Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
TÜRK SOLU DERGİSİ TÜRK SOLU DERGİSİ terimi kara han
tarafından 15.7.2004 tarihinde eklendi
TÜRK SOLU DERGİSİ sizce ne demek,
TÜRK SOLU DERGİSİ size neyi çağrıştırıyor?
"TÜRK SOLU DERGİSİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>
Baybilimselbakış Offline
bilimselbakış
x
0 person liked.
0 person did not like.
TÜRK SOLU BURJUVANIN SOLUDUR

İşçi sınıfının “Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olan 1 Mayıs ile aynı hafta içinde, İstanbul üniversitelerinde devrimci gençliğe yönelik saldırılar gündemi yoğun bir şekilde meşgul etti. “Türk Solu” dergisi çevresi ve arkasındaki ADKF’li (Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu) öğrenciler, bu saldırgan tutumlarıyla, aslında uzunca bir süredir sol hareket içinde yayılan bir hastalığın tekrar tartışmaya açılması için de bir zemin yaratmış oldular.

Bu hastalığın adı Kemalizmdir ve özünde Türkiye burjuvazisi ile devlet bürokrasisinin tarihsel ve ideolojik bir argümanıdır. Türkiye kapitalizminin kendine özgü tarihsel gelişimi içerisinde sivil ve askeri bürokrasinin ulus-devleti kurma ve burjuvaziyi yaratma hedefinin idelojisi olan Kemalizm, kimi zaman “kızıllaşarak” sol kılıflara bürünmeyi de ihmal etmiyor.

Bugünün “sol” Kemalizmi, sermayenin küresel saldırıları karşısında sınıf mücadelesinin yerini ulusal mücadelelere terk ettiği yalanına dayanmaktadır. Bu görüş temelinde, anti-emperyalizm kavramı anti-kapitalist içeriğinden tamamen ayrılmaktadır. Yine bu görüşler temelinde Irak halkını yıllardır acımasızca ezen Saddam gibi bir diktatör bir anda anti-emperyalist mücadelenin önderlerinden birisi haline gelebilmektedir.

Ezen ulus milliyetçiliği ve şovenizm, Türkiye burjuvazisinin resmi ideolojisidir ve bunun resmi literatürdeki adı da Kemalizmdir. Kelimenin tam anlamıyla küçük-burjuva milliyetçiliğinden başka bir şey olmadığından, Kemalizmin veya Atatürkçülüğün sosyalizmle ya da sol hareketle hiçbir bağlantısı yoktur!

Politik olarak gerici bir karakter taşıyan bu anlayışın savunucuları arasında Doğu Perinçek’in İP’i (İşçi Partisi) başı çekmektedir. Zaten ADKF denilen oluşumlar da, İP’ten ayrılan kişilerin kurduğu bir yapıdır ve devrimci hareketin çok iyi tanıdığı bir sima olan Perinçek ne ise, ADKF’de odur! Bu anlamda ADKF denilen çetenin ve Türk Solu dergisinin teşhir ve tecrit edilmesi devrimci hareket açısından bir zorunluluktur.

Hal böyleyken, sol adına hareket edenlerin milliyetçi-ulusalcı bir çizgiyi savunmalarını anlamak son derece zordur. Türkiye solu pek çok politik sorunda aynı yanlış tutumu göstermiş ve defalarca burjuvazinin gerici kanadının kuyruğuna takılmaktan kurtulamamıştır.

Burjuvazinin uluslararası sermayeye entegrasyon çabalarına veya bizzat ordunun ve MİT’in destekleyip organize ettiği İP, ADKF gibi gerici örgütlenmelere, küçük-burjuva milliyetçi solculuk anlayışından kopmaksızın tutarlı bir cevap vermek mümkün değildir. Ve bu yapılmadıkça başarıya ulaşma şansı da yoktur.

Burjuvazinin ve onun devletinin Irak’ın emperyalist işgali karşısında ve AB’ye giriş sürecinde kilit bir rol oynayan Kürt Ulusal Hareketine yönelik gerici ve şöven tutumu, politik arenada ifadesini Kemalizm olarak bulmaktadır. Bugünün Kemalizmi burjuvazinin en gerici kanadının ideolojisidir.

Örneğin 1974’te Kıbrıs’ın işgalini faşist Yunan cuntasını devirmek adına destekleyip, her iki Körfez savaşında da ABD emperyalizmine karşı çıkmak adına Saddam’ın “anti-emperyalist” mücadelesini savunmak, tipik bir küçük-burjuva milliyetçi anlayıştır. Keza küreselleşen dünyada liberallerin “ulus-devletler bitiyor” teranesine inanıp burjuva ulus devleti savunmaya başlayanlar da, sermayenin özelleştirme saldırısına karşı işçi haklarını savunmak yerine devletçiliği savunanlar da, IMF-WB-WTO gibi sermayenin uluslararası kurumlarına karşı kapitalist burjuvazinin ulusal egemenliğini öne çıkarıp “Bu memleket bizim! ” sloganları atanlar da aynı anlayışın ürünüdürler.

Ciddi bir sol örgütlenmenin olmadığı koşullarda, sol görünümlü Kemalist gericiler üniversitelerde at oynatmaya cüret ettiler ve karşılığını aldılar. Ancak sadece fiziksel karşı koymalarla ne faşistler ne de ADKF benzeri devlet eliyle kotarılan gerici yapılanmalar şimdiye kadar üniversitelerden sökülebilmiştir. Kaldı ki, devrimci mücadelenin üniversitelere hapsedilmesiyle bir yere varılamayacağı da açıktır.

Türkiye sol hareketinin ve devrimci Marksistlerin görevi, öğrenci gençliğin Marksist temellerde eğitilmesi ve sosyalizm mücadelesine kazanılmasıdır. Komünist bilince sahip olmadıkları ve tutarlı, sağlıklı örgütlenmeler içinde yer almadıkