BUGÜNKÜ GAZETELER
Gazeteler  Sabah Gazeteler  Milliyet Gazeteler  Zaman Gazeteler  Sözcü Gazeteler  Habertürk Gazeteler  Taraf Gazeteler  Cumhuriyet Gazeteler  Fotomaç Gazeteler  Türkiye Gazeteler  Tüm Gazeteler

Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MÜSLÜMAN BİLGİNLER MÜSLÜMAN BİLGİNLER terimi -_-
tarafından 22.12.2003 tarihinde eklendi
MÜSLÜMAN BİLGİNLER sizce ne demek,
MÜSLÜMAN BİLGİNLER size neyi çağrıştırıyor?
"MÜSLÜMAN BİLGİNLER" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayNUSRET ORHAN Offline
NUSRET ORHAN
Bay, 59
İzmir
1 person liked.
0 person did not like.
Aşağıda islam bilginlerinin adları var.
Bunlardan hala çağımızda bilgileri kullanılarlan çoktur.
Özellikle;
Ali Kuşçu, Beyruni(Buruni) , Cabir, Evliya Çelebi, Hazerfen Ahmed Çelebi, İbni Baytar, İbni Cessar, İbni Haldun, İbni Rüşd, İbni Sina,
Mimar Sinan, Ömer Hayyam, Piri Reis ve Razi bu gün ilkokul çocuklarını bile adını en azından adını bildikleri bilim adamlarındandır.
(23.01.2009 09:49)
(bakınız: çocuk, ömer hayyam, islam, bilgi, arda, adam, bilim, okul, ilim, koku)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayFu_zu_li Offline
Fu_zu_li
Bay, 42
Ömer Hayyam: (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir (25.12.2008 03:23)
(bakınız: ömer hayyam, bilgi, cebir, ulan, yama, ilgi, formül, ömer)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanyağmur yüklü.. Offline
yağmur yüklü bulut
Bayan, 29
Tekirdağ
Kutbuddin Şirâzi: Ebubekir Sadrettin Konevi’nin talebesidir. Selçuklu Hastanesi’nde yetişmiştir. Anadolu’da uzun yıllar çalışmış meşhur bir hekimdir. Musiki ile de uğraşmıştır ve rebâb çaldığı söylenir. Kayseri’de Gevher Nesibe’de hizmet vermiş ve burada ^^gözün kanalık odasını keşfetmiştir.^^
Optik üzerinde yıllarca araştırma yapan bir göz hekimi (kehhal) ’dir. Felsefe, Astronomi, Coğrafya konularında eserleri mevcuttur.
(11.02.2007 17:36)
(bakınız: felsefe, anadolu, söyle, hasta, kayseri, anal, hastane, hizmet, rind, coğrafya)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanyağmur yüklü.. Offline
yağmur yüklü bulut
Bayan, 29
Tekirdağ
Hekim Abdüllatif Bağdadî: Bağdadî, Nizamiye medresesinde tıp ve diğer ilimleri tahsil etmiştir. Kahire’ye de gitmiştir. O esnada Kahire’deki veba salgını sırasında 2000 adet iskelet üzerinde çalışmış ve ^^Galen^^’in ^^Osteolojiye ait^^ yanlışlarını düzeltmiştir. Çok ciddi bir alim ve hekimdir.

Tefsir, Hadis, Akaid, Kelam, Fıkıh, Matematik, Havass, Tarih, Felsefe, Mantık, Tıp, Botanik, Gramer, Edebiyat, Lûgat ve Siyaset konularında toplam yüzellidört eser yazmıştır.

Kısa da olsa ömrünün son yıllarında Gevher Nesibe’de çalışmış olması Kayseri için bir lütuf olmuştur.
(11.02.2007 17:32)
(bakınız: edebiyat, felsefe, tarih, matematik, esin, hadis, ilim, siyaset, mantık, kayseri)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanyağmur yüklü.. Offline
yağmur yüklü bulut
Bayan, 29
Tekirdağ
Hekim Zeki oğlu Ebubekir Sadrettin Konevi (Başhekim) : Kendisi Hekim-i Edibdir ^^Ravzatül-Küttab ve Hadikatül-Elbab^^ isimli bir eseri vardır. Sadrettin Konevi hakkında ^^Kalemini nesteri gibi büyük maharetle kullanan yüce bir ediptir.^^ şeklinde bahsedilmektedir. Bu ifadelere göre Sadrettin Konevi hem edip hem de usta bir cerrahtır.

^^Saltanat, azamet, servet hep boş şeyler
Ölüm gelince onların hepsi kaçıp giderler^^

beyti de ona aittir.
(11.02.2007 17:30)
(bakınız: ölüm, büyü, kalem, gibi, isim, hepsi, usta, alem, onlar, zeki)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybizanslı pir.. Offline
bizanslı pirenses
x, 34
pirenses-ül bizantin:Pp (17.01.2007 11:10)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKod adı Yeşil Offline
Kod adı Yeşil
Bay, 28
İzmir
Abdüsselam: (1926 - 19) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

Ahmed Bin Musa: (10 yüzyıl) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Akşemseddin: (1389 - 1459) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in Hocasıdır

Ali Bin Abbas: (? - 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

Ali Bin İsa: (11 yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

Ali Bin Rıdvan: (? - 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

Ali Kuşçu: (? - 1474) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar: (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.

