Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
TRABZON UĞURLU KÖYÜ TRABZON UĞURLU KÖYÜ terimi
tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi
TRABZON UĞURLU KÖYÜ sizce ne demek,
TRABZON UĞURLU KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?
"TRABZON UĞURLU KÖYÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

BayAntoloji Gez.. Offline
Antoloji Gezgini
1 person liked.
0 person did not like.
Uğurlu, Trabzon

Uğurlu, Trabzon ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Trabzon Merkez İlçeye bağlı en eski köylerinden biri olan Uğurlu'nun eski adı Argaliya'dır. 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına dahil olduktan sonra yapılan ilk sistematik Osmanlı Tahrirlerinde köyün ismi geçmektedir. 15 ve 16. yüzyıllarda köy, diğer çevre köyler gibi Tımarlı Sipahilerin kontrolüne verilmiş, tarım ve hayvancılığın önem kazandığı klasik bir köy görünümünde kalmıştır. İdari bakımdan ise yine çevre köylerle birlikte Trabzon Kazasının Akçaabad Nahiyesine bağlanmıştır. Bu durum 1800’lü yılların sonuna kadar devam etmiştir.Arşiv kayıtlarına göre Uğurlu Köyü ile ilgili daha belirgin bilgiler 19. yüzyıla aittir. Genellikle bu döneme ait arşival verilerde, köyde yaşayanlar, üretim ve vergilendirme hususlarına dair önemli bilgiler mevcuttur. Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre Uğurlu'da, Klasik Osmanlı’daki cemaat temeline dayalı üç ayrı etnik grup yaşamaktadır. Örneğin, 1854 tarihli Vergi Defterindeki nüfus verilerine göre köy nüfusunu, Türkler, Rumlar ve Ermeniler teşkil etmekteydi.Türkler köyün hemen hemen her mahallesinde eşit biçimde dağılmış olup; Rumlar ve Ermeniler, daha çok sahile yakın kısmını teşkil eden Güzel Mevkii Mahallesinde ve halk arasında Zuzula denen mevkide yoğunlaşmıştır.Birinci Cihan Harbine kadar Trabzon genelinde olduğu gibi köyde de, sözü edilen cemaatler arasındaki günlük hayat olağan biçimde devam etmiştir. Fakat 1915 yılında Trabzon Vilayetinin doğu yönünden Rus Ordusunun hücumuna uğraması ve kısa bir süre sonrasında da işgal edilmesi ile birlikte, Türk olmayan Hıristiyan unsurların Türklere karşı yağma, tehdit ve ölümlere kadar varan şiddet olaylarının hakim olduğu bir kargaşa devri başlamıştır.Tamamen Çarlık Ordusuna güvenip şımaran Rum ve Ermeni çeteci grupları, Trabzon şehir merkezinde olduğu gibi, şehre yakın köylerde de faal olarak çevreye rahatsızlık vermeyi sürdürmüşlerdir. Merkeze çok yakın olan köylerden bir olan Uğurlu köyünde de çetecilik faaliyetleri kendini göstermiştir. Köy halkının önemli bir kısmı, Rus işgaline uğramadan evvel sahili izleyerek halk arasında “muhacirlik” olarak bilinen büyük göçe zorunlu olarak iştirak etmiştir. Köyde kalanların büyük çoğunluğu bir yandan azgınlaşan Rum ve Ermeni çeteleri ile uğraşırken bir yandan da hala halk arasında “Urus Yolu” olarak da bilinen ve tamamıyla Rus ordusunun geçişini ve bölgedeki denetimine fayda sağlayacak yeni yolların yapımında çalıştırılmıştır. Uğurlu Köyünde Urus Yolları daha çok Trabzon Şehir merkezinden başlayıp Soğuksu, Kireçhane hattından Karlık Dağının kuzey yamaçlarını izleyerek Kurt Boğazı ve daha alçaktaki Tavşanlık Boğazından, köyün aşağı mahallelerine ulaşarak, aşağı merkezde bir iki kola ayrılmaktaydı. Urus yolları bu bölgeden Büyük Hacı Beşir Deresi vadisinde yer alan köylere ulaştırılmış; diğer kol ise Beşirli Köyü istikametinde sahile kadar, tamamen Türk köylüleri ve Türk savaş esirlerine açtırılarak tamamlatılmıştır. Günümüzde Uğurlu Köyündeki bir takım ana yollar hala, adı geçen Urus Yollarını takip etmektedir. 