Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
NAKŞİBENDİ TARİKATI NAKŞİBENDİ TARİKATI terimi Çaydanlık61
tarafından 20.12.2003 tarihinde eklendi
NAKŞİBENDİ TARİKATI sizce ne demek,
NAKŞİBENDİ TARİKATI size neyi çağrıştırıyor?
"NAKŞİBENDİ TARİKATI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3 4 5 10 18
sonraki sayfa >>
BayanNur Ata 3 Offline
Nur Ata 3
Bayan, 56
İstanbul
1 person liked.
0 person did not like.
yol demek.. (8.6.2016 17:59)
(bakınız: emek, demek)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayHulusi Vural.. Offline
Hulusi Vural 1
Bay, 37
Elazığ
Nakşibendî terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek “Nakşibendîlik” diye anılmaktadır. (26.2.2016 18:04)
(bakınız: muhammed, tarih, nakşibendi, vefa, okul, emel, temel, adın, baha, sistem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanMelike Atasa.. Offline
Melike Atasagun
Bayan, 41
Dikiş-nakış kursu veya şiir bendi olmadığı kesin. Bu kadarını bilmek yeter. Gerisi külliye alimlerinin işi. (16.2.2016 23:52)
(bakınız: şiir, esin, bilmek, yeter, alim, nakış, kadar, bend, geri, olmadı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySüleyman Sır.. Offline
Süleyman Sırrı Özsevilgen
Bay, 31
Ankara
yeryüzündeki 11 tarikatın zikri dıştan yapılır...halbuki en efdal zikir kalpten içten yapılan zikirdir.nakşibendilikte de zikr kalpten yapılır. bu yüzden insan kaç sene nakşi olursa olsun zarar değil fayda görür... (1.2.2016 14:26)
(bakınız: insan, kalp, nakşibendi, tarikat, zara, zikir, olsun, zarar, fayda, olur)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKadir Yıldız.. Offline
Kadir Yıldız 5
Bay, 30
İstanbul
nakşibendi tarikatı yoksa bildiğimiz menzil mi oluyor? (27.2.2015 17:08)
(bakınız: nakşibendi, tarikat, yoksa, bend, iğim, menzil, tarik)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErcan Elmas 1 Offline
Ercan Elmas 1
Bay, 32
İstanbul
Onbir temel esas


Abdulhalik Gücdevanî k.s., büyük velilerden öğrendiği ve bizzat tecrübe ettiği bu terbiye usullerini onbir temel prensiple ortaya koymuştur. Bu prensipler her müslüman için hedef ahlâklardır. Bütün hak yolcuları için lazım olan usullerdir. Onlar zikrin meyveleridir, güzel terbiyenin sonuçlarıdır. Zikir ayetlerinin tefsiridir. Hz. Rasulullah s.a.v. Efendimiz’in devamlı zikir halinin açıklamasıdır. Halk içinde Hak ile olma sünnetinin her devirde yaşanmasıdır. Her an Yüce Allah ile olmanın ispatıdır.

Bu usuller Farsça ifade edilmiştir. Arifler, kâmil mürşidler onları bizzat yaşamışlar ve bizlere açıklamışlardır. Biz de bu usulleri ve açıklamaları onların eserlerinden özetle nakledeceğiz. Bu usuller şunlardır:

Vukuf-i Zaman: Yaşanan her anın farkında olmaktır. Hak yolcusu, her anını kontrol etmelidir. O vakit içinde kendisine gereken en hayırlı amelin ne olduğunu bilmeli ve o ameli yapmalıdır.

Vukuf-i Aded: Çektiği zikrin farkında olmak, adedi korumaktır. Hak yolcusu zikrin sayısına dikkat etmelidir. Zikri, öğretilen edebe uygun yapmalıdır.

Vukuf-i Kalb: Kalbi zikirde toplamak ve bütünüyle zikrettiği varlığa bağlanmaktır.

Nazar ber kadem: Gözün ayağın üzerinde olmasıdır. Hak yolcusu, yürürken devamlı önüne bakmalıdır. Hep kendi işi ile meşgul olmalıdır. Gözünü haramdan ve kalbini karıştıracak şeylerden korumalıdır.

