Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ terimi by-bilvanis
tarafından 14.11.2005 tarihinde eklendi
SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ sizce ne demek,
SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ size neyi çağrıştırıyor?
"SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayAli Alan 3 Offline
Ali Alan 3
x
1 person liked.
0 person did not like.
burada bazılrı fevzeddin erol için en buyuk evliya diyor bazıları abdulbaki erol için en buyuk diyor işin aslını anlatacak varmı (8.1.2014 15:08)
(bakınız: aslı, baki, evliya, abdulbaki erol, fevzeddin erol, için, bazıları, bazı, abdul)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAbdullah Cen.. Offline
Abdullah Cengiz
Bay, 34
Sinop
Tüm Allah dostlarından Allah razı olsun,onların hayır duaları İslam Ümmetinin üzerinden eksik olmasın.... (18.6.2010 16:16)
(bakınız: dost, islam, hayır, onlar, rind, eksik, olsun, ümmet, metin, razı)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAli Acar 1 Offline
Ali Acar 1
x
unuttuğum huzuru şimdilerde o huzuru kaybettim onun yoluna kuırban olurum (4.12.2009 02:57)
(bakınız: şimdi, huzur, olur, luna)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayBilvanis Tal.. Offline
Bilvanis Talib
Bay, 41
İstanbul
SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ HAKKINDA YAZILANLAR

http://site.mynet.com/seydakimdir

Her nereye bakarsan Hak gözüyle bak.
Bir köy: Bilvanis

Selçuk Özdağ
Vakit Gazetesi 2009-06-30

Efendime,

Öyle insan vardır ki, odun gibidir kesseniz sesi çıkmaz ve öylesi de vardır ki bir fakirin gözyaşından bir Nuh tufanı ıstırabı devşirecek kadar hassastır.

Hülasa herkes hissettiği kadar çeker.Istırap çekiyorum; diyenin hassasiyetlerine bakmak lazım. Yağmuru bulutların gözyaşları diye tasvir eden hassasiyetlerdir gönül ve çile adamları.

Bilinir ki; tasavvuf İslamı takva ölçüsünde yaşama biçimi. Varlık sebebimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in ebediyete irtihalinden sonra sahabeler, tabiin, tebe-i tabiin ve gönül erleri Allah yolunun yolcuları hiç eksilmedi. Kıyamete kadar da eksilmeyecekler.

İslam; Müslümanları fertlere tabii olmak yerine ölçülere ram olmaya çağırır. Çünkü fertler çoktur, çok a bağlanmak bölünmeye, ölçü tekdir, ölçülere bağlananlar vahdete koşarlar.

İslama hizmet eden ve Türkiyedeki cemaatlerin ölçülere hizmet ettikleri sürece- üstadı mevkiinde olan insanları ümmetin ortak değeri olarak takdimi gerekmektedir. Nasıl ki gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızlar âlemleri ışıtsınlar ve ısıtsınlar, diye yaratıldı ise cemaatlerin liderleri sadece o cemaatin değil ümmetin ortak değeri, ümmetin güneşi, ayı, yıldızlarıdır.

Eskişehir-Sivrihisar Gül çayır (Bilvanis) köyüne yolunuz düştü mü? Düşer mi? Bilemem.

Fakat nasibinizde varsa uğrarsınız. Çünkü tasavvuf bir telkin ve tavsiye işi değildir. O yalnızca bir nasip işidir.

Yeryüzünün en büyük evliyası diye takdim edilene intisap edersiniz de yine de manada mesafe kaydedemezsiniz. Fakat bilinmeyen, tanınmayan bir zat-ı muhteremle tanışırsınız, dünyanız ve ahiretiniz mamur ve makbul olur.

Gül çayır köyünden 10 km. içeride kıraç topraklar yeşeriyor, kuşlar cıvıldaşıyor. İnsanlar fevc fevc Bilvanisde buluşuyorlar.

Gönül sultanı, gönül erini, Seyyid Feyzettin Efendi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Cemaat kültürünün aksine sade, saf, temiz bir tasavvuf kültürünün İç Anadoluda neşv-ü nema bulduğuna şahit oluyorsunuz.

Televizyon, gazete, dergi, okul, yurt işini birileri iyi-güzel bir şekilde yapıyorlar. Bilvaniste ise kelam, fıkıh, siyer, Kuran öğretiliyor. Canlar cana karışıyor. Bezm-i elestte tanışan ruhlar, tanışıklığı Bilvaniste vicahiye çeviriyorlar.

Zikirler, dualar, niyazlar, yalvarışlar, tıpkı Şeyh Edibalinin, Mevlananın, Hacı Bek taş, Hacı Bayram Akşemseddinin, Aziz Mahmut Hüdainin, Taceddin Sultan; ın, ülkülerinin tecellisi göğe yükseliyor. Tıpkı, Bediüzzaman Said Nursi, Abdulhakim Arvasi, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmet Kayhan, Muhammet Raşid, Mehmet Zahid Kotku, Mahmut Sami Efendilerin direniş gayeleri gibi nefs-i emareden nefs-i mutmaineye,seyr-i enfüsiden seyr-i afakiye doğru bir başkaldırı görüyoruz.

Bilvanis, İç Anadolunun menzili. Birileri(!) İç Anadolu da Size hayat hakkı tanımayız deselerde, yaşatacak ve hizmet ettirecek Rabb-i Rahimizdir. Bilvanis Seyyid Muhammed Raşitin(KS) mahdumunun irşat merkezi. Bilvaniste Horasanı, Türkistanı, Taşkenti soluklar, Konya, Sivas, Harput, Bursa, Manisa ve İstanbulun manevi havasının terkibini hissedersiniz. Gam ve keder zamanında ferah bulursunuz. Asr-ı saadetten gül kokuları duyarsınız.

