Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MÜRŞİDİ KAMİL MÜRŞİDİ KAMİL terimi FAKİR_NAKSİ
tarafından 21.09.2007 tarihinde eklendi
MÜRŞİDİ KAMİL sizce ne demek,
MÜRŞİDİ KAMİL size neyi çağrıştırıyor?
"MÜRŞİDİ KAMİL" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayCihan Sandık.. Offline
Cihan Sandıkçı
Bay, 23
Rize
1 person liked.
3 person did not like.
Kuran'da adı geçmeyen, İslam'da yeri olmayan kişidir. Bu kişi kendinin Peygamber'in mirasçısı olduğunu, Allah tarafından görevlendirildiğini söyler. Lakin ne Allah ne de Peygamber'in bunu destekleyecek ifadeleri vardır. (27.05.2012 16:35)
(bakınız: araf, islam, peygamber, söyle, maya, amber, miras, destek, ifâde, lakin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayLadan Offline
Ladan
Bay, 61
Konya
Mürşidi Kâmile Verdim Elimi
Bakışı Nakışı Nur Geldi Bana
Kelam Hakkın Deyip Tuttum Dilimi
Nefesi Soluğu Sur Geldi Bana

Mürşidin Elinden Bir Kadeh İçtim
İman İle Küfür Bir Geldi Bana
İlmi Tevhit İle Kendimden Geçtim
Erdemi İzzeti Pir Geldi Bana

Mürşidin Lisanı Kulağım Açtı
Dünya İle Ukba Sır Geldi Bana
Allahın Hikmeti İçine Kaçtı
Bahçe İle Bostan Kır Geldi Bana

Mürşit Nazarıyla Açtı Gözümü
Cümle Kamu Halkı Yar Geldi Bana
Nefsimi Bildirdi Buldum Özümü
İnsanın Ahlakı Har Geldi Bana

Mürşidin Nefesi Doldu Cihane
Âlemlerle Cihan Dar Geldi Bana
İster Deli Deyin İster Divane
Allahsız Görülen Nar Geldi Bana

Mürşidin Fikriyle Yeniden Doğdum
Karanlık Geceler Fer Geldi Bana
Elemi Kederi Hicranı Boğdum
Mürşidin Yareni Ser Geldi Bana

Mürşit Kirli Ruhu Durmadan Yıkar
Dünya İle Ülfet Kir Geldi Bana
Ladan Gelen Huya Mürşitle Bakar
Ölüm İle Kalım Bir Geldi Bana.
(17.10.2009 00:20)
(bakınız: ölüm, insan, gece, dünya, deli, ahlak, karanlık, iman, ilim, nefes)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baycandacanan Offline
candacanan
x
Âlimlerin örfüne göre, bütün ilim sahipleri kendi meslek alanlarinda derecelere tabi tutulmuslardir. Her biri ALLAH'a davet makami sayilan bu ulvi meslek, gerek ayet ve gerekse hadislerde övülmüs bir meslek olup, Peygamberligin subesi niteliginde ele alinmistir. Bundan maksat, Peygamberlerle Âlimlerin mesleklerinin ayni oldugudur. Ancak aralarinda tek fark, derece ve rütbe farkidir. Bunu böylece ortaya koyduktan sonra, Tasavvuf mesleginde Âlimler, Serzakir, Halife, Seyh, Üstad, Mürsid, Mürsid-i Kamil, Pir gibi kavramlarla tarif edilirler. Bu tarifler de seviyeye göre yapilan bir derecelendirme tasnifidir.
Mürsid-i Kamil zât o kimsedir ki, Ilme'l-Yakin'den, Ayne'l-Yakine, Ayne'l-Yakin'den Hakka'l-Yakine vasil olan, Cenab-i Zül celal Hazretlerinin zâtinda degil, sifatlarinda Fani olan, Rasulullah (sav) Efendimiz tarafindan da kendisine hil'at giydirilen, basina taç konulan, insanligi irsad etmek için manen görev verilen kimsedir. Kamil bir Mürsid, Velayet yahut Veraset nuruyla nurlanmistir. Bu sebepten ötürü “Varis-i Nebi” Makami ile sereflendikleri için, sekline, suretine seytanin giremedigi seçilmis zâtlardir.
Mürsidi Kamil, insanlari ALLAH-ü Teâlâ'ya vuslat etmek vazifesi olan ve Rasulullah Efendimize hakiki varis kilinmis kisidir. Böyle bir mürsid-i Kamil, yine üstadi olan baska bir mürsidi kâmil tarafindan yetistirilir ve bu üsdatlar silsilesi ta Rasulullah (sav) Efendimize kadar uzanir.
Her Mürsidi Kamil manevi olarak icazet alir. Mana âleminde Rasulullah (sav) tarafindan vazife ve icazet verildikten sonra, Rabbimiz ilmi ledünden onun kalbine akitir. Böylece Mürsidi Kamil, peygamber varisi olarak insanlarin nefis terbiyesine ve ALLAH'a vuslat bulmalarina vesile olur.
Mürsidi Kamil olan zâtlar, Hem zahir, hem de batin olarak Rasûlullah (sav) Efendimizin tamamen varisidirler. Mana âleminde icazetlerini Rasûlullah (sav) mühürlediginden bu zâtlar, mahfuzdurlar, yani hifz olunurlar.
Rasulullah (sav) Efendimizin:
“Âlimler peygamberlerin varisleridir”
“Benim ümmetimin âlimleri Israil ogullarinin peygamberleri gibidir.”(Aclûnî, Kesfü'l-Hafâ) buyurdugu zümre Mürsidi Kamillerdir.
MÜRŞİDİKAMİLİN ÖZELLİKLERİ:
Mürsidi Kamil olan zâtlar kabirde çürümezler, Mürsidi Kamil olan zâtlardan bazilari, ALLAH-ü Teâlâ Hz.lerinin Cemal sifatina mazhar olurlar bazilari da Celal sifatina mazhar olurlar. Öyle ki Celal sifatina mazhar olan evliyanin kabirlerinin yerini dahi degistiremezler. Mürsidi Kamil zât kendisine müntesip olan kisinin son nefeste kelimeyi sahadet söylemesine, imanli gitmesine vesile olur, Rabbimiz bana vesile ile gelin buyuruyor. ALLAH(cc) ve Peygamberler(as) arasinda Cebrail (as) vesile oldu, Peygamber (as) de ALLAH (cc) ile insanlar arasinda vesile oldu, Efendimiz (sav) Hadisi seriflerinde;
“ Muhammed'in nefsini elinde bulunduran ALLAH'a yemin olsun ki, hiç süphesiz, ALLAH'u Zülcelal'in en sevgili kullari; ALLAH'i kullarina, kullari da ALLAH'a sevdiren, yeryüzünde hayir ve nasihat için dolasanlardir” (Beyhaki) buyurmustur.”

