâleddîn-i Rûmî h azretleri bu sebepten dolayı Mesnevî'sini nazm şeklinde yazarak, düşmanlarının değiştirmesine imkân bırakmamıştır. (M. Sıddîk bin Saîd)
2. Edebiyâtta bir nazım şekli olup, iki mısrânın bir biri ile kâfiyeli hâli. Bu sebeple her beyti kâfiyeli olan eserlere mesnevî denir.
(www.kuranikerim.com/dini_sozluk)

mesnevî (isim, edebiyat (mesnevi :) Arapça me²nev³) :
1. Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım biçimi.
2. Bu türdeki eserlerin genel adı.
3. (Büyük M ile) Mevlâna Celâleddin Rumî'nin ünlü eserinin adı.
(www.tdk.gov.tr/tdksozluk)

Mesnevî'nin vezni: Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün - Fâ i lün'dür Mevlâna 6 büyük cilt olan Mesnevî'sinde, tasavvufî fikir ve düsüncelerini, birbirine ulanmis hikayeler halinde anlatmaktadir.
(www.mesnevi.8m.net)

sircasaray.turkiye.org/mevlana/mesnevi.html
(Tum Mesveni Hem Türkçe, Hem İngilizce)

www.omphaloskepsis.com/ebooks/pdf/masnavi.pdf
(Tüm Mesnevi İngilizce Olarak - Dikkat Acrobat dosyasıdır)

www.intratext.com/X/ENG0134.HTM
(Tüm Mesnevi İngilizce olarak - HTML sayfası, Yabancı arkdaşlarınıza tanıtımak için iyi bir link)

www.korfez.net/mevlana/mesnevi.htm
(Mevlana Vakfı)

vb.
(17.07.2003 18:37)
(bakınız: aşk, allah (c.c), elif, zaman, ben, dua, türk, mevlana, sen, büyü)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"MESNEVİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MESNEVİ NEDİR? mesnevi ne zaman?

Antoloji.com
24.07.2016 21:27:02  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]