İnsanlar idrakleri oranında nasiplenirler. Mevlanaya sormuşlar, Aşk nedir? Cevabı ol da görolmuştu. Tasavvuf, Bilvaniste ol da görve; gör de ol şeklinde tecelli eder. Süfyan Es Servi, İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşmazder. Bilvaniste insanlar ne ok ne de dil ile taşlanır.

Bilvaniste gözler konuşur, kelimeler adeta iflas eder. Gönüller maveraya açılır. Veraların verasında olan Allaha bende olunur.

Bilvanis, kişilerin suret insandan, siret insana tebdil olmasına vesile olur. Orada insanlar insanolur.

Geçtiğimiz yüzyılın mücedditlerinden Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz, sen de haksın, o da hak, ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz Sözü tecelli eder. Bilvaniste Ehl-i sünnet olan, Edilleyi Şeriyyeye mutabaat eden herkes haktır.

Dağın eteğinde yollar birbirine çok uzaktır. Zirvelere yaklaştıkça yollar birbirine yakınlaşır, zirvede vahit olunur, tevhit olunur, tek olunur, Fenafillâh olunur.

Bilvanis zirveye, Fenafillâha giden yollardan saf, duru, temiz olanlarından biridir. BİRe giden fertlerin temizlendiği, Asr-ı saadet kokuları taşıyan mekândır.

Mekânların şerefi içerisindekilerin şerefi ile doğru orantılıdır. Yani Şerefil mekân bil mekindir. Bir yerin onuru üzerinde oturduğu kişiden gelir. Oturduğu yerden kişiye onur gelmez.

Bilvanisi onurlu kılan; Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bil diyor.

Çağın bize sorduğu her suali, Kurana soruyor, aldığı cevapları insanlığa takdim etmek görevini deruhte ediyorlar.

Orda bir köy var uzakta.

O köy Bilvanis köyüdür.

Orda bir zat var,

O zat Allahın kuludur

Ve Peygamberin ümmetidir.

Menzili ırak bu yolun, bu yola kim varası

Müşkülü çoktur bu yolun, bunu kim başarası.

Yunus Emre
(17.8.2009 13:56)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysnake41 Offline
snake41
x
SULTAN SEYYİD FEVZEDDİN HAZRETLERİ, KUTBİL EVLİYA. ŞAHI ZAMAN,MÜRŞİDİ KAMİL,SOFİLERİN BABASI,DÜNYADA BİZLER İÇİN BULUNMAZ BİR NİMETTİR. LÜTFEN KIYMETİNİ BİLELİM. ZİYARETİNE GİDİP DUASINI ALALIM İNŞAALLAH. (6.6.2009 21:21)
(bakınız: zaman, baba, dünya, sofi, lütfen, mürşid, aman, evliya, sultan, için)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybirgün dönec.. Offline
birgün dönecem şefaat verene
x
DOĞRU YOLU VEBİZE ENÇOK SEVABIN NERDEN GEDİĞİNİ VEBİZE DİNİ YAŞAMAYI ÖĞRETİYOR (19.12.2008 12:49)
(bakınız: yaşam, doğru)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baybirgün dönec.. Offline
birgün dönecem şefaat verene
x
doğru yolu ve buşekilde günahlarımızda daha çabuk kurtulacahımızı başkayolyok enkestirmesi budur sevabın çokolduhu yerdir dahaçok sevap ve dini yaşamak (19.12.2008 12:44)
(bakınız: yaşamak, yaşam, doğru, günah, kurt, daha, başka, çabuk, âmâk, ayol)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baysofi harun Offline
sofi  harun
x
O DÜNYANIN ŞAHI O GÖNULLERİN SULTANI BENİM HERSEYİN SULTANIM SAH GELDİ OYUN BİTTİ ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ TÜM DÜNYA SULTANIMIZA HÜKMEDECEK ŞEYH _HİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM ĞÖZÜMDE TÜTÜYOSUN SULTANIM OLMUYOR SENSİZ BU HAYAT OLMUYOR SULTANIM GÜLMÜYOR BU GÜNAH DOLU YÜZÜM ĞÜLMÜYOR SULTANIM ANAM BABAM CANIM SANA FEDA OLSUN SULTANIM HİMMET ET SULTANIM BİZİ BİRAKMA KURBAN OLURUM SANA O SESİN KULAKLARIM DAN GİTMİYOR (4.11.2008 23:12)
(bakınız: hayat, zaman, baba, dünya, bira, esin, oyun, günah, canım, babam)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayaktarım Offline
aktarım
x
1.seyyıd fevzeddın bence kalbımı tıtreten ısmını duyunca gozlerımı yasartan demek.aslında once seydam seyyıd muhammed rasıt hz.lerıyle muhabbet baslar oda onun evladı oldugu ıcın bu sevgı devam eder.2.ona baglanıp yogunluktan dolayı ders yapamayıp ısmını anarken bıle utancım gelır aklıma.yaptıgım sadece onu sevmektır ama yetmez.hımmet et sultanım demek dısında bırsey gelmez elımden. (5.9.2008 00:08)
(bakınız: sevmek, muhammed, aslı, emek, bence, seyda, demek, sade, sadece, ders)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baygezgin şefkat Offline
gezgin şefkat
x
sevdiğim allah dostu bir insan onun duasına itiyacımız var ondan allah razı olsun (25.9.2007 13:06)
(bakınız: insan, dost, sevdiğim, olsun, razı, allah)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ NEDİR? seyyid fevzeddin el bilvanisi ne zaman?

Antoloji.com
23.2.2017 23:47:17  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]