Huş der dem: Her nefes alış verişte uyanık bulunmak, gaflette olmamaktır. Hak yolcusu her nefesini Allah ile huzur ve uyanıklık içinde alıp vermelidir. Bütün vakitlerini bir çeşit ibadet ve taat içinde geçirmelidir.

Sefer der vatan: Halktan kaçıp Hakk’a gitmektir. Hak yolcusu, devamlı seyir ve sefer halindedir. “Ben Rabbime gidiciyim” (Sâffât, 99) ayetiyle anlatılan durumda olmalıdır. Gidilecek yer cennettir, aranacak şey ilâhi rızadır.

Halvet der encümen: Halkın arasında iken Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır. Buna, zahiri halk, batını hak ile olmak denir. Hak yolcusunun kalbi ilâhi zikrin tadıyla dopdulu olmalı ve her şeyi zikre vesile etmelidir. Varlıklar kalbe perde yapılmamalı, her şey değerine göre yerine konulmalıdır.

Yad kerd: Murakabe dersine geldikten sonra lâ ilâhe illallah zikriyle meşgul olmak, tevhin manasına ulaşmak, devamlı Yüce Allah’ı hatırda tutmak, kalb ile dilin zikrini birleştirmektir.

Baz geşt: Dönüş demektir. Bununla anlatılmak istenen; “Nefy u isbat” yani lâ ilâhe illallah zikrini çekerken, nefesi serbest bırakma anında, bütün hayalini şu cümlenin manasında toplamaktır: “İlâhi ente maksudî ve rızâke matlubî”.

Nigah daşt: Hak yolcusu zikir esnasında kalbine sahip olmalıdır. Zikir esnasında nefy u isbâtın manasını düşünmeli, kalbini nefsanî düşünce ve endişelerden korumalıdır.

Yad daşt: Anmak, hiç unutmamak, devamlı zikretmektir. Hak yolcusu her an ve mekanda zevk yoluyla Cenab-ı Hakk ile beraber olmalıdır. İlâhî huzur ve neşeden hiç ayrılmamalıdır. Bütün eşyada ilâhî tecellileri müşahede ile kalbini uyanık tutmalıdır.

Bütün bu anlatılanlar, salih müminlerin vasıflarıdır. Onlar, yaşanmış ve ehlince yaşanmaya devam edilen hallerdir. Bir mümin için Yüce Allah’ı zikirden ve hayatın her safhasında O’nunla beraber olduğunu fark etmekten daha kıymetli, daha tatlı, daha kârlı hangi iş vardır?

O halde, neticesi ebedi nimetler olan bu güzel hali elde etmenin yoluna düşmeli, bu yolun esaslarını bilmeli ve yaşamalıyız.

Dr. Dilaver Selvi
(20.5.2014 02:14)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMehdi dabbet.. Offline
Mehdi dabbetül-arz 19
x
yusuf karaca:
(yeni mesaj gazetesi yazarı)
'Şimdi de, Barzani’nin Nakşî olduğunu anlatıyorlar. El-Hak doğrudur! Biz Ali’ye çıkmayan yolların, eskiden İngiliz’e şimdi Amerika ve İsrail’e çıktığını anlattığımız için, bu gruplar tarafından devletin ve askerin adamı olarak suçlanmıştık.'

Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' bir arkadaşım dedi ki:hacıbektaş ebu bekirin soyundan geliyor? ben de şaşırdım.nasıl yani.oda cevap verdi:hacıbektaş imam rızanın torunu değilmi? evet? peki imamrıza musayı kazımdam musada cafer-i sadıktan değil mi? evet.cafer-i sadık ta muhammed bakır ile ümmü ferveden olmadır.ümmü ferve iki cihetten ebubekirin kızıdır? dedi? ? ?

Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? '...buna göre? cafer-i sadıktan devam eden isna-aşeriyye 12 imamların hepside muhammed mehdiye kadar ebu bekirin neslindendir? dedi o kardeşimiz.evet muhammed bakıra kadar 12 imamlar alidendiler.ama indallahta aziz imam cafer-i sadık ile iş değişti.iki çühetten çtallaştı zülfikar-ı nesebeyn oldu.mehdi o kişidir ki:ulu nakşi ve yüce bektaşi efendimizdir?

Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' bizim kutsal kaynaklarımızada derki:'kulağın biri cafer biri mehdidir? ' öyleki caferi sadıktan mehdiye kadar bir rahman suresi 19 20.ayetlerin ehlibeyttefsiri vardır.iki deryadan kasdedilen caferi sadık ve mehdidir.hem nakşi hemde bektaşilik en nihayet mehdide vasıl olur.hz.sıla odur.imam-ı rabbani ona nisbeten zemin hazırladı gerçeğe hu :)))

Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' halidiyye kolundan bahis açılmıştır.kubilayın kafasını kesende bir halidiyyedendi.atatürk kızdı:'bir halidiyye bir subayımızın başını kesmiş? ' dedi.ayrıca neden alevi ve şii düşmanlığında bir numara olan necip fazıl hiç zikredilmez onu bunu eleştiriken bu yazar ki:maraşta onun isminin bulunduğu bir salonda toplantı yapılmış rahmet okunmuştu heyhat.biz takipteyiz armut toplamıyoruz vesselam :)))
(26.11.2013 12:03)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayNasip Gökçe Offline
Nasip Gökçe
x
kardeşim demişsinki bektaşilik değil nakşilik bozuk yanlışın var
'Mevlevinin kibri, bektaşinin küfrü olmasaydı ererlerdi.'
Abdülhakim Arvasi Hazretleri
(30.10.2013 00:31)
(bakınız: kardeş, bektaşilik, yanlış, hakim, masa, şili, evin, ilik, bozuk, abdülhakim arvasi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMuzaffer Kuş Offline
Muzaffer Kuş
x
rabıta yaptırıp her gün oralara getirip ve bundan şeyhten nasiplenmemek ve mürşit müride şarttır safsatasıyla kula kulluk yaptırmak ders diye verilen kıssalar ne olduğu belli olmayan uydurmaları sofilere anlatıp paralar toplamak şeyhi yüceltmek ama ondan nasiplenmemek bana ne öğretti dinimi öğretti kuran sünnet güya bana edep denilen şeyle benim beynimi zihnimi GAV_Sköle yaptı bence para tuzağı Allah a ortak koşuluyor buralarda gerçek tarikat dinden çok şey katmalı kaybettirmemeli maazallah şirk de bu yollardadır (10.7.2013 17:22)
(bakınız: para, gerçek, arda, tarikat, edep, emek, rabıta, alara, bence, emel)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMehdi dabbet.. Offline
Mehdi dabbetül-arz 19
x
'ayhan aytaç yazarefendi:

'dört kapı kırk makamcı nakşi/bektaşi mesciddergahçıyız? ! ? '