1917 Ekiminde Rusya’da meydana gelen ve Çarlık için büyük bir değişimin habercisi olan Bolşevik İhtilali sonucu Rus ordusu kademeli olarak Trabzon bölgesini terk etti. Fakat, Türk ordusu bölgeye ulaşıp denetimi sağlayana kadar geçen süreçte; Uğurlu ve diğer çevre köyler Rum ve Ermeni çetecilerin şiddetine maruz kalmıştır. Bu durum kısa bir süre sonra Türk Ordusunun ve Dağlarda gruplar oluşturarak Çetecilerle savaşan “Yerel Milis Güçlerin” bölgeye tamamen hakim olması ve hatta muhacirliğe iştirak eden köylülerin dönüşü ile sona ermiştir. Muhacirlik esnasında göç eden sivillerin önemli bir kısmının hayatını kaybetmesine rağmen, bölge halkının olanla yetinme ve içlerindeki yaşama sevinci kısa zamanda kendilerini toparlamalarına ve işgalin getirdiği yıkımları tamir etmelerini kamçılamıştır. İşgal sonrasında köyde meskün Ermenilerin tamamı ve Rumların bir kısmı köyü terk etmiştir. Cumhuriyetin ilanı sonrasında köyde kalan çok az Rum da mübadele ile Yunanistan'a gönderilmiştir. 19. yüzyıl ortalarına ait arşiv verilerine göre Uğurlu Köyünün en eski Türk Aileleri şunlardır; Samancıoğulları,MısırlıoğullarıMısırlıoğlu sülalesine ait genel bilgiler şunlardır. 1831 yılında Kavalalı Mehmet Ali paşa isyanı sonucunda bölgeye yerleştirilmiş olan Mısırlıoğlu ailesiAnavatanları olan anadolu topraklarına göç etmek durumunda kalmışlardır. Rivayete göre 4 kardeş MISIR dan yola çıkarak Trabzona yerleşmişlerdir. Ancak göç yolunda kardeşlerden 1'i Erzurum 1'i Trabzon akçabat'a yerleşmiştir. Diğer iki kardeş ise günümüzde mısırlı mahallesi olarak bilinen mevkii'ye yerleşmiştir. Yıllar yılı rum çeteleriyle savaşmak durumunda kalan Uğurlu köyü sülaleleri mübadele dönemi sonrası rahat bir nefes alabilmiştir Kapucuoğulları,Karamemişyazıcızadeler, İbişoğulları, Küçükalioğulları (Küçük, köyün Kuçali / Küçükali Mahallesin de yaşamakta olup geniş bir ailedir''';Kurtoğulları, AmeşoğullarıÇizmecioğulları, Nalçacıoğulları, Karagözoğulları; Bu aileler dışında köyde o dönemde yaşayan ve köyden ayrılıp başka yerlere göç ettiklerinde haklarında bilgi bulunmayan aileler ise Keçeçioğulları ve Molla Osmanoğulları’dır. Cumhuriyetle birlikte şehre yakınlığından dolayı Uğurlu Köyü, çevre köylerden, Akçaabat, Yomra, Arsin ve Of ilçesinden, hatta Rize’den çok sayıda nüfus çekmiştir. Örneğin Gordi olarak tabir edilen ve sahile yakın Güzel Mevkii Mahallesi nüfusunun %75'i yeni gelenlerle meskundur. Bilindiği kadarıyla Akçaabat’tan gelen aileler; Birinci, Bulut, Akın, Baytar, Sev, Koç, Yazıcı ve Türk; İskenderoğlu, Şahinoğlu, Doran, Sağlam ve Dokuz; Altunbay; Bayram , Serdar ve Usta, Albayrak, Çolak, Kılıç Ar, Kantekin, Narşap. Bu aileler dışında yine haklarında bilgi eksikliğinden dolayı buraya eklenemeyen aileler de mevcuttur.