Battani: (858 - 929) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

Beyruni: (973 - 1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb'un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.

Bitruci: (13 yüzyıl) Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

Cabir Bin Eflah: (12 yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

Cabir Bin Hayyan: (721 - 805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

Cahiz: (776 - 869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

Cezeri: (1136 - 1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..

Demiri: (1349 - 1405) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir... Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.

Dinaveri: (815 - 895) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.

Ebu Kamil Şuca: (? - 951) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.

Ebu'l Fida: (1271 - 1331) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

Ebu'l Vefa: (940 - 998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer: (785 - 886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

Evliya Çelebi: (1611 - 1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.


Farabi: (870 - 950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

Fatih Sultan Mehmet: (1432 - 1481) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı 'şahi' olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..

Fergani: (9 yüzyıl) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

Gıyasüddin Cemşid: (? - 1429) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

Harizmi: (780 - 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Hasan Bin Musa: (-) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..

Hazini: (6 - 7 yüzyıl) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

Hazerfen Ahmed Çelebi: (17 yüzyıl) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

Huneyn Bin İshak: (809 - 873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

İbni Avvam: (8 yüzyıl) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

İbni Battuta: (1304 - 1369) Ülke ülke, kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

İbni Baytar: (1190 - 1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar: (? - 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.

İbni Ebi Useybia: (1203 - 1270) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

İbni Fazıl: (739 - 805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

İbni Firnas: (? - 888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

İbni Haldun: (1332 - 1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

İbni Hatip: (1313 - 1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

İbni Havkal: (10 yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

İbni Heysem: (965 - 1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka: (? - 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

İbni Macit: (15 yüzyıl) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

İbni Rüşd: (1126 - 1198) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

İbni Sina: (980 - 1037) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör' e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

İbni Türk: (9 yüzyıl) Cebirin temelini atan islam bilgini.

İbni Yunus: (? - 1009) Galile'den önce sarkacı bulan astronom.

İbni Zuhr: (1091 - 1162) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa'da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

İbnünnefis: (1210 - 1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.

İbrahim Efendi: (18 yüzyıl) Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

İbrahim Hakkı: (1703 - 1780) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

İdrisi: (1100 - 1166) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

İhvanü-s Safa: (10 yüzyıl) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

İsmail Gelenbevi: (1730 - 1791) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

İstahri: (10 yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

Kadızade Rumi: (1337 - 1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

Kambur Vesim: (? - 1761) Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

Katip Çelebi: (1609 - 1657) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

Kazvini: (1203 - 1283) Ortaçağın Herodot'u müslümanların Plinius'u, astronom ve coğrafyacı bilgin.

Kemaleddin Farisi: (? - 1320) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

Kerhi: (? - 1029) İslam Matematikçilerinden.

Kindi: (803 - 872) İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

Kurşunoğlu Behram: (1922 -?) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır


Lagarî Hasan Çelebi: (17 yüzyıl) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

Macriti: (? - 1007) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.

Mağribi: (16 yüzyıl) Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.

Maaşallah: (72? - 815) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

Mes'ûdi: (? - 956) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

Mimar Sinan: (1489 - 1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.

Muhammed Bin Musa: (9 yüzyıl) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

Mürsiyeli İbrahim: (15 yüzyıl) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

Nasirüddin Tusi: (1201 - 1274) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

Necmeddinü-l Mısri: (13 yüzyıl) Çağının ünlü astronomlarından.

Ömer Hayyam: (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.

Piri Reis: (1465 - 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb 'dan önce bilen ünlü denizci.

Razi: (864 - 925) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.

Sabit Bin Kurra: (? - 901) Newton' dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.

Sabuncu Oğlu Şerefeddin: (1386 - 1470) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

Seydi Ali Reis: (? -1562) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şemsettin Halili: (? -1397) Büyük bir astronomi bilginidir.

Şihabettin Karafi: (? - 1285) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

Takiyyüddin Er Rasit: (1521 - 1585) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.

Uluğ Bey: (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

Zehravi: (936 -1013) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..

Zerkali: (1029 - 1087) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.
(03.01.2007 20:56)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykasımpaşa Offline
kasımpaşa
x
inanc sağlam olan bi insann insanlğa katks yadsnamaz nitekim burda bahsedilen ibni sina biruni fuzuli gazali daha bi sürü saymaya gerek yok (27.07.2006 15:06)
(bakınız: insan, namaz, fuzuli, maya, daha, sürü, nitekim, bîrûn)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybirfincankah.. Offline
birfincankahveiçinbirpenny
x, 96
bi kaç istasnayı saymazsak ''şeytan icadı'' müslüman halk deyimi yüzünden elle tutulur bişi yok...ozamandada çağın copy/paste ları uygulanmakta... (29.05.2005 18:08)
(bakınız: zaman, şeytan, müslüman, cadı, halk)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanisabanafazla.. Offline
isabanafazladan1dolarınızolduğunusöyledi
Bayan, 33
İstanbul
benim bildiğim bir stalin var toprağı bol olsun (29.05.2005 17:56)
(bakınız: toprağı bol olsun)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"MÜSLÜMAN BİLGİNLER" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MÜSLÜMAN BİLGİNLER KİMDİR? müslüman bilginler kimdir?

Antoloji.com
29.05.2016 10:40:06  #.234#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]