((...yavuz sultan selim(?) şah ismail kızılbaşbuğ ile baş edemiyeceğini anlayınca bektaşiliğe güç yetiremedi ama nakşi tarikatı ile uğraştı.bektaşilik gibi öz be öz bir türk tarikatı olan nakşiliği idris bitlisi :) ile devşirmeye kalktı ve bunu başardı.yani siz şimdi mhp'nin liderliğinde bir kürt olmasını kabul edemiyeceğiniz gibi nakşi ve bektaşi kardeş türk tarikatlerinin başında bir kürdü istemezssiniz.bakın kürtler neden şafii mezhebini seçmişlerdir.çünki hem türkler bunu kabul etmemiştir hemde kürtler imam azam ebu hanifi numan bin sabit kufinin atalarının türklüğündendir.birde rivayete göre imam azamın cinler ile insanların izdivacına izin vermediği için kürtlerin melike belkısın seçkin 400 koruması olan kürt-cin taifesinden olması hasebiyledir.cinler ile kürtlerin manevi merkezi şam ve mezopotamya ise türklerin ve canların manevi merkezi horasan ve maveraünnehir yada türkistan diyebiliriz.derlerki:'medinede muhammed türkistanda hace ahmet? ' yahya kemal derki:'türk milletinin millet olma bilincini borçlu olduğu kişi ahmet yesevidir.' halil inalcık derki:'yavuzdan sonra osmanlının türklük ile bir alakası kalmamıştır.' hz.türk atatürk -ra- derki:'milletimizin en müreffeh olduğu dönem hükümdarlarımızın halife olmadıkları dönemdir? ' biz 1.ve2.osmanlı diye 600 yıllık osmanlıyı ikiye böldük.1.osmanlı 1299'da osman gazi ile başlamış 2.ba-yezit-i veli hazretleri ile son buomuştur.bu dönemde devlet karakteride,'türk islam tasavvuf devleti? ' 2.osmanlı ise 1514-17'de yavuz sultan selim ile başlamış ve 6:(altıncı?) mehmet vahideddin ha(i) n ile son bulmuştur.bu dönem devleti karakteri ise; 'arap islam şeriat devleti'dir.bakın bir tarihi not düşmek isterim sizlere:'timurlenk ahmet yeseviden dem almıştır.yılıdırım ba-yezitte eğer hacı bektaştan dem alabilseydi kesinlikle timurlenk ona galip gelemezdi.mesela yavuz ismaile nasıl galip geldi? kendi marifeti ile değildir.yeniçeri sayesindedirki: abdal musa ve hacıbektaştan dua ve gülbenklidir.yeniçeri ocağı hacıbektaş ocağıdır.fetih hadisindede 'ne mübarek askerlerdir? ' diye övülende yine yeniçeridir.ve bir not: fatihin gemisinin tahtalarını tahtacı agaçeri aleviler imal etmiştir.tabi süfyani tarihçiler hiç bunları haber vermezler.onlar şeytanın tarhçisi hukukçusu şairi ve yazarlarıdırlar.' şimdi konuyu nerden nereye getirdik.demekki mevzu çok derin.yine biz sadete gelelim.tasavvufta dört kapı kırk makam esasdır.bütün 12 hak tarikatın gavsları kutupları pirleri ve şeyhleri hep bunu zikretmişitr.ama nerde ve kimde hatmolmuştur.hatemül-evliya kimdir.hünkar hacı bektaş-ı veldir.çünki alinin ayasında yeşil bir beni vardır.ve hacıbektaşta abdulkadiri geylaninin ayakları altında ki boyuna sahiptir.ama en son boyundur.zira hacıbektaş makalat-ı makamat kitabından önce veya sonra yazdığı tamamlayıcı kitabı olan makalat-ı gaybiyyede abdulkadir-i geylaniden bahseder.ama siz onu bırakında şah-ı nakşibendinin şu sözlerine bakın:''eğer hallacı mansur enelhak demese idi biz derdik.ba-yezit-i bistami sübhani demese idi biz derdik.yani peşinen bütün dört kapı kırk makama intisab etmiş üveysilik kanallı abdulhalık goncdivaniden el almış ebubekirin nisbeti ile ulu bir tarikat kurmuştur.ahmet yesevide ki makam ise her ikisidir.hem nakşi hem bektaşidir ahmet yesevi.hem ebubekirin imanı hemde alinin ilmi cafer-i sadıktan gelerek kendisinde hatmolmuştur ve bunun hatmoluşu 400 yıl yaşamış bir sahabeki haydar baba dan kutsal emanetleri hatmülevliya olan hacıbektaşa vermişitir.veya lokman perende aracılığı ile nakletmiştir.kutsal emanetler ise secde alem sorguç gibi şeylerki zanneesem bunlar belki imam aliye aittir.