Antoloji.com Şiir c Kitap Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 Cinsel
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
RABITA RABITA terimi Eceli Gelen Fare
tarafından 08.11.2001 tarihinde eklendi
RABITA sizce ne demek,
RABITA size neyi çağrıştırıyor?
"RABITA" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 3 4 5 6 7
BayAhmet_DIKTERE Offline
Ahmet_DIKTERE
Bay, 33
Trabzon
2 person liked.
0 person did not like.
Rabıta, kelime olarak bir şeyi diğerine bağlamak, onunla ilgi ve alaka kurmak demektir.
Dinimizde rabıta, tefekkürün bir diğer şeklidir. Tefekkür, varlıkları ve olayları düşünüp onlarda gizlenen ilahi rahmeti, hikmeti, kudreti fark etmek ve bu vesile ile kalbi zikre geçirmektir.
Aşağıdaki yazılan ile rabıta arasına ne ilgi var anlayamadım....
(04.07.2004 11:05)
(bakınız: ağlamak, din, düş, kelime, şey, emek, yazı, demek, yaz, dem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
rabıta örgütü özellikle 12 eylül 1980 sonrasında turgut özal'ın başbakanlığa gelmesi ile birlikte türkiye'de büyük bir güç kazanmaya başlamıştır. yurt dışındaki imamların maaşlarının ödenmesinden, türkiye'de yasaklanan süleymancılık, kadirilik, nakşibendilik gibi tarikatların yeniden organize bir hale gelmesine, devlet kademelerine takkıyyesci ve şeriatçı sempatizanların yerleştirilmesine kadar pek çok çalışmaya maddi ve manevi destek vermiştir.

cezayir'de yaşananlar, türkiye'de ortaya çıkan hizbullah katliamları rabıta örgütünün birer uzantısıdır. bosna savaşından sonra özellikle boşnak ve müslüman halkın yaşadığı bölgelerde çalışmalarına ağırlık veren rabıta örgütü başlangıcında cia destekli bir oluşum iken bu gün almanya'da da el altından kollanmaktadır.

rabıta örgütü türkiye'de medya desteğine ilk olarak türkiye gazaetesi ve türkiye çocuk dergisi ile başlamış, daha sonra bakanlıkların ve müsteşarlıkların çıkardığı aylık dergilere sponsor olmuştur.

ama. suudi arabistan tarzı bir şeriatçı yapılanmanın halkı müslüman olan bütün ülkelerde yerleşmesini sağlamaktır. rahmetli uğur mumcu bu konuyu 80 lerin ortasında cumhuriyet gazetesindeki köşesinde en ince ayrıntıları ile işlemiştir.

ankaralı dostlarımız bilirler, atakule'den çankaya'ya doğru çıkan şimdi adını hatırlayamadığım solunuzda kalan ilk sokaktan girin. işte bu sokağın sonundaki, sondan üçüncü apartmanın birinci ikinci, üçüncü ve dördüncü katları 90 lı yılların başına kadar rabıta örgütü ile bağlantılı pek çok tarikat şeyhi ve bunların müridinin buluşma noktası olmuştur. karşısında ise sanırım donanma nın bir tesisi olması lazım. şu an için öyle hatırlıyorum. buranın seçilmesi bile son derece ilginç tesadüflerle mi olmuştur acab? diye sormadan edemiyor insan.

rabıta örgütü son yıllarda adını sıkça duyduğumuz şevki yılmazlar, korkut özallar, ve bu gü s iyaset sahnesinde boy gösteren eski milli görüş teşkilatı üyesi pek çok genci yetiştirmiştir türkiye'de. erbakan zamanından ayyuka çıkan tarikat şeyhlerine başbakanlık konutunda iftar yemeği verme olayı ise turgut özal zamanında bunlardan destek almaya çalışan ve iktidara gelince yerini sağlamlaştırma çabasına düşen milli görüşçülerin küçük bir taktiği idi. oysa bu olaydan önce gazetecilerin önünde rahmetli ile birlikte cirit atarlarken gazetelere haber olmamaları da tesadüf değildir.
(31.03.2004 12:11)
(bakınız: insan, dost, zaman, ben, türk, büyü, ağlamak, 12 eylül, korku, cumhuriyet)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
asıl adı 'rabıtat-al-allam-al-islami' olan suudi arabistan kökenli şeriatçı örgüt.. örgütün misyonu kısaca dünya üstünde şeriat adına yapılan ne varsa ona maddi ve politik destek vermektir.. bu örgüt bakanlar kurulu kararnamesiyle 1982-1984 yılları arası batı avrupa'daki türk imamlara maaş ödemiştir.. uğur mumcu tamamladığı son kitabı olan 'rabıta'da bu konunun ve türkiye üstünde oyun oynayan şeriatçı örgütlerin üzerine cesurca gitmiştir.. birçok çevreyi rahatsız ettiği için kendi sukiastinin sebebi de bu kitaptır.. (31.03.2004 12:10)
(bakınız: türk, dünya, kitap, türkiye, islam, uğur mumcu, oyun, şeriat, 1984, son)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMUSTI14 Offline
MUSTI14
x
bilmiyorum (16.02.2004 11:29)
(bakınız: yorum, bil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayasir yolcusu Offline
asir yolcusu
Bay, 36
İzmir
Rabıta nedir?

Rabıta nasıl yapılır?

RABITA

Rabıta; Kur'ân-ı Kerim'de; Al-i İmran Suresinin 200. âyet-i kerimesinde emredilmiştir. Bütün insanlar için bir farzdır.

3/AL-İ İMRAN-200: Yâ eyyuhellezîne âmenûsbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe leallekum tuflihûn(tuflihûne) .
Ey îmân edenler! Sabredin… Sabrın sahibi olun... Ve rabıta kurun… Allah'a (karşı) takva sahibi olun ki; (böylece) felâha eresiniz.

Rabıtanın tahakkukunu, tasavvufta yüzlerce delilleriyle görmek mümkündür.

Rabıta, insanın gönül gözüyle, bağlı olduğu kişiyi görmesi halidir. Allah'ın bütün evliyasında bu konu, üst seviye evliya olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Herkes mürşidini rabıtayla görür. Rabıta, gönül gözünün açılmasını gerektirir. Allahû Tealâ, bir insana başlangıçta kalp gözünü ihsan etmez. Bir insanın kalp gözünü mutlak olarak aldığı yer, Allahû Tealâ'nın indinde, daimî zikre ulaştığı yerdir.

Nedir kalp gözü?

Kalp gözü ve kalp kulağı, kalbimizin görme ve işitme hassasıdır. Baş gözüyle gören bir insan, baş kulağıyla işiten bir insan, bir fıkıh sahibidir. Bir belli idrak seviyesinin sahibidir. Bunun adına Kur'ân-ı Kerim'imiz, 'fıkıh' diyor. Ama ne zaman, bir insanın kalp gözü açılırsa ve kalp kulağı açılırsa, kalbinin gözü ile görür ve kalbinin kulağıyla, o kişi işitmeye başlarsa; o zaman, o kişinin iç alemindeki idrak, fıkhı aşıyor ve 'fuad' ismini alıyor. İşte bir insan, mutlaka fuad sahibi olmalıdır ki; o kişi mürşidini görebilsin.

'BİR MÜRŞİDE BAĞLAMAZSAN ÖZÜNÜ,

HAKK'IN HUZURUNDA VAR OLAMAZSIN.'

Rabıta için, o kişinin mürşidini düşünmeye başlaması gerekir. Üç tane Âyetel Kursî okunacaktır. Kişi sükûnetle seccadenin üzerine oturmuş ve mürşidini düşünür olacaktır. Böyle bir dizayn içerisinde o kişi, baştan mürşidini hayalinde canlandırmaya çalışır. Kalp gözü açık olan bir kişi, bir süre sonra mürşidini mutlaka görecektir. O'ndan sorduğu bütün suallerin cevabını mutlak olarak alır. İşte bu işlem rabıtanın tahakkukudur.

Allah'a göre, bir insanın mürşidiyle aynı şehirde yan yana olmasıyla, arada sonsuz mesafeler olması neticeyi değiştirmez. Ve onların, kendi aralarındaki anlaşmalarında telefona da ihtiyaçları yoktur. Allah'ın televizyonu her ikisinde de çalışır. Allahû Tealâ, her ikisine de aynı şeyleri her zaman gösterir.

Bir insanın manevî değerlere sahip olması, o insanın kalp gözünü ve kalp kulağının açılması demektir. Böyle şeylerden Kur'ân-ı Kerim bahsediyor mu? Bahsediyor.

İşte A'raf 179'da Allahû Tealâ buyuruyor:

7/A'RAF-179: Ve lekad zere'nâ li cehenneme kesîren minel cinni vel insi lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a'yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en'âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne) .
Ve andolsun ki; cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık) . Onların kalpleri (idrak hassaları) vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.

