Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MİLADİ TAKVİM MİLADİ TAKVİM terimi Sezgin_
tarafından 13.3.2005 tarihinde eklendi
MİLADİ TAKVİM sizce ne demek,
MİLADİ TAKVİM size neyi çağrıştırıyor?
"MİLADİ TAKVİM" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayÖmer Özkul 1 Offline
Ömer Özkul 1
Bay
Aydın
13 person liked.
25 person did not like.
Varlıklar alemi yaratılırken pek çok şeyle birlikte zaman da yaratıldı. Bu nedenle zamanın doğumu,pratik bir ölçüyle belirtilemediği için bilinemez.

Takvim zamanı ölçebilmek için insanların kullandığı bir ölçü aracıdır. İnsanlar yaşadıkları bölgede kurdukları her kültürün gereğine uygun bir ölçü birimiyle zamanı ölçmeye kalkışmışlardır. bir sonraki kültür kendi anlayışına uygun bir başlangıçla bir ölçü birimi kullanmış ve bu güne kadar gelinmiştir. Şimdilerde moda batı kültürünün kullandıklarını kabul etmek. Bu da zamanı tam anlatmıyor. Gelecekte insanlık kültürünü etkileyecek olan uzay kültürü birim ve başlangıç olarak neyi kullanacak bilemeyiz. Şimdiki ölçüm dünya içindir. başka gezegenler için başka bir zaman ölçümü gerekmeyecekmi. Bu kadar çok farklı ölçümün yaratacağı karışıklığı gidermek için tek bir standart uygulaması ihtiyacı doğmayacak mı? Milad yani doğum kimin doğumu? her kültürün kendi kutsalı farklıdır. Bu yüzden zamanın miladına dikkati çekerim. Başlangıç verisi onun hakkı değil mi?
(28.2.2012 14:27)
(bakınız: insan, zaman, dünya, şimdi, neden, yara, insanlar, bilmek, uzay, lara)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymetesin Offline
metesin
Bay, 77
Edirne
Mîlât ve Tüm Takvimler…

İlkokula başladıktan sonra yaşadığımız bütün yılbaşlarını hatırlayabilmekteyizdir. Hepsi başlı başına birer olay sayılmışlardır. Hele de şu son zamandaki iki bin yılına girişimiz… Milenyum diye-diye neredeyse kıyâmet koparılmıştı! Medya organları “milenyum” sözünü kullanabilmek için, âdetâ bahâneler îcat etmişlerdi! Bunda o kadar ileri gitmişlerdi ki, “milenyum”u bir yıl önceye bile almışlardı!

Milenyum “bin yıl” demek oluyor. Nasıl ki her yüz yıla asır demekteysek, aynen öyle. İşte bu yüzden, yeni milenyum '2001'de başlıyordu. Ama gerek bizde gerekse dışarıdaki medya, “milenyum”u bir yıl öncesinden ilân etmişlerdi bile!
O zaman Allah’ın bir kulu çıkarak, durun yâhu “milenyum”a daha bir yıl var, dememiştir! Hayret ki, hayret! ..

Milenyum sözünün kökü, gerilere gidip Latince’ye uzanıyor. Oradan Fransızca’ya geçmiş, oradan da dünyâya yayılmıştır. Söz bin yılı anlattığından, öyle sık-sık kullanılması da gerekmemiştir. Îtiraf edelim ki, milenyumu biz de ancak o zaman (2000’e girerken) duyup öğrenmişizdir.

İnsanoğlu zamanı iyi kullanabilmek için, bu kavramı dilim-dilim bölerek tanımlamaya çalışmıştır. Bölümlemenin bâzıları, ay ve dünyânın dolanımlarına bağlı olup, doğaldırlar. Gün, ay ve yıl bölünmeleri bir bakıma böyledirler. Fakat, aynı gün, ay ve yılı bir de insanlar bölmüşlerdir. Günün saat, dakîka ve sâniyeleri; ayın haftaları ve ayrıca istenilen günlere bağlanması, yılın mevsimleri böyle bölünmelerdir. Hâlen kullandığımız Gregoryen (Mîlât) takvimi, uygar dünyânın en yaygın olarak kullandığı zaman aracı olur. Yeni takvim, Cumhuriyet'imizin de devrimlerinden biridir. Dünyâya entegre olabilmek üzere, 26.12.1925 gün ve 698 sayıyla duyurulan Yasa, 01.01.1926'da hukûken ve fiîlen yürürlüğe girmiştir.

