Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
PARADİGMA PARADİGMA terimi benek
tarafından 21.3.2005 tarihinde eklendi
PARADİGMA sizce ne demek,
PARADİGMA size neyi çağrıştırıyor?
"PARADİGMA" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayRemzi Ece Offline
Remzi Ece
Bay, 46
1 person liked.
0 person did not like.
Paradigma, bakış açısı, ya da farklı pencere olarak adlandırılabilir. Ancak, her haçıdan bakmaya çalışırken, açısız kalmamaya dikkat edilmelidir. (13.10.2014 00:04)
(bakınız: para, lara, pencere, bakış, maya, ancak, dikkat, mama, bakış açısı, çalı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayrecep214 Offline
recep214
x
paradiğma merkeze değişik fikir açilarıyla yaklaşmak diyebilirim (1.2.2014 19:20)
(bakınız: para, fikir, aşmak)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 73
Türkiye
resmi tarih yalanların ıbelgelerle çürüten fikret baskaya'nın paradiganın iflası kitabini okumadan geçmisten günümüze tarihi ve siyasi olayları anlamanız olanaksızdır.bu kitapta tarihsel olarak bildiklerinizin aslında bilmedikleriniz olduğunu anlayacaksınız. (12.2.2012 12:28)
(bakınız: para, yalan, anlam, kitap, tarih, aslı, lara, lama, aman, kuma)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayDüşler Şatosu Offline
Düşler Şatosu
Bay, 38
Antalya
paradigma, belirli bir bilimsel ekolün temsilcilerinde görülen düşünsel ve davranışsal ortaklıklardır. paradigma, üstü örtülü şartlanmalar ve geçmişten gelen tecrübeler ile bir resmi, bir durumu görme tarzıdır. paradigma, “bilim adamının incelediği konuya ve olaylara bakarken kullandığı gözlük” metaforuyla da tanımlanabilir. (27.2.2011 00:48)
(bakınız: para, adam, bilim, ilim, lara, geçmiş, tecrübe, gözlük, nabi, işte)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayDolunayda Ka.. Offline
Dolunayda Kardelensin
Bay, 52
Paradigmayı çok farklı tarif edenlerimiz oluyor. Kısaca açıklamak gerekirse; değişmeyen kurallarımızın bütününe Paradigma deniyor. Genelde bu kurallarımızıda kötü yönlü olanlar olarak ayırt edebiliriz. (6.1.2011 09:00)
(bakınız: para, lara, kötü, lama, kısaca, kural, erek, tarif, genelde, gerek)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanNaz Bilen Offline
Naz Bilen
Bayan
Türkiye
egemen düşünce ve dünyaalgılama biçimidir. (4.10.2010 17:11)
(bakınız: dünya, düşünce, lama, algı, egemen)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanİmelda Cisil Offline
İmelda Cisil
Bayan, 30
duygu dusunce ve algilara yon veren davranis kaliplarini belirleyen haritadir. (19.6.2010 20:29)
(bakınız: duygu, lara, eren, harita, veren)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayErdem Ülkün 1 Offline
Erdem Ülkün 1
Bay, 73
Türkiye
'Aslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar,avcılık öyküleri her zaman avcıyı yüceltecektir'

Afrika Atasözü.
Fikret Başkaya'nın sarsıcı kitabı:Pradigmanın İflası.

Türkiye'nin iki yüz yılı aşan 'asrileşme','kalkınma','çağ atlama'problematiği sömürgüleşme şürecinden başka bir şey değildir.
(19.6.2010 02:25)
(bakınız: çile, zaman, türk, türkiye, tarih, atasözü, ömür, aslan, öykü, lama)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay*kardelensin Offline
*kardelensin
Bay, 52
Bir paradigma yazılı veya yazılı olmayan bir kural ve düzenlemeler bütünüdür.
Paradigma kayması, yeni bir oyuna değişim, yeni bir dizi kurallara geçiştir.
Kurallar değişince, bütün dünya değişebilir..
Bir paradigma kayınca, herkes tekrar sıfıra geri döner.
Bir yabancı, dışarıdan bakan..
Geçerli olan paradigmayı hiç anlamayan birisi..
Ama kim..?
Matematikçiler...?
Bilim adamları...?
İş adamları...?
Yöneticiler...?
LİDERLER?

Yönetici
Mevcut bir paradigma içinde yönetir.

Lider
Bir paradigmadan bir diğerine götürür.


DEMEK İŞİNDEKİ BÜTÜN SORUNLARIN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN YOK OLMALARINI İSTİYORSUN. BELLİKİ BU KONUYU YENİDEN DÜŞÜNMEN GEREKİYOR. SORUNLAR BİTİNCE FIRSATLARDA BİTER. SENİN İŞE ALINMANIN NEDENİ SORUNLARI ÇÖZMEKTİ.

H. JAKSON BROWN, JR
(22.4.2009 08:53)
(bakınız: çile, para, dünya, anlam, soru, neden, arda, matematik, adam, bilim)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanmodalı Offline
modalı
Bayan, 49
PARADİGMALARIN İNSAN HAYATINDA VE TOPLUMSAL YAŞAMDA YERİ VE ÖNEMİ