Mürsidi Kamil olan bir zât ALLAH'in izni ile ve indi ilahiye deki degeri hürmetine dervislerine Ahirette üç türlü yardimi olur.
1. Sirat köprüsünde
2. Mahser yerinde
3. Peygamberimizin Livaül Hamd sancagina götürmek için vesile olur.

Efendimiz (sav) Hz.leri;
“ Benim ümmetimden çok büyük bir topluluga sefaat eden olacaktir. Yine benim ümmetimden bir kabileye sefaat eden olacaktir. Yine benim ümmetimden birkaç kisiye sefaat eden olacaktir. Taki(hepsi) cennete gireceklerdir.(Tâc) buyurmustur.
(14.08.2009 16:34)
(bakınız: sevgi, insan, büyü, sevgili, vuslat, cennet, muhammed, araf, arda, irem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayFAKİR_NAKSİ Offline
FAKİR_NAKSİ
Bay, 34
MÜRŞİDİ KAMİL DEMEK OLGUN VEDE OLGUNLAŞTIRICI ALİMDİR.

MÜRŞİDLER ALLAH C.C hzlerının aynasıdır. yeryuzunde.

admin@ismailaga.com
(22.09.2007 14:46)
(bakınız: ayna, emek, demek, alim, mürşid, olgu, ismail, admin, kamil, uzun)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
bu gerçeği Muhyiddini A'rabî (selâm ona) de Fusus nâm kitabında belirtmiştir- sadece tebliğciden, ikaz ediciden, müjdeleyiciden, şahitten başka bir şey değilken; kimin haddinedir, şeyhlik, mürşidlik iddiasına kalkışmak! ..
Kur'ân'da, kendisine 'mürşid' diye hitap edilmemiş; 'mürşidim dememiş' Efendimiz önümüzde dururken; bazı kişilerin böyle bir davaya kalkışmaları, elbette ki, bir hikmettir! ..
Ne hayrettir, ve ne hikmettir, ki daha 'nefs'lerini tanımamış; sigarayı bile terkedememiş kişiler, GERÇEK MÜRŞİD KUR'ÂN'ın, vasfını üzerlerine alıyor, kendilerini O'nun yerine koyuyorlar! ..
Bir zaman ki, baykuşlar güneşi târif ediyor! .
Fakat, şurası bilinsin ki, vakit tamam olmuş, yolların birleşmesi zamanı gelmiştir! ..
Yakın bir zamanda, «YA EYYÜHEL MÜDDESİR» âyetinin işaret ettiği tecellinin örtüsü kaldırılacak, iddia sahibi kişiler, kendilerini tanıyacaklardır.
Bize müsaade, ancak bu kadardır bugün için! . Rab gerçeği ortaya çıkartıcıdır.
(22.09.2007 07:11)
(bakınız: zaman, nedir, sigara, bugün, gerçek, güneş, selam, tamam, sade, efendim)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baythe scope Offline
the scope
Bay, 59
Kahramanmaraş
K
öyündeki Bilgeye ulaşıp sormuşlar....

