Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
SABETAYİST SABETAYİST terimi İsmail Haydar Aksoy
tarafından 29.6.2003 tarihinde eklendi
SABETAYİST sizce ne demek,
SABETAYİST size neyi çağrıştırıyor?
"SABETAYİST" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 10 13 14 15 16 17 18 19
sonraki sayfa >>
Bayandemet h* Offline
demet h*
Bayan, 37
Trabzon
2 person liked.
1 person did not like.
sabetayistler,mesih olduğunu iddia eden sabetay sevi önderliğinde ortaya çıkmış,ülkeden atılmış,fakat daha sonra ustaca bir oyunla lozan ant. uyarınca insan değiş tokuşunda tekrardan ülkeye (daha çoğalmış olarak) girmiş insanlardır kısaca...
sabetay sevi,idam korkusu yüzünden inandıklarından(!) sultan karşısında o anlık vazgeçmiş, ve böylece hayatını 'dönme' lakabıyla idame ettirmiştir...onun peşinden gidenlere de dönmeler denilmiştir.. aslen izmirli bir yahudidir... kendisinin mesih olduğunu öne sürmüştür...
ona inananlara da sabetayistler denilmiştir...

sabetay sevi bence söylendiği gibi bir kaçık değildi...öne sürdükleri ve de yaymaya çalıştıları tamamen musevilik dininin dışındaki dinlerin fikrinde olan insanları farklı bir oluşum ve düşünceyle, olduklarından saptırmaktı..ve de planlıydı...bütün bu oluşumların ve de orataya çıkışların nedeni yahudilerin gizli planlarından yalnızca bir tanesiydi ve de kendisine oldukça sayıda üye buldu...
(8.9.2004 13:48)
(bakınız: insan, hayat, ben, korku, din, izmir, neden, düş, düşünce, dil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysoyurgaktani Offline
soyurgaktani
x
Ankara
listelerde bir kişi eksik kalmış, Berna Yılmaz hanım da bunlardandır. Rahşan ve Berna Hanımların kocaları da bu ülkede başbakanlık yapmışlar işe ba ya. (7.9.2004 18:46)
(bakınız: anı, kan, başbakan, ülke, bu ülke, koca, hanım, baş)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay@hter Offline
@hter
x
Umman
Sabetay Sevi, 1626 da İzmirde yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, 39 yaşında kendini mesih ilan etmiştir.. Hristiyanlar arasında etkileşime, müslümanlar arasında da tepkilere yol açmış, tutuklanmış, sonunda Sultan Dördüncü Mehmet uzun süren yargılama sonunda Sabetay Sevi'nin önüne iki seçenek koymuştur: İddialarından vazgeçmezse öldürülecek, Müslümanlığı kabul ederse, hayatı bağışlanacaktır. Sevi: 'Bu can bu bedende olduğu sürece Müslüman'ım.' der, Aziz Mehmet Efendi adını alır. Taraftarlarının bazıları bu ihaneti kabullenmez ve intihar ederler. Çoğunluk ise Müslümanlığı kabul eder. Mesih, yâni kurtarıcı, kendisini kurtarabilmek için dinini değiştirmiştir. Bir müddet sonra da taraftarları arısındaki intiharları durdurabilmek ve insanları kendisine çekebilmek için bir çıkış yapar: Cübbesinin içine bir kuş yerleştirerek topluluğunun huzuruna çıkar. Burada cübbesinin önünü açarak sakladığı kuşu uçurur. 'Can bedenden çıktı.' Diyerek, eski dinine döndüğünü îma eder.

Sabetay Sevi ve yandaşlarına, dinlerinden döndükleri için, 'dönme' veya 'avdeti' denilir.
(3.9.2004 07:49)
(bakınız: insan, hayat, din, intihar, araf, huzur, izmir, ihanet, ada, müslüman)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baychilavert Offline
chilavert
x
İstanbul
iki yüzlü insan. (24.8.2004 02:27)
(bakınız: insan, iki yüzlü)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanniL_han Offline
niL_han
Bayan, 36
Trabzon
Sabetaycilik inanci hem Yahudiler hem de Müslümanlar tarafindan kabul edilmiyor. Bu yuzden cemaat uzun sure kimlik bunalimi yasadi.


Uzun zaman cemaat ici evlilik yaptilar.


Pek cok Sabetayci'nin Masonluk'u tercih etmesinin nedeni ozlemeni duyduklari bir dinin seromoni kismini burada bulmalari.

Kendilerine has yemekleri, egitim kurumlari, tapinaklari ve ibadet rituelleri olan cemaat hakkinda cok az kaynak var.