Latin kökenli takvimimizin, ay adlarından bazıları da Latince’dirler: Mart, Mayıs, Ağustos gibi. Ocak, Ekim ve Aralık'ın Türkçe oldukları bellidir. Şubat, Nîsan, Hazîran, Temmuz ve Eylül Süryanî asıllı olmakla birlikte, bize Mûsevî takviminden geçmişlerdir. Kasım ise Arapça’dır. Günlere gelince… Salı ve Cumâ Arapça; Pazar, Çarşamba, Perşembe Farsça’dırlar. Türkler, İslâm’a girmeden önce güneş sistemine dayanan kendi takvimlerini kullanmışlardır. Bu takvim, on iki veyâ bunun beş katı olan altmış yıllık dönemlere bağlanıyordu. Böylece, bir dönem bitince bir yenisi başlamaktaydı. Burada ilgi çekici olan şuydu ki, her yılın hayvanlardan alınmış bir adı vardı. Ay adları sırayla şunlardılar: Sıçan, Sığır (Öküz) , Kaplan, Tavşan, Balık (Ejder) , Kertenkele (Yılan) , At, Koyun, Maymun, Tavuk, Köpek ve Domuz. Türkler ayrıca bir günü on iki eşite bölüp, bunun her birine çağ diyorlar ve bugünkü saat gibi kullanıyorlardı. Buna göre de, on iki çağlık bir günleri vardı. Başka bir târifle, şimdiki iki saatimiz onların bir saatleriydi.

Yeryüzünde, dinî ve millî birçok takvimler kullanılmış ve kullanılmaktadırlar. Örnek olarak; Arabî (eski) , Arsatid, Aztek, Bâbil, Buddha, Capitolium, Çin, Diocletianus, Fransız (İhtilâl) , Hicrî (Arap-İslâm) , Hindu, Indictio, İsevî, İskender, İspanyol, Jülyen, Kamboç, Kıptî (Mısır) , Laos, Maya, Mısır, Mûsevî, Philippos, Roma, Roma (II) , Rumî (Osmanlı) , Saka, Samvat, Sâsânî, Selefkî, Yezdegert, Yunan takvimleri sayılabilirler.

Takvimler, târih boyunca üç esas üzerine kurulmuşlardır: Ay esâsı, güneş esâsı ve her ikisi birlikte. Bir önemli nokta da başlangıç, yâni birinci yıldır. Birinci yıl, bütün takvimlerde önemli bir olaya bağlanmıştır. Şu var ki, bugün kullandığımız Gregoryen takviminin başlangıcı biraz farklıdır. Milât sözü Arapça’da doğum demek olur. Ama takvim söz konusu olunca, Milât özel olarak Îsâ'nın doğumunu anlatır. Hâl böyleyken, Îsâ öngörülen târihte doğmamıştır! Yapılan araştırmalar ve yürütülen hesaplar uyarınca, Îsâ'nın doğumu, MÖ 0004 veyâ 0005 yılının 25 Aralık günüdür! Noel de bunu işâret etmektedir ya. Bunun yanında, Îsâ diye birinin hiç yaşamadığı ve hiç var olmadığını dahî öne sürenler bulunmaktadırlar. Hem bunlar, öyle sıradan kişiler de değildirler. Yâni, bilgin ve uzman sınıfından adı büyük kişilerdir. Bunu öne sürerlerken de, kendilerine göre elbette kesin kanıtları bulunmaktadır!

