Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
NAKŞİBENDİ TARİKATI NAKŞİBENDİ TARİKATI terimi Çaydanlık61
tarafından 20.12.2003 tarihinde eklendi
NAKŞİBENDİ TARİKATI sizce ne demek,
NAKŞİBENDİ TARİKATI size neyi çağrıştırıyor?
"NAKŞİBENDİ TARİKATI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 22
sonraki sayfa >>
BayKudret Çabuk Offline
Kudret Çabuk
Bay, 42
Bolu
0 person liked.
1 person did not like.
tarikatlar müslümanları birleştirmek içindir. kuran yolunda yol göstericidirler. birine katılmakta fayda vardır. (22.12.2011 09:31)
(bakınız: müslüman, tarikat, için, fayda, irin, atıl, anlar, katılmak, makta, kurân)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysevgileyin Offline
sevgileyin
x, 43
yollardan biri imiş.. (15.12.2011 18:11)
(bakınız: arda, yolla)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayGülhan İshak.. Offline
Gülhan İshakoglu
x
bi arkadasım kuranı kerimde ölene kadar nakşibendi devam edecek.....diye bir ayeti kerime oldugunu söylüyor ama arastırdıgım kadarıyla kuranda tarikatlere dair ayet yoktur.Bu konuda beni bilgilendirirseniz cok sevinirim (21.10.2011 00:10)
(bakınız: bilgi, nakşibendi, tarikat, beni, seni, sevi, ne kadar, devam, deva, ilgi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAytekin Gökk.. Offline
Aytekin Gökkaya
Bay, 48
Manisa
bu ve benzeri yollar insanları sürüleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz.hangi maskeyi takıp hangi takiyeyi yaparsanız yapın çıplak gerçek budur. (9.9.2011 12:38)
(bakınız: insan, gerçek, insanlar, maske, doğu, takı, başka, sonuç, sürü, anız)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayÇetin Yılmaz.. Offline
Çetin Yılmaz 2
Bay, 39
Allah'a yakın olmak,bağlılık,rabıta ve cehennemden kurtuluş demektir. (5.9.2011 14:21)
(bakınız: cehennem, emek, rabıta, kurt, demek, bağlılık, yakın, kurtuluş, ılık, tulû)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanEsra Güler 1 Offline
Esra Güler 1
Bayan, 39
Türkiye
Nakşibendi tarikatı,en sağlam istikamettir.Yolu,sohbettir.Bulanlara ne mutlu.Sırlarla doludur.Manevi sofralardan tatmak isteyenler için sonsuz bir hazinedir.Amma zakirin gayreti şarttır.Bu yolda seyr-i sülük edenler,hem kendine hem Hakka yürürler.Yürümek isteyeni yürütürler,koştururlar,kanatlandırırlar :) (2.4.2011 12:33)
(bakınız: nedir, arda, nakşibendi, tarikat, lara, sonsuz, yeni, yürümek, ulan, kanat)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayBeyza Cihan Offline
Beyza Cihan
x
Nakşilik Nedir?

Nakşibendi terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 taihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir.


NAKŞİBENDİLİK NEDİR?
Nakşibendi terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 taihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek Nakşibendilik diye anılmaktadır.

Bu terbiye yolu ve usûlü, Şahı Nakşibend Hz.leri ile başlamış değildir. Kendisi bu yolun usul, adap ve feyzini önceki büyüklerden almıştır. Bu terbiye yolunun usul ve adabı, silsile yolu ile Hz. Ebu Bekir Sıddıka (r.a) ve ondan Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimize ulaşmaktadır. Terbiyenin başında ve merkezinde alemlere rahmet olan Hz. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bulunmaktadır. Bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zikir ve ilahi muhabbetir. Bu zikir ve terbiye yolu, tarih içinde gelen mürşidlerin ismiyle farklı adlarla anılmıştır.

Hz. Ebu Bekir Sıddıktan (r.a.) sonra bu yola Sıddıkiyye ismi verildi. Hz. Beyazidi Bistamîye (k.s) kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra Tayfûriyye ismi verildi. Tayfir, Beyazidi Bistami'nin bir diğer adıdır. Hace Abdulhalik Gücdevani Hz.lerine kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra, Hâcegâniyye ismi verildi. Bu yol bu isimle İslam alemine yayıldı, meşhur oldu. Diğer kollardaki isimler zamanla unutuldu. Bu yol, Mevlana Halid Bağdâdiden sonra Nakşibendî Hâlidiyye ismiyle de anılıp yayıldı. Bu gün Anadolumuzda yagın olan kol Halidiyye koludur. Bu yol, günümüzde ŞahI Nakşibend Hz.lerine nispet edilen meşhur ismiyle Nakşibendîlik şeklinde anılmaktadır.
? ? ? ? : Tevbe ~ Tevbe Edenler'in Sitesi! ! http://www.tevbe.org/forum//showthread.php? t=130326

Nakşibend, nakş ile bend kelimelerinden oluşmuş bir terkiptir. Bir isim değil sıfattır ancak isim gibi meşhur olmuştur.

Nakş, bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hale getirmek, mühür gibi kazımaktır.

Bend, Farsça bir isim olup, dilimizde hem isim, hem sıfat olarak kullanılmaktadır. isim olarak, bağ, kelepçe, baraj, bent, kemer gibi manalara gelmektedir. Sıfat olarak, sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalarına gelir.
Kalbe zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendi denmiştir.