Sebatay Sevi'nin manifestosunu dayandirdigi Kabbala yorumlari cumhuriyetin ilk yillarinda gizlice Israil'e goruturuldu
SEVI'NIN BAZI ILKELERI

Halikin birligine inanin...
Kurtarici Mesih'tir, Sevi Davud'tan gelir...
Tanri'nin adina yalan yere yemin etmeyin
Mesih'in sirri icin ictima yapin
Davud'un Mezamiri gizli gizli okunsun...
Turkler'in gozlerini ortmek icin adetlerini yapin
Muslumanlarla nikah yapmayin
(27.7.2004 08:43)
(bakınız: zaman, yalan, cumhuriyet, din, evlilik, ayna, araf, ada, neden, müslüman)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayanniL_han Offline
niL_han
Bayan, 36
Trabzon
SABETAYCILAR


SEBATAY SEVİ KİMDİR?
Bu gizli mezhep, İzmir'de Türkler arasında Kara-Menteş lakabıyla anılan İspanyalı muhacir yahudi Modehay Sebi (Geyik) oğlu Sabetay Sevi (1632-1675) tarafından kuruldu. Hahamlık tahsil ederken 'Zahor' yorumuyla'Kabbala' adı altında toplanan teosofik fikirlere merak sardıran bu genç Yahudi, o asırda zuhuru beklenen Mesihin kendisi olduğu iddiasıyla ortaya çıkmış ve İzmir'de 1648 senesinde mesihliğini ilan etmişse de, bu iddiasında fazla ısrar etmemiş, fakat Mısır, Kudüs ve Atina'ya bir yaptığı bir geziden sonra '1666'da (bu tarih Hıristiyanlar arasındada Mesihin zuhur tarihi diye kabul edilir) mesihliğini tekrar ilan etmişti. İzmir yahudilerinden etrafında pekçok taraftar toplanmış ve şöhreti bir taraftan ta Budin'e, diğer taraftan Lehistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştı. Hatta İran'a kadar varan bu şöhret ve nüfuz, Acem Yahudileri arasında bile bir hareket uyandırmış ve onlar: 'Bizim mesihimiz geldi, artık toprak bellemeyiz' diye ayaklanmışlar.Musevi inanış ve ibadetinde farklar yapmaya kalkışan bu hahamın hareketini İstanbul Hahambaşılığı hoşgörmeyerek, kendisini aforoz etmeye ve hatta -bir rivayete göre- öldürtmeye kalkışmış ve diğer taraftan Yahudilerin her günkü dualarında padişahın adı geçen fıkrayı, 'Padişahlar padişahı' ve hatta 'Davud'un oğlu Süleyman' şeklinde değiştirmesi Osmanlı hükümetinin de dikkatini çekmiş ve genç haham ancak bundan sonra takibe alınmıştı.Hakkında ileri sürülen ithamları reddetmiş ve 'İslamiyeti kabul etmek veyahut idam olunmak' arasında tercih yapmak zorunda bırakılınca Müslüman olmuş ve Mehmed Efendi adını almıştı. Ona inananlar kendisine alenen mesih gibi tapmaya cesaret edemeyerek, Müslüman kisvesine bürünmeyi uygun görüyorlardı. Esasen Sabetay'ın '18 emrinden' 16.'sında, 'göz boyamak için müslüman gibi görünmek lüzumu' tavsiye edilmişti. Bir müddet sonra Hahambaşılığın da bastırmasıyla Sabetay'ın propagandadan menedilerek, İstanbul'a çağrıldığı ve Kuruçeşme'de ikamete zorlandığı biliniyor.Buradan sonra Kağıthane'de bir yere gizlenen Sabetay, yine Yahudilerin şikayeti üzerine, Arnavutlak'ta Berat şehrine sürülmüş ve beş sene yaşadığı bu şehirde veyahut -bir rivayete göre- hava değişimi için gittiği Ülkün'de (?) 30 Eylül 1675'te öldü. Sabetay'ın bu kadar maceradan sonra iddiasından vazgeçerek Müslüman olması arkasından gidenler arasında şiddetli gazap ve hiddet uyandırmış ve ancak sınırlı sayıda müridleri asıl mesihin göğe çıkıp, Müslüman kıyafetinde dolaşan zatın onun 'hayali' olduğuna inanarak, kendisine sadık kalmışlardır...
(27.7.2004 08:28)
(bakınız: istanbul, dua, türk, sen, akıl, din, osmanlı, eylül, araf, izmir)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
Konu irdelenirken su bilgilerin de göz önünde bulundurulmasi uygun düşer.