çünki bektaşiliğe göre ahmet yesevi hz.muhammedin hacıbektaşta hz.alinin ikinci gelişleri veya imammetten sonra velayetteki gelişleridir vesselam.hacıbektaş derki:'meşrebim muhammed sırrım alidir? ' burdaki meşrep olan muhammed ahmet yesevidir sırda alidir ki anadoluya hz.aliden sonra gelen ikinci erkişi hacıbektaştır diye bütün padişahlar da kabul etmiştir.battal gaziyi tenzih ederiz.çünki hacıbektaş bu büyük zatın manevi konağını ziyarete gitmiş ve demişki:'esselamualeyküm ey suyun başı? ' oda demişki:'aleykümselem ey ilmin şehri? ' gördüğünüz gibi sırrıhakikat derinliği mevcuttur bu işlerdeki aklen naklen keşfen çok rivayetler vardır.hızır ve ilyas yoludur yesevilik bektaşilik ve nakşilikki ancak bunu peygamberimizin kendilerine selam gönderdiği kardeşleri olan ashabül-ihvan anlar ki onlar hem yesevi hem bektaşi hemde nakşidirler.sureten nakşi sofusu siretende bektaşi sufisi vahdet-i vücutta yesevidirler.ve bu kimseler belki 300 belki 313 belki 360 belki 366 kişidirler ki esas sayısını allah ve resulü ve mehdi aleyhisselam bilir.cemevleri dergah-ı ehlibeyttir.12 imamlar zikredilir.nakşi mescidlerindede 33 altın silsile...? zikredilir.ama yakında imam-ı kebir zuhur ettiğinde ikisinide birleştirir meczeder ortaya mesciddegah çıkar ki 21.yüzyılda olur ashab-ı sufha o ashabül-ihvan ile.her sünni nakşi olur her şiide bektaşi olur bu mesciddergahta buluşurlar.müminler kardeştir çünki....? her dinden mezhepten tarikatten siyasetten mümin olan kişilerde karışır bu cemaat-i müminuna.ama geriye 72 fırka-i dalle kalır onların işi allaha kalmıştır.allahın yeryüzündeki halifesi mehdi aleyhisselam onları belki kılıçdan geçirir.adalet simgesinde bir terazi birde kılıç vardır.adalet terazisinde hile yapılırsa kılıç devreye girerki o kılıç çok keskindir.mehdi kılıç ile gelecektir diye haber verilmiştir.medinedeki vehhabi alimi öldüreceğide haber verlmiştir.hem muhbir-i sadık ile hemde hz.sıla imam-ı rabbani ile.nakşilerin mehdisi imam-ı rabbanidir.bektaşilerin mehdiside pir sultandır.mehdiy-i hakiki ise bunun her ikisidir.sureten imam-ı rabbanidir sireten pir sultandır.ruh-u azam isa vücud-u ekber adem sanki onda hulul ve tecelli eder.mehdi aleyhisselam adem ve isa nın vasıl olduğu bir kutlu şehidir vücud-u şehrindeki ismi çok yücedir.mehdi isa mesihtir.yada mehdi mesih melkisedektir.yerde mehdi gökte isa ikisi arasında melkisedek allahın ism-i azamının tecellisidir.yaşasın mehdi mesih melkisedek.melkisedek ismiyle müsemma sadık meliktir.malikül-mülk olan allahın yeryüzünde en sadık en doğru adalette sözün tamamlanmasıdır.12 havari ile 12 imam dört melek dört halife dört mezhep imamları 12 hak tarikat gavsları kutupları pirleri şeyhleri dastgiri olmuştur mehdi mesih melkisedekin.resuller nebiler imamlar veliler alimler şehitler hak sultanlar cem olmuştur ilim mirasında sırlar hikmetler kerametler mucizeler meczolur heryerde.allah ve resulü kuran ve ehlibeyt kitap ve sünnet mehdi aleyhisselamdır onun en büyük destgiriki ulu yüce büyük ism-i azamdır mehdi mesih melkisedek o zaman hulul eder tecelli eder ve ben bilinmekliğimi istedim ve onun için mahlukatı yarattım hadis-i rabbanisinin hatmoluşudur o demde.iş bitirilmiştir o zaman.fitne ve imtihan tamdır rehavet ve dinginlik zamanıdır artık.kutsal kutsal kutsal rab evrensel egemen rahman.yaşasın mehdi mesih melkisedek...?)) '

–.................................................?
(27.5.2013 13:56)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3 4 5 10 18
sonraki sayfa >>

"NAKŞİBENDİ TARİKATI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: NAKŞİBENDİ TARİKATI NEDİR? nakşibendi tarikatı ne zaman?

Antoloji.com
11.12.2016 01:19:04  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]