'—Üstad, “mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır” deniyor... Ne dersin sen? Mürşidimiz yoksa, illâki biz şeytana mı tâbiyiz? '

'—Siz bu açıklamayı, gidip bir mürşid bulup ona tâbi olmak diye anlıyorsunuz, değil mi? '

'—Evet Üstad... Başka nasıl anlayabiliriz ki? '

'—“Mürşid” isminin mânâsı “aydınlatan” anlamındadır. Önce bunu iyi anlayın! .. Kur’an, cehaleti “karanlık”la, ilmi ise “nur” kelimesiyle sembolleştirmiştir.

Yani, senin cehalet karanlığının aydınlatılması işini yapana “mürşid” denmiştir. “İrşad etme” = “aydınlatma”dır...

Şimdi diğer taraftan farkedelim ki... Karanlıkta kalmış, önünü, yolunu, geleceğini göremeyen adam ne yapar? Elbette “ZAN” üzere hareket ederek bir tarafa yönelir.

Hatırla ki, Kur’ân daima “ZAN” üzere hareket etmeyi yermiştir. İnsanların gerçek ve yakîn üzere hareket etmelerini önermiştir.

“ZAN”nın kökeninde ise “VEHİM” vardır! .

“Vehim” ise insanın ilim-akıl-mantık doğrultusundan sapıp, “ZAN” üzere DUYGULARI, şartlanmaları ve buna dayanan değer yargılarıyla hareket etmesine yol açar...

“VEHME” tâbi olmanın Kur’an’daki anlatım veya tâbiri “ŞEYTANİYET”e tâbi olmaktır.

Şeytan diye bir kavim yoktur; “şeytanlaşmış” cin kavmi vardır. Bu yüzden “ŞEYTANİYETE BÜRÜNMÜŞ” cin ve insan topluluğundan bahsedilir ki, Kur’ân’da bundan sakınmamızı tavsiye eder.

İnsanın aklı durur, mantığı zayıflarsa, artık ilmin gereğini değil; bedensel dürtülerinin ve duygularının gereğini “VEHMİNİN” oluşturduğu bir şekilde açığa çıkan “ZAN”larına göre ortaya koyar... Ki, bu da onun “Mürşidinin şeytan olması” benzetmesiyle anlatılır.

İlim-akıl-mantık çizgisini bırakarak bedensel dürtüler ve duygular yolunda davranışlar ortaya koyan kişi, şeytanı mürşid edindiği için de helâk olur! .

“ALLAH” için harcayamadığı varlığını bedensel dürtüleri ve duygular doğrultusunda harcayanlar, elbette ki bunun sonucunda hüsrana uğrayacaklardır.

Ebu Cehil de Hazreti Muhammed’i tanıyor, hemen hergün O’nu görüyordu; ama O’nun getirdiklerine tâbi olmadığı için; “vehim” ve “zan”nı terkedip yani “şeytana tâbi olmayı” bırakıp, Rasûl’ün getirdiği ilim-akıl-iman çizgisine girmediği için hüsrana uğramıştır.

Demek ki, “HEVASINI İLAH EDİNEN”, bedensel dürtüleri ve duyguları doğrultusunda hareket edenler, kimi tanımış olurlarsa olsunlar, sonuçta hüsrana uğrayacaklardır, “şeytaniyet”e tâbi oldukları için...

Bilmem yeterince açık oldu mu? ...

... Diye açıklamalarını tamamlamış ve ziyaretçilerini uğurlamış Bilge:

'—Haydi, Allah “Selâm” ismi mânâsıyla zahir olsun sizlere.... Bu kadar uzak yola geldiğiniz için teşekkür ederim...'
(22.09.2007 07:08)
(bakınız: insan, çile, anlam, deli, gerçek, şeytan, akıl, kedi, şimdi, muhammed)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MÜRŞİDİ KAMİL NEDİR? mürşidi kamil ne zaman?

Antoloji.com
27.09.2016 20:14:15  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]