Konumuz başlangıç olunca... Bir takım takvimler, başlangıç olarak dünyânın yaratılışını almışlardır! Burada, kafalar tabiî ki karışacaktır! Dünyânın ne zaman yaratıldığı bilinmekte midir ki? .. İlim, dünyânın yaşını milyarlarla yıla bağlamaktadır ya... Anılan takvimlerin yapıcıları da, Tevrat'ın yazdıklarından hükümler çıkarmış ve bâzı târihler üzerinde durmuşlardır. Dünyâ bu târihte yaratılmıştır, diyerek! .. (Aslında, dünyânın yaratıldığı veyâ oluştuğu an veyâ süreyi bir târihe bağlamak ne kadar mümkündür! Çünkü... Târih dediğimiz kavram ancak bundan sonrası için söz konusu olabilecektir!) Bu kişilerle onların hesaplarına göre, dünyânın yaratılış yılları MÖ'si için olmak üzere şöyledir: J. Africanus için 5500’de, Ponodor için 5493’te, Konstantinopolis (Osmanlı öncesindeki İstanbul) ilâhiyatçılarından bâzıları için 5509’da, J.J. Scalinger için 3950’de, Pezron için 5873’te ve J. Usher için 4004’de!
Dünyânın ulaştığı bu günlerin ilim kafası, bunlar için tabiî ki sâdece gülümseyecektir.

İlim adamlarının milyarlarla hesapladıkları dünyâ yaşına veyâ bu ilâhiyatçılara inanmakta tereddüt edilmemelidir. Çünkü... Biri müspet ilimdir; elle tutulup gözle görülebilir. Diğeri dogmadır; kişinin inanç ve kabulüne kalmıştır. Târihler, MÖ ve MS arasındaki “sıfır' yılını göstermemektedirler. Oysa, astronomi bilginleri bu sıfırı kabûl etmişlerdir. Bu anlayış uyarınca, MÖ'ki târihler bir yıl daha kısa sayılmaktadırlar.

Yazımızın sonunda, ayın doğal süresinin dörtte biri olan haftanın, ilk olarak Hammurâbi devrindeki Bâbil'de kullanıldığı bilgisini verelim.

Mete Esin
(14.2.2012 23:32)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAhmet Saral 1 Offline
Ahmet Saral 1
x
sistemlerin toplumlari kullanabilmek gelistirdigi dizilimdir tarih nerden baslasa gercek olana musait degil (14.2.2012 22:47)
(bakınız: tarih, bilmek, ilim, dizi, nabi, asla, toplum, sistem, musa)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayUfuk Ali Kaf.. Offline
Ufuk Ali Kaftanlı
Bay, 20
Antalya
Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan takvim çeşidi. (14.2.2012 21:45)
(bakınız: takvim, anıl)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baylom08 Offline
lom08
Bay, 61
Artvin
Uydurma bir doğum tarihidir. (14.2.2012 14:59)
(bakınız: tarih, doğu, uydu)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayFee06 Offline
Fee06
x
Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. yeniçağda papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. milat takvimi hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Türkiye'de 1926' dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. (17.11.2008 15:28)
(bakınız: zaman, türk, araf, türkiye, güneş, yunanlılar, emel, lara, temel, doğu)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baytom and .. Offline
tom   and   mansur
x
miladi takvim ve hicri takvim arasındaki fark nedir (24.3.2008 20:15)
(bakınız: nedir, takvim, aras)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baylalik Offline
lalik
Bay
Gaziantep
Bence çok farketmiyor, dünya dönüyor ya gerisini boş veer... (30.12.2007 16:22)
(bakınız: dünya, bence, geri)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycemres Offline
cemres
x
amannnnn boşverirn gül gibi kendi takvimiminz varken miladiye ne gerek var..gerçi şimdiki takvimimizzzzzzzzzzzzzzzzzzz.............. (5.5.2007 14:24)
(bakınız: şimdi, gibi, boşver, aman, takvim, erek, gerek)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayangizemli gece.. Offline
gizemli gecelerin yargıcı
Bayan, 35
İstanbul
kendi takvimimiz varken özentiyle alınan bir şekil işte (31.3.2007 22:09)
(bakınız: işte, takvim, özenti)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"MİLADİ TAKVİM" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MİLADİ TAKVİM NEDİR? miladi takvim ne zaman?

Antoloji.com
27.2.2017 18:50:00  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]