Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MUHALİF MUHALİF terimi muhalifx
tarafından 15.9.2006 tarihinde eklendi
MUHALİF sizce ne demek,
MUHALİF size neyi çağrıştırıyor?
"MUHALİF" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
BayanCillop Kedi Offline
Cillop Kedi
Bayan
Ankara
1 person liked.
2 person did not like.
Direkt Deniz Baykal'ı çağrıştırdı (23.7.2012 20:28)
(bakınız: deniz, deniz baykal, ağrı, çağrı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymimozamsın Offline
mimozamsın
Bay, 55
Çankırı
muhalif ne demektir? her türlü durumda ve konumda karşı olmak demektir (14.11.2010 10:46)
(bakınız: emek, demek, durum, duru, türlü, konum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanYaa Gerçekse Offline
Yaa Gerçekse
Bayan, 38
'O'nun için bütün anayasaları değiştirdim.. (1.10.2010 09:18)
(bakınız: anayasa, için, asal, sâlâ, asala)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySükûn Ve İnş.. Offline
Sükûn Ve İnşirâh
Bay
anarşist değil................MUHALİF
cool değil......................KUL
sapık değil....................AŞIK
devrimci değil................ESTETİKÇİ
yıktığı kadar..................MİMAR
bozduğu kadar..............TAMİR EDEN
durulana kadar..............SU
aydınlanana kadar.........IŞIK
tanrı kadar....................AŞK


@..
(17.5.2010 10:22)
(bakınız: devrim, tanrı, aşık, evrim, devrimci, aydın, anarşi, ışık, anarşist, sapık)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 73
Türkiye
Muhalif,aykırı olmak çoğu kez size düşman kazandırabilir,ancak nicelikten çok nitelik önemlidir. (10.5.2010 16:29)
(bakınız: düşman, kaza, ancak, nitelik, kazan, aykırı, nicelik)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayCronic Muhal.. Offline
Cronic Muhalifs
x
Muhalefet ile farklılığın tadını tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Karşınızdakiler nice emekler vererek, nice mesailer sarf ederek bir yığın teoriler üretir ve siz bunların karşısında yalnızca tek kelime edersiniz: ‘Katılmıyorum’... Aman Allah’ım! Ne zevkli bir ândır o ân! ..Muhalif seviyesizlikten hazzetmez, vakarına düşkündür. Ucuzluktan alışıveriş yapmak bile onuruna dokunur. Popülizmden midesi bulanır, halk dalkavukluğuna tahammülü yoktur. Muhalif köylü değil, şehirlidir, lisânına düşkündür, olur olmaz telâffuzundan ar eder. Aralarındaki fark anlaşılmayacağı için cahille sohbet etmez, bir cahile bin düşmanı tercih eder. İnandıklarına sıkı sıkıya merbuttur, mâzisine sâdıktır… Liyakat esâsı hayatının her safhasına yön tayin eder muhalifin, çok yakın dostlarını da bu esâs belirler…