Bugün sosyal bilimlerde kullandığımız kavramların önemli bir kısmı, 'içerisi' ile 'dışarısı' arasında yapılan ayırım etrafında şekillenmekte ve kavramsal algılarımızın sınrlarını oluşturmaktadır. Buna paradigma denmektedir. Paradigma insanın dünyayı algılamak için kabul ettiği doğrular sistematiğidir. Paradigmalarımız bakış açımızı ve bunun sonucunda ortaya çıkan davranış biçimlerimizi yönetir. Bu yüzden de,bu doğrular sistematiğinde oluşturulan paradigmalar kişiden kişiye ve toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Her hangi bir konu üzerinde çok çeşitli yorumların oluşması, kavramsal algılarımızın (paradigmalarımızın) birbirinden çok farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Gümümüz insanının algılamaları (paradigmaları) , içinde bulunduğumuz çağla birlikte aynı paralellikte gelişmiyor. İnsan beyninin akademik ağitimle birlikte en üst saviyeye çikabileceğini biliyoruz. Bilimsel gelişmeler ve bunun doğrultusunda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler bize bunu ispatlıyor.Bununla beraber kişilerin sosyal bilincini aynı şekilde yukarı çekmenin mümkün olmadığını,akademik eğitimle birlikte, toplumun kendi içinde oluşturduğu yaşam öğretilerini de (toplumsal değerleri, ahlaki değerleri, dini değerleri) kişilere doğru bir şekilde empoze edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan kişisel paradigmaların, toplum paradigmalarıyla aynı düzlemde buluşmasını sağlamak kolaylaşıyor. Yaşam kalitemizi yukarıya çekebilmek için, yaşamı algılayış ve yorumlayış biçimimizle kendi tarzımızı yani paradigmamızı geliştirmek ve onunla şekillendirdiğimiz bir yaşam felsefesi, dünya görüşü oluşturmak zorundayız. Yaşama çoğu zaman yanlış, önyargılı veya toplum tarafından tarafından empoze edilmiş paradigmalarla bakıyor ve kendi paradigmamıza hükmedeceğimize onu başkalarının ellerine bırakıp, yaşam kalitemizi çok düşük seviyelerde tutuyoruz.
Günümüzde içinde bulundğumuz toplum yapısında, oluşmuş kişisel paradigmalar, toplumun paradigmalarıyla ne derece örtüşüyor. Öncelikle bunu irdelemek gerekiyor.

Son elli yıldır gelişen golabal gelişmeler sonucunda ve hızlı artan dünya nüfusu sayesinde, toplumlar, mevcut kültürlerini,coğrafyasını ve ekonomik sistemlerini koruyamamış,sahip oldukları yaşam öğretilerini, sosyoekonomik ve politik gelişmeler sayesinde, yitirmiş ve farklı kültürlerden oluşan toplumlar haline gelmiştir. Bu karma toplumlar, kişileri bireysel yaşama yönlendirmiştir. Bu sayede, bireysel yaşam, kişileri, toplum bilincinden ve sorumluluğundan uzaklaştırıp, sadece kişisel paradigmaları doğrultusunda hareket etmeyi zorunlu kılmıştır. Ve bu durum kişiyi, toplumun öngördüğü paradigmalarla karşı karşıya getirmiştir. Bu aynı zamanda kişisel gelişim açısından da insanları köreltmiş ve sosyal bilincinin güdük kalmasına sebeb olmuştur. Örneğin kişi kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, içinde yaşadığı toplumun mevcut değerlerini ve menfaatlerini rahatlıkla gözardı edebiliyor ve hiç bir şekilde gelişmemiş sosyal bilinciyle de bundan rahatsızlık duymuyor. Bu durum, öngörülen bireysel yaşamın, insan kalitesini ne kadar düşürdüğünü ve bunun topluma yansıması,aynı şekilde organize olamayan ve toplum bilincini oluşturamayan, sosyal bilinci düşük topluluklar haline dönüştüğünü göstermektedir.

Bugün içinde bulunduğumuz toplum da bu durumdan yeterince nasibini almış durumdadır. Yıllardır süregelen yanlış politakalar, içinde bulunduğumuz toplumu böyle bir açmaza sürüklemiştir. Görülüyor ki, toplumu yönlerdiren unsurlar, bu oluşum sürecinde kişisel menfaatleri ön plana çıkararak, mevcut toplum paradigmalarını global değişim adı altında değiştirmeyi başarmış ve toplumu bir arada tutan dinamiklerinden uzaklaştırmıştır. İnsanları banka cüzdanlarının kalınlığı ile değerlendiren materyalist batı felsefesinin, 'yükselen değerler' namıyla bize empoze etmekte olduğu gibi iç huzurumuzu ve davranışlarımızı sadece maddi unsurların belirlediği, hiç bir derinliği olmayan, sığ düşüncelerin esiri olmuş insanlardan toplumlar oluşturuluyor. Ve biz de, padişahların kulu, kölesi olmaktan kalma ezikliğimiz yüzünden, kendine güveni olmayan, benliği gelişmemiş, batı kültürünün etkisinde kalarak kendisini onların karşısında adam saymayan, adam sayılmak için onları körü körüne taklit eden ve onların doğrularıyla yaşayan insanlar yetiştiriyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi bir de global yaşamın insanlar üzerindeki olumsuz etkisi, de eklenince çok vahim bir durum ortaya çıkıyor. Bu vahim durum da şudur: artık toplumları oluşturan insanların ortak duygu ve düşüncelerle bır arada hareket edemeyişleridir. Dolayısıyla, beraberlik duygusunun kaybolduğu bir toplumda, huzur aramak veya toplumsal gelişmeyi sağlamak pek mümkün görünmemektedir. Bu durum da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmak ve bölmek isteyenlerin son derece işine gelmektedir.

Yakın bir zamana kadar toplumlar paradigmalarını, dini, ahlaki ve yaşamsal öğretilerinden oluştururken, bugün artık, toplumsal paradigmalarımız yeni dünya düzeni anlayışıyla devlet politikalarıyla oluşturulmaktadır. Bunlara ideoloji paradigmaları denmektedir.
(2.12.2008 15:57)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"PARADİGMA" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: PARADİGMA NEDİR? paradigma ne zaman?

Antoloji.com
24.2.2017 07:09:36  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]