Tarikat yol ve usul manasındadır. Tarikat bir din ve mezhep değil, dini anlama ve yaşama şeklidir. İnsanı terbiye için kurulmuştur. Tarikatlar terbiye için tercih ettikleri usullere ve zikirlere göre farklı adlarla anılmışlardır. Tasavvufun kaynağı, doğunun felsefesi, batının batıl dinleri değil, Kur'an ve sünnettir.

Bütün manevi terbiye yollarına kısaca tasavvuf denir.

Nakşibendi terbiyesi, gizli zikir usulü üzerine kurulmuştur. Bu usulü benimseyen büyük veliler tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu usul ve adaplar bizzat Kur'an ayetlerinden, rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin sünnetinden ve O'nun şerefli ashabının (r.anhüm) hallerinden alınmıştır. Her şeyi ile Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yolun usul ve adapları, Kur'an ve sünnette ya açıkca belirtilmiş, ya da işaret, delalet ve sükût yoluyla kabul edilmiştir. Yani, İslamın ruhuna uymayan hiçbir şey yoktur.

Fakihler nasıl fıkıh alananda içtihat yapma yetkisine sahiplerse kâmil mürşidler de, ahlak ve terbiye alanında içtihat etme, yeni usuller belirleme yetkisine sahiptirler.

Bu terbiye sistemi yeni bir din değildir; dinin ahlak derslerini talim ve tatbik eden bir okuldur. Hedefi, insanı güzel ahlaka ve rızasına ulaştırmaktır. Metodu, muhabbetle kalpleri Yüce a bağlamaktır Temel usulü gizli, zikir, toplu zikir, muhabbet, sohbet, rabıta, teveccüh, tasarruf, hizmet ve edeple nefsin çirkin sıfatlarını ıslah etmektir.Dinimizin bize öğrettiği amel ve edepler iki kısımda özetlenebilir:

1) Zahiri Hâller: Vücudumuzun dış azaları ile yaptığı bütün ibadetleri içine alır. Yeme içme, temizlik, alış-veriş, aile hukuku gibi vazifeler de bu kısma girer. Bu vazife ve edepler fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır. Hangi vazifeyi yapıyorsakonunla ilgili ilahi emri ve edebi öğrenmemiz gerekir.2) Batıni Hâller: Kalbin gafletten uyanması ve zikirle ihya edilmesi, nefsin manevi hastalıklardan arındırılması, ruhun ilahi huzura yükselmesi, böylece insanın ilahi nur, ilim, aşk, edep ve güzel ahlaka ulaşmasıdır. Zahiren ve batınen terbiye olan insanın elde edeceği en büyük inmet güzel kulluktur. Bu hale kısaca ihsan mertebesi denir. İhsanı yukarıda tarif ettik. Bu yol herkese açıktır. Bütün insanlar bu edeplere ve nimetlere davet edilmiştir.

Zâhirî ve bâtınî edepleri koruyan kimse ihsan mertebesini elde eder. Bu mertebeyi elde eden kimse Yüce tarafından sevilir, O'nun huzurunda kabul görür. Kalbi ilahi sevgi, huşu, haya ve haşyet ile dolar.

Bu bölüm Semerkand Yayınları - Arifler Yolunun Edepleri - S. Muhammed Saki Haşimî - Sayfa: 24- 27 den alınmıştır.
? ? ? ? : Tevbe ~ Tevbe Edenler'in Sitesi! ! http://www.tevbe.org/forum//showthread.php? t=130326
(14.3.2011 13:56)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayGaye Akyüz Offline
Gaye Akyüz
x
İnsanların dini duygularını kullanarak faydalanmak istiyorlar kuranda ve sünnette allahtan bşkasından af ve yardım dilemenin haram olduğu açıkca bldiriliyor bi tarikata bağlanmak yerine allahın emir ve yasaklarına uyarak ibadet etmek daha mantıkzarara girmek yerine sevap kzanmak daha ii (7.3.2011 13:38)
(bakınız: insan, duygu, yara, tarikat, insanlar, ibadet, mantık, yasak, sünnet, zara)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanSevda Yılmaz.. Offline
Sevda Yılmaz 3
Bayan, 40
İstanbul
tarikat demek mevlaya yaklaşma demek ruhunu bedenini maddi ve manevi kirlerden arındırmadır binevi huzur kapısıdır insan kendi başına mevlaya ulaşamazmı diyor gibisiniz ulaşır ulaşırda nefis en büyük düşmadır insana bazen nefsimize yeniliyoruz ama tarikatli olunca biliyosunki o yapmaya meyillendin yanlış oldunuda bildin şeyi ikikere düşünüyosun acaba? diye insanı harama yanlışa karşı eline diline bedenine benine(vs) kelepçe vurmakdır mevla dan dilerimki herkese nasip eylesin tarikate girmeyi kötü bişey deyil arkadaşlar sonuçta kendimiz için kazanç kapısı bu yol ne yaparsan elinle o gider seninle(a e o) esselamınleyküm (22.1.2011 22:30)
(bakınız: insan, büyü, bazen, huzur, arkadaş, tarikat, esin, emek, selam, gibi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanDidar Seçkin Offline
Didar Seçkin
Bayan, 38
Konya
müslüman ve imanı olan herkesin yolu birdir.
bunu guruplar yok tarıkatlar sacmalık öğrenmek istiyosan kuranını oku kimsenin hocaya hacıya ihtiyacı yok
(14.12.2010 00:03)
(bakınız: müslüman, esin, iman, seni, öğrenmek, herkes, hoca, guru, hacı, alık)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 22
sonraki sayfa >>

"NAKŞİBENDİ TARİKATI" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: NAKŞİBENDİ TARİKATI NEDİR? nakşibendi tarikatı ne zaman?

Antoloji.com
20.2.2017 23:02:44  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]