Kronik Muhalifler
(9.5.2010 22:24)
(bakınız: dost, hayat, cahil, yalnız, kelime, yorum, emek, şehir, aile, düşman)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay@..olağanŞÜP.. Offline
@..olağanŞÜPHELİ Şükrü Özmen
Bay
Muhalif mi dediniz? Öyle ise bu işin içinde muhalefet de var demektir; lezzetine doyum olmaz netekim…Sayısız geleneğinin içinde şöyle adam gibi bir muhalefet geleneği barındırmayan ‘bu ülke’de, ağzımızın tadı ile artık muhalefet yapabilecek miyiz âhir ömrümüzde acaba ne dersiniz? Yoksa hevesimiz gırtlağımızda mı kalacak ve ‘kadîm avâmî geleneklere’ kurban mı olacak yine muhalefet? !Bu iki ihtimal, havf ve recâ gibi; tabii ki temennimiz, recâ etrafında pervâne olmak! ...Muhalefet güzeldir, muhalifler de kahir ekseriyetiyle...Muhalefet ile farklılığın tadını tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Karşınızdakiler nice emekler vererek, nice mesailer sarf ederek bir yığın teoriler üretir ve siz bunların karşısında yalnızca tek kelime edersiniz: ‘Katılmıyorum’... Aman Allah’ım! Ne zevkli bir ândır o ân! ..Muhalefet sağlığa faydalıdır, faydalı olmasına, lâkin sizi öyle pek el üstünde falan da tutmazlar ‘bu ülke’de. Aksine, muhalefetiniz iç’e doğru istikâmet tutmaya görsün; aman da aman; ne ajanlığınız kalır bir süre sonra, ne hainliğiniz, ne nerelerden beslendiğiniz, ne kimlerin adamı olduğunuz! Ardından uzar gider; hakkınızda oluşturulan ve insanların algıda seçiciliğine servis yapılan boşluğa asılı soru işaretleri... Soru işaretlerinin her bir çengeline bir müfterîyi assanız ibret için, yine de tatmin olmazsınız; onun için tekrar muhalefetin dayanılmaz lezzetine rücû etmekte bulursunuz çâreyi...Muhaliflerin kelime dağarcığı seçkin bir lûgattir ki; ‘korkula’ deyû fetva verilir muhalif hakkında. Dillerinin keskinliğinden dem vururlar, sözlerine ok benzetmesi yaparlar… Nasıl bir haksızlıktır bu böyle; bilinmez! ...Aslında söyleyecek sözü olmayanların kaçışından veya muhalifin sözlerinde cahilliklerine toslamalarının verdiği ıstıraptandır; muhalifler hakkındaki dışarıdan yapılan tüm bu ve buna benzer tanımlamalar. Muhalifin zihni, her işin marazî tarafına kilitlenmiştir. Maraz, muhalif için derhal def edilmesi gereken bir durumdur. Hemen yüklenir muhalif; kimden, nereden sâdır olduğunun hesâbını yapmadan; çünkü muhalif korku nedir bilmez, yanlış hesaplar için ‘Bağdat’tır da kıymeti bilinmemiştir.Bu kadir bilmezlik; trajedisinin ayrı bir boyutudur muhalifin; buna bile gamlanmaz aslında. Niye mi? Tek gayesi hakikatin tecellîsidir de ondan...Muhalif, her şeye muhalefet edebilir; her konuda itiraz sesleri yükseltebilir sadrından. Bu sesleri bazen sadrından satırlara dökülür, bazen de rû be rû söyler muhalif. Her konu hakkında uzman olduğundan değildir bu; empatik hassaları şaşılacak derecede tekâmül etmiştir ve bu empatik hassaları ile marazı ayıklar. Bu san’ata dair de olabilir, siyasete, edebiyata dair; hatta spora dair bile olabilir…Herkesin sustuğu demlerde onun sesi yükselir. Tek başına olup olmadığını fark etmez bile itiraz ederken. Ne arkasına bakar; gelen var mı diye, ne de sağını solunu kollar; kendisine yoldaş aramak için. Muhalif yalnızdır, çok yakın dostları azdır, âvânesi asla olmaz, olamaz; eşyanın tabiatına aykırıdır bu. Korku belâsına, ya da ‘aman bana bulaşmasın’ gibi estetikten bile yoksun bir korkaklıkla çitler örerler etrafına; ancak kendileri istedikleri zaman atlayabilecekleri yüksekliktedir bu çitler; şartların oluştuğuna inandıkları zaman yanında bitiverirler muhalifin.Muhalif, ‘yangında ilk kurtarılacak’lar listesine hiç giremediği gibi, böyle bir titizliğe hiçbir zaman muhatap olamamıştır. Oysa yangında ilk kurtarılacaklar tâifesi, muhalifûnun yed-i mübârekelerine bir damla bile su damlatamamışlardır tarih boyunca, damlatamayacaklardır da…Çünkü muhalif; ‘perdedeki esrardır; zuhur eder’...Tarih, hep muhaliflerin nârâlarını yazar, statükonun ve statükocuların fısıltılarını değil. Romancıların ihtiyaç hâlinde mürâcaat ettikleri ‘kahraman stokları’ hep onların isimleri ile doludur. Efsâneler, destanlar muhalifler olduğu için vardırlar, muhaliflerle mânâ kazanır ve muhalifler sâyesinde ‘tarihî’ cümlesi’nden telâkkî edilirler.Muhalif bir dâvâ adamıdır ve dâvâsı üzre kavl ü karar sahibidir. Meselâ bütün ülke ‘Avrupa Birliği’ diye avaz avaz bağırırken, muhalif o efsunlu birliğe, o hâlâ câzibesini muhafaza eden, kıta Avrupa’sı denen kibirli dula, yani ‘Avrupa Birliği’ne karşı çıkar; ‘bu ülke’de bu birliğe karşı çıkmanın sonu ‘özürlü muamelesi’ görmek de olsa... Yine ‘bu ülke’de kâhir ekseriyet açılım krizine tutulsa muhalif “aman ha sakın’ der, açılımın arkasındaki ve ardındaki marazları önce o görür ve hisseder çünkü..Ve muhalife göre:

‘Milliyetçiliğin tam zamanıdır; şimdi yapılmayacaksa ne zaman yapılacaktır? ’.‘Ne medeniyetler bilirim; aslında yoklardı’ der ve ‘Batı medeniyeti’ne girmeyi onuruna dokunduğu gerekçesi ile reddeder muhalif. Muhalife göre; ait olduğumuz medeniyetin tarihi Batı’dan; Batı’nın hatırlayamayacağı kadar kadîmdir ve çok uzaklarda değildir. Her ne kadar mağlup bir medeniyetin çocuğu da olsa muhalif; bir medeniyetin, bir imparatorluğun çocuğudur nihayetinde. Kızılderililerin kafataslarında şarap içmemiştir, Bosnalı çocuklar boğazlanırken kafasını çevirmemiştir, Londra Metrosu’nun temellerinde yatan yüz bin kölenin katilleriyle aynı medeniyete ait olmaya isyan eder muhalif, çünkü inşaatlarına yüz binlerce kölenin bedenini gömenlerin aksine, muhalifin şehirlerinin temelinde aşk vardır, mazlumların cesetleri değil...Muhalif seviyesizlikten hazzetmez, vakarına düşkündür. Ucuzluktan alışıveriş yapmak bile onuruna dokunur. Popülizmden midesi bulanır, halk dalkavukluğuna tahammülü yoktur. Muhalif köylü değil, şehirlidir, lisânına düşkündür, olur olmaz telâffuzundan ar eder. Aralarındaki fark anlaşılmayacağı için cahille sohbet etmez, bir cahile bin düşmanı tercih eder. İnandıklarına sıkı sıkıya merbuttur, mâzisine sâdıktır… Liyakat esâsı hayatının her safhasına yön tayin eder muhalifin, çok yakın dostlarını da bu esâs belirler…Ve muhalif her türlü ölçüsüzlüğe de muhaliftir, vakarsızlığa, fevrîliğe, hadsizliğe de muhaliftir ve tarihin ‘hoşafın yağı kesildi’ skalasında yer alan muhalefet tarzını da avâmî bulur, avâmîlikle aynı güneşte ısınmak bile istemez, bu hususta II. Mahmut’un yanındadır…Ve muhalif küstüğü dağdan odun kesmez, huylandığı pınardan da su içmez…Muhalif mi dediniz?

Öyleyse bu işin içinde muhalefet de vardır!


Adnan İslamoğulları..
(16.1.2010 01:46)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKing of Swor.. Offline
King of Swords
x
İzmir
Aydınlık bir dünyayaşamak için en gerekli olan şey sanırım muhalefet etmek.. Zamane dalkavuklarının yaptığı gibi değil, gerçeğin ortaya çıkması amaçlı muhalefet. Var mıdır acaba hala çivisi çıkmış şu arz üzerinde gerçek muhalif? (27.9.2006 04:29)
(bakınız: zaman, dünya, gerçek, yaşamak, yaşam, aydın, gibi, acaba, hala, amaç)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKAAVE Offline
KAAVE
Bay, 44
Ankara
Benim, benim dışımdakilere karşı durumum (mu) (22.9.2006 15:30)
(bakınız: beni, durum, duru)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayetoM1961 Offline
etoM1961
Bay, 56
Yalova
karşı gelen.. (20.9.2006 23:35)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"MUHALİF" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MUHALİF NEDİR? muhalif ne zaman?

Antoloji.com
27.2.2017 18:47:13  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]