Onlar bu hedefe, fuad hassasının hedefine ulaşamazlar. Kalp gözleri görmediği için, kalp kulakları işitmediği için fıkıh edemezler, idrak edemezler. Casiye 23'de de aynı husustan bahsediyor:

45/CASİYE-23: Efereeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem'ıhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveh(gışâveten) , fe men yehdîhi min ba'dillâh(ba'dillâhi) , e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne) .
Hevalarını (nefslerini) kendilerine ilâh edinenleri görmedin mi (habibim) ? Allah, onları bir ilim üzere dalâlette bırakır. Onların kalplerindeki sem'î (işitme) hassasını ve kalplerini (kalpteki idrak hassasını) mühürler ve onların kalplerindeki basar (görme) hassasının üzerine gışavet (isimli bir perde) çeker. Öyleyse (artık) Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayete erdirebilir? Hâlâ düşünmez misiniz?

İşte mürşidler de müridler de, birbirlerini kalp gözü ile görürler ve müridin böyle bir hedefe ulaşabilmesi, onun devamlı rabıta yapmasına bağlıdır. Rabıtayı yapan bir mürid için, neticede mutlaka mürşidini görmesi söz konusu olur.

Bir insan rabıtayı, müridse, mürşidi ile yapar. Ama mürşid olduktan sonra rabıta, Allah'la tahakkuk eder. O zaman Allahû Tealâ'yı görmek söz konusu mu? Evet! Allahû Tealâ, Zatı'nın görüleceğine dair birçok âyet-i kerimeler koymuş. Bir defa bütün sahâbenin, Allahû Tealâ'yı gördüğü, Yusuf Suresinin 108. âyet-i kerimesiyle kesinleşmiş.

12/YUSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed'û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne) .
De ki: 'Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek) Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.'

Allahû Tealâ kendisini gören herkese 'şahit' ünvanını veriyor. Bu, Allah'ın Zatı'nda görme işlemidir. Allah'ın Zatı'nı görmektir. Bir kişi, Allah'ın Zatı'nı salâhta görür. Hakk'ul yakînin sahibi odur. İşte böyle bir insan, salâhta irşad kademesine tayin edilirse, o kişi mürşiddir ve mutlaka Allah'ı görmüştür. Allah'ın söylediklerini çoktan beri işitebilmektedir.

kaynak:http://64.185.226.168/webs/mutlulugunsirri/rabita.htm
(24.01.2004 16:59)
(bakınız: allah (c.c), insan, zaman, ben, nedir, gözler, deli, cehennem, din, ayna)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAhmet_DIKTERE Offline
Ahmet_DIKTERE
Bay, 33
Trabzon
Rabıta, karanlıkta kalan bilginin mürşid tarafından aydınlığa kavuşturulması manasına gelir.
Dini çevrede ise, manevi terbiye için müridin mürşidine gönül bağı ile bağlanmasıdır.
Ölüm rabıtası, mürşid rabıtası şeklinde kısımlara ayrılır.
(20.01.2004 12:34)
(bakınız: ölüm, din, araf, gönül, bilgi, karanlık, nev, çin, ölü, ana)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayfolter Offline
folter
Bay, 41
Almanya
Nasip ne zamanaysa... (20.01.2004 09:29)
(bakınız: zaman, ana)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAhmet_DIKTERE Offline
Ahmet_DIKTERE
Bay, 33
Trabzon
Her akşam namazından sonra yapmak gerekli....... :) Bilenler bilir. (28.12.2003 23:23)
(bakınız: namaz, son, şam, bil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayaneliz Offline
eliz
Bayan, 53
Bursa
İlahi esrar! ..En büyük ilmin, idrakin, istiklalin içinde bileherkes Allahın kuklası...Bildiren o, gösteren o, hareket ettiren o, sonra bütün bunları gizleyen ve ulaşılmaz bir sonsuzluğa yol açan yine o...
En büyük vasıta, O, Peygamber, Peygamberlerin Peygamberi...
Sonra sahabi...
Sonra veli...
Sonra alim...
Sonra Müslüman, sadece, basit ve kuru Müslüman...Herkes herkese ve her şey her şeye, vasıta...Böyleyken herkes ve her şey, Allah ile dosdoğru bağlantıda...
ve RABITA, vasıta hikmetinin en ileri metodu...
NECİP FAZIL KISAKÜREK
(15.11.2001 14:19)
(bakınız: allah (c.c), necip fazıl kısakürek, büyü, müslüman, yol, doğru, şey, peygamber, son, ali)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayEceli Gelen .. Offline
Eceli Gelen Fare
Bay, 49
Ermenistan
Bağ demektir. inşaat sektöründe tabana çakılan tahtadır..
Tarikatta ise müridin mürşidine bağlanmasına demektir. manevi bir yoldur.
(08.11.2001 22:44)
(bakınız: akıl, din, tarikat, yol, emek, nev, demek, ana, mürşid, dem)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 3 4 5 6 7

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: RABITA NEDİR? rabıta ne zaman?

Antoloji.com
28.03.2015 13:03:13  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Nedir  » Gruplar  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]