Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
RİSALE-İ NUR RİSALE-İ NUR terimi **fürûğ
tarafından 27.9.2004 tarihinde eklendi
RİSALE-İ NUR sizce ne demek,
RİSALE-İ NUR size neyi çağrıştırıyor?
"RİSALE-İ NUR" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayBaha Bahadır.. Offline
Baha Bahadıroğlu
x
0 person liked.
0 person did not like.
Risale nur 20.y.y da Kelam ilminde çığır açmış gerek uslup ve gerekse ayetleri yorumlama açısından yepyeni bir eserdir.Kelam ilminin vechini adeta değiştirmiştir.ALLAHın varlığı,haşir,kader,meleklere iman,peygamberlik ilgili ispatlara girişirken soyuttan somuta bir yol izlemiştir.Bu anlamda diğer tefsirlerden ayrılır.Furkanı hakimde Akıl etmezmisiniz.? Düşünmezmisiniz? Zikretmezmisiniz? Gibi ayetleri nazara verek adeta kurani bir metotla yeniden insanların vechini kainat kitabına çevirerek sıradışı bir yönytem izlemiştir.Bir anlamda din ilimleriyle Fen ilimlerinin delillerini birarada kullanarak Kuranı kerime gelen tenkitleri bertaraf etmiştir.Risalei nur hem akla,hem kalbe, hem ruha hem letaifi insana hitap eden bir tefsirdir.Okuyan hisseiz kalmaz. (7.5.2012 14:14)
(bakınız: insan, anlam, deli, akıl, kader, araf, ayetler, bira, iman, insanlar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayverdasu Offline
verdasu
x
her asrın manevi hastalıkları vardır.bu asrın manevi hastalıklarının ilacı risale-i nurlardır... (19.11.2008 00:33)
(bakınız: hasta, hastalık, risale, alık, urla)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayyaranım Kur-.. Offline
yaranım Kur-an
x
Risale-i Nur'da İhlas...

İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği
için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse,
o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler,
illet olamazlar. (İşarat-ül İ’caz)

Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine,
fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat
ve ihlâs lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz. (Kastamonu Lâhikası)

Evet Rıza-yı İlâhî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır.
Eğer o yâr değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez.
İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işte, böyle amel-i uhrevîde illet ise,
o ameli iptal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlâsı kırar.
Eğer müşevvik ise saffetine izale eder. Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak,
istemeyerek, Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda
hüsn-ü tesîri namına kabul etmek güzeldir ki, buna işarettir. (Barla Lâhikası)

Eğer İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlâs ve rıza-yı İlâhî cihetinde,
Kur’ân-ı Hakîmin ders verdiği ahkâm ve hakaik-i kudsiyeye dair
harekât ve a’mâl ondan sudur etse, lisan-ı hali mânen âyât-ı Kur’âniyeyi okusa,
o vakit mânen âlem-i İslâmın herbir ferdinin
vird-i zebânı olan duasında dahil olup hissedar olur ve umumuyla
uhuvvetkârâne alâkadar olur. (Mektubat)

Kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etme ve hodfuruşluk
etmek ise, Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir esası olan ihlâs sırrını bozmaktır.
(Şualar)

Acip bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir
hodfuruşluk olan tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise,
Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir. (Emirdağ Lâhikası)