Atatürk, uzun süredir aklını meşgul eden Mason localarının kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini ilk olarak 1935 yılında gündeme getirdi. ittihat terakki cemiyeti içerisindeki masonların Türkiye'ye verdikleri zarar, herkes tarafından bilinmekteydi. ittihat terakki'yi yakından tanıyan Atatürk, cumhuriyet'in kuruluşundan beri locaları kapatmak için fırsat kolluyordu. dönemin van milletvekili ibrahim arvas, hatıralarında Atatürk'ün Masonlara yaklaşımını şu şekilde ifade ediyor:

'Mustafa Kemal'in sevmediği iki zümre vardı. birincisi dönmeler ikinci ise masonlardı... bir gün eski adliye vekili Mahmud Esat Bozkurt'u çağırdı. kendisine masonların taksimat, teşkilat, ahvalini bildirir bir kitap verdi. 'bunu güzelce mutalaa et, bir takrirle halk partisi grup başkanlığına ver, grupta bunlara şiddetli hücum yap ve grupça kapanmasına dalalet et. senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır' dedi. grup danışmanı mahmut esat bozkurt, riyaset makamına bir takrir verdi ve takririnin okunmasını reisten rica etti. hülasası şöyleydi: 'Masonluk kökü dışarıda bir Yahudi Tarikatından başka bir şey değildir, memleketimizde bunun ne işi vardır? bunu da grup kararıyla kapatalım...'

Ertesi hafta recep peker geldi ve kürsüye çıkarak şu müjdeyi verdi: 'arkadaşlar, yarından itibaren türkiye'de masonluk kalmamıştır ve bütün localar kapanmıştır...' salonda bir kıyamet koptu, alkışlar, bağırmalar tavanları çınlatıyordu.' (ibrahim arvas, tarihi hakikatler, s.71-72)
(22.7.2004 12:17)
(bakınız: aşk, mustafa kemal atatürk, türk, sen, büyü, güzel, cumhuriyet, kitap, araf, türkiye)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
www.YESİL.ORG ye göre:

SABETAYCI ÜNLÜLER
· Mahir Tokay (Guzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu)
· Fevziye Hanim (Isik Lisesi'nin kurucusu)
· Karakoy Borekcisi Hasan bey (Meshur yagma Hasan Boregi)
· Feriha Sanerk (Ilk Kadin emniyet muduru)
· Halide Edip Adivar (Yazar)
· Ziya Gokalp (Turkculugu ilk telaffuz edenlerden)
· Dr. Sefik Husnu (Cumhuriyet tarihinin ilk sosyalistlerinden)
· Fatin Rustu Zorlu(Menderes Hukumeti'nde Bakan)
· Fazli Necip Bey (Yeni Asir'in kurucusu)
· Dinc Bilgin (Sabah gazetesinin sahibi)
· Erol ve Sedat Simavi (Hurriyet gazetesi'nin sahipleri)
· Ahmet Emin Yalman (Vatan gazetesinin kurucusu)
· Abdi Ipekci (Milliyet Gazetesi'nin eski Genel Yayin Yonetmeni)
· Rahsan Ecevit (Bulent Ecevit'in karisi)
· Tansu Ciller (Eski Basbakan, DYP Genel Baskani)
· Ismail Cem (Disisleri Bakani)
· Cevik Bir (Emekli General)
· Leyla Gencer (Dunyaca unlu soprano)
· Engin Noyan(Sarkici)
· Cemil Ipekci (Unlu Modaci)
· Dede Cemil Ipekci (Turkiye'de Ilk sinemanin kurucusu)
. Izak Ben Zwi (Israil'in ikinci cumhurbaskani)
(21.7.2004 15:10)
(bakınız: ben, cumhuriyet, din, vatan, kalp, mavi, bilgi, sanat, abd, esin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayzoraki Offline
zoraki
Bay, 49
Ankara
osmanlı hareminde yeralan cariyelerin kökenleri neydi bunları kim getirdi çocuklarının yetiştirilmelerinde ne kadar etkili oldular, köklerini unuttularmı, saray içinde güç dağılımında nasıl bir rol aldılar saray kadrosunun oluşturulmasında fonksiyonları oldumu tüm bu sorulara pratik mahiyetinde osmanlı kıbrısı neden aldı ve sonucu ne oldu..... (15.7.2004 10:47)
(bakınız: çocuk, ney, osmanlı, ada, neden, son, çin, güç, kıbrıs, çocuklar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayxsanthos Offline
xsanthos
Bay, 37
İstanbul
Tembellik yapmayıp Soner Yalçın'ın EFENDİ kitabını okuyanların ne olduğunu anlayabileceği bir konu.

Kısaca Kendini mesih ilan eden Sabetay Sevi'nin yolundan giden, özünde yahudi olup görünürde müslüman olan topluluk.
(19.6.2004 19:05)
(bakınız: din, müslüman, yol, mesih, son, tembellik, sevi, ayıp, soner yalçın, bil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 10 13 14 15 16 17 18 19
sonraki sayfa >>

"SABETAYİST" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: SABETAYİST NEDİR? sabetayist ne zaman?

Antoloji.com
22.2.2017 20:22:08  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]