Uğurlu Köyü halkı bu kadar değişik bölgelerden gelip yerleşenlerle teşkil olmasına rağmen, hemen hemen bütün aileler, diğer komşularıyla gerek kurdukları dostluklar ve gerekse ırsi bağlarla kaynaşmış gibidirler. Köyde 1950’lerin başında İlkokul ve 1975-1976 eğitim öğretim yılında hizmete giren ve çevre köyler içinde en eskisi olan Ortaokul kurulmuştur. Sayısız ve gerçekten bir birinden değerli öğretmenlerin görev yaptığı bu okullarda 100’lerce öğrenci yetişmiştir. 1985 yılında köyde yaklaşık 10 kadar Üniversite mezunu varken bu durum, 1990’ların ortalarında yaklaşık 70, 2000’lerin başlarında ise 100’ü aşmıştır. Mühendislik, İkdisadi İdari Bilimler, Tıp, Eczacılık, Eğitim Bilimleri, vs. alanlarda yüksek eğitim görüp mezun olan gençler, ülkenin çeşitli illerinde mesleklerine devam etmektedir. Köyün bir başka gururu da Türkiye Cumhuriyeti’ne bir bakan hediye etmesidir. 1980’lerdeki ANAP Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Kurt. 1980’lerde kalkınmasını sürekli sürdüren köy, günümüzde oldukça gelişmiş, altyapısının önemli bir kısmı teşkil edilmiş durumdadır. Uğurlu Köyü, bu özelliklerinden dolayı 1980’lerden beri merkez ilçeye bağlı köyler arasında sürekli pilot köy olarak seçilmiştir.

Kültür

Köyde yaşayan halkı üç kısıma ayırmak mümkün; ilki köyün mevcut yerleşik halkı, Akçaabat ilçesinden gelenler ve Yomra-Arsin-Of ilçelerinden gelenler. Bu nedenle hemen hemen aynı ritüelleri kapsayan Karadeniz gelenek ve görenekleri her üç grupta da mevcut olup çok az bir nüans farkı mevcuttur. Fakat yıllar içerisinde bu ananeler halk arasında vukubulan kaynaşma sebebiyle birleşip tek tip hale gelmiştir. Bayramlar, evlilik törenleri, yemek türleri, giysiler, vs. halk kültürü öğeleri bölgeyle örtüşmektedir. Fakat, özellikle şehre çok yakın olması ve gençlerin modern anlamda farklı yönelişleri, Trabzon genelinde olduğu gibi, köyde de bir çok güzel ananenin giderek atıl hale gelmesine veya sessizce yok olmasına neden olmaktadır..

Coğrafya

Trabzon merkezine 14 km uzaklıktadır. Uğurlu Köyü Kuzeyden Beşirli ve Toklu; Güneyden Karakaya, Karlık ve Yeniköy; batıdan Yeşilova ve Akyazı; doğudan Bengisuköyleri ile çevrilidir. Merkez köyleri içerisinde en geniş araziye sahip olan köy, yer yer dağlık ve derin vadilerle parçalanmıştır. Sahile uzaklığı yaklaşık 2-3 km.dir. tarıma dayalı topraklara sahip olan köyde bir zamanlar tütün önemli bir yer tutarkan günümüzde fındık bahçeleri bunun yerini almıştır.

İklim

Köyün iklimi, nemli Trabzon iklimi etki alanı içerisindedir.!!!!!

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Fakat özellikle 1960'lar ve daha sonraki dönemlerde Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa'ya işçi olarak gidenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bunun yanında İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin gibi şehirlere iş amacıyla yerleşenler de mevcuttur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - MUSTAFAKURT
> 2004 - Cahit Kapucu
> 1999 - Cahit Kapucu
> 1994 - Hadi Kurt
> 1989 - Halit Mısırlıoğlu
> 1984 - Halit Mısırlıoğlu

daha öncelerde görev yapan muhtarlar Şevket Samancı, Sedat Yılmaz, İdris Kapucuve Mehmet Ali Samancı'dır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi vardır ancak ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. köy köy degil şehir

Dış bağlantılar

* Yerelnet
* gdtc

(13.10.2009 09:26)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TRABZON UĞURLU KÖYÜ NEDİR? trabzon uğurlu köyü ne zaman?

Antoloji.com
25.2.2017 07:35:53  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]