Mesleğimizin esası, âzamî ihlâs ve terk-i enaniyettir.
İhlâslı bir dirhem amel, ihlâssız yüz batman amele müreccahtır.
İnsanların maddî mânevî hediyelerinden hürmet ve teveccüh-ü âmmeden,
şöhretten şiddetle kaçıyorum” der. Ziyaretçi kabul etmemesinin
bir hikmeti de bu sır olsa gerek. (Tarihçe-i Hayat)
(13.10.2008 13:17)
(bakınız: insan, hayat, para, dünya, güzel, tarih, islam, arda, yalnız, sadakat)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayFasci Offline
Fasci
Bay, 37
İzmir
Lemalar, şualar, sözler ve mektubat bunlardan oluşur. diğer ufak risalelerde vardır meyve risalesi, asa-i musa.
Dünya 2 kırmızı kitaptan çok çekti biri maonun kırmızı kitabı öbürü kırmızı risaleler
(15.4.2007 17:08)
(bakınız: dünya, kitap, arda, kırmızı, tuba, risale, sözler, meyve, ales, lemalar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysincap__34. Offline
sincap__34.
x
Irak
' Çünkü çağdaş insanı karşı karşıya bulunduğu felaketten
kurtaracak olan yalnız İslamdır; İslam'ın geleceği ise,
Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır. '

Denilen herşeye katılıyorum, ama yanlızca son kısımda bulunan ' İslam'ın geleceği ise Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır...' sözü yanlızca kişiler için söylenilseydi dahada güzel olurdu, çünkü İslamı koruyacak ve yüceltecek olan yalnız Cenab-ı Allahtır...

Bunu sadece Risale-i Nur' a bağlamak biraz sakıncalı olur...! ! !
(21.3.2007 09:22)
(bakınız: insan, güzel, ağlamak, islam, yalnız, bira, yorum, kurt, lara, sade)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykeşif yolcusu Offline
keşif yolcusu
x, 41
Diyarbakır
risale i nur manevi bir rahmet tecellisi ki beşeriyeti koyu fikir karanlıklarından NURA AYDINLIĞA HUZURA çıkarmaya vesil, olan,Allahımızın bu ahirzamandaki biçare kullarınA bir lütfu bir hediyesi ve HİDAYET çağrısıdır....hakkı hakikatı bulmak isteyen ispatlı delilli iman ve kuran hakikatlarını öğrenmek isteyen samimi olarak Allaha kul olmak isteyen insaf nazarıyla risalelleri okusun.....imanın huzurunu tatsın....risaleinurları öyle çok seviyorum ki.......okudukça ferahlık ve neşe doluyor gönlüme....ELHAMDÜLİLLAHİ ALA DİNİL İSLAM VE KEMALİL İMAN..... (16.3.2007 22:02)
(bakınız: zaman, deli, huzur, islam, karanlık, iman, yorum, ahmet, hakikat, aydın)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayfertrn Offline
fertrn
Bay
Erzurum
O nuru gönder İlahi asırlar oldu yeter

Bunaldı milletin afakı bir sabah ister
(13.2.2007 21:57)
(bakınız: yeter, millet, sabah, ilahi, sabâ, önder, ille, illet)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayan[eSpeRanZa] Offline
[eSpeRanZa]
Bayan, 93
Mehmet Akif'in: 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak İlhâmı Asrın idrakine anlatmalıyız İslâm'ı.' şeklinde güzelce ifade ettiği özlemi, Bediüzzaman, Risale-i Nur'la kısmen gerçekleştirmiştir. Hadîs-i Şeriflerin de Kur'an'ın tefsiri olduğunu ve ondan ayrı sayılmaması gerçeğini unutmaksızın Bediüzaman, İslâm'ın esas meseleleri ile meşguldür. İsrailiyat, menkıbeler, âdetler yönü ile fazla meşgul olmaz. Risale-i Nur, iman hakikatlerini, akla yaklaştırarak aklî delillerle izah ikna etmeye çalışır.Akla hi- tab ederken kalbi, duyguları ve nafsi ihmal etmez. Bundan dolayı okuyanların nefislerini tezkiye edip ahlâklarını düzeltmesi,Müellif'in, rızâ-yı ilahiden başka bir tesir altında kalmamasından ileri gelir. Risale-i Nur'da Bediüzzaman,mevzuya girerken ona esas teşkil eden, hareket noktası olan ayeti veya ayetleri yazar.Bazen misallerin de yardımıyla ayetin hedefi olan hidayetin aydınlığına ulaştırır ve yazılanın, ilgili ayetin yüzlerce, binlerce inceliklerinden biri olduğunu söyler. (25.12.2006 12:46)
(bakınız: zaman, güzel, deli, gerçek, unutmak, özlem, israil, ahlak, bazen, islam)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanEmbryo Offline
Embryo
Bayan, 93
Sözler

İman esaslarını, İslamiyetin şartlarını akla ve mantıka uygun misallerle anlatan bir eser


Mektubat

Bediüzzamanın öğrencilerinin sorduğu sorulara karşılık verdiği günümüzün pek çok sorularına cevapların bulunduğu bir eser


Lem'alar

Hastalara, ihtiyarlara, kadınlara, dine hizmet edenlere önemli tavsiyelerin bulunduğu bir eser


Şualar

Allah'ın varlığı, birliği konusunda benzeri bulunmayan konuların işlendiği,hususen günlük ibadetlerimizin şuuru noktasında faydalı bilgilerin bulunduğu bir eser


Barla Lahikası

Bediüzzaman Hazretlerinin Barla' da ki öğrencilerinin, Risale-i Nurlardan istifade ettikleri derslerini birbirleriyle ve Üstadları ile paylaştıkları bir eser


Tarihçe-i Hayat

Bediüzzaman Hazretlerinin hayat hikayesinin işlendiği, davasını ve eserleri hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu bir eser


Mesnevî-i Nuriye

Kısa kısa pek çok imani ve islami mevzunun akli ve mantiki misaller ve ifadelerle anlatıldığı aslı arapça olan mükemmel bir eser


Kastamonu Lahikası

Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu' da öğrencileri tarafından sorulan pek çok imani ve islami soruların cevabının bulunduğu mektuplardan oluşan bir eser


Emirdağ Lahikası

Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ'da ikameti sırasında çoğu Risale-i Nurların sosyal hayata geçirilmesine dair öğrencilerine yazdığı mektuplardan oluşan bir eser


İman ve Küfür Muvazeneleri

İnanmayan insanların ikna edilmesi konusunda, imanın güzelliklerini ve küfrün inanmamanın çirkinliklerini akli ve mantiki delillerle ispat eden bir eser

Asâ-yı Mûsa

İman hakikatlerinin ve yaratılışla alakalı pek çok konunun çok mükemmel tarzda ifade edildiği bir eser


Sikke-i Tasdik-i Gaybî

Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinin makbuliyetine dair Kur'an, Hadis ve İslam büyüklerinin binden fazla ifadelerinin bulunduğu bir eser
(20.12.2006 16:09)
(bakınız: insan, hayat, zaman, kadın, büyü, güzel, deli, kadınlar, araf, soru)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayMai Eflatun Offline
Mai Eflatun
x
aslında mânâ olarak ufak nurdan mektuplar anlamına gelmektedir...burada bile mütevaziliği önplana çıkmış büyük bir eserdir...

eserin muhteviyatından bahsedecek olursak; Bediüzzaman ismiyle yâd edilen Said Nursî'nin yazdığı bir Kur'an tefsiri diyebiliriz...

yaklaşık 23 yıl süren bir serüvenin canlı şahididir aslında bu eser..tefsir tamamıyla ayetlerin tümünü ihitva etmemektedir...genel olarak imanî hakikatlere öncelik verilmiştir...
akıllardaki soruların nasılından ziyade niçinlerine ispatlar sunmuştur müellif...
kitapların okumasından önce tavsiyemiz naçizane,müellifinin hayatının okunmasıdır...
(20.12.2006 15:49)
(bakınız: hayat, zaman, büyü, anlam, akıl, kitap, soru, arda, mektup, ayetler)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"RİSALE-İ NUR" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: RİSALE-İ NUR NEDİR? risale-i nur ne zaman?

Antoloji.com
25.2.2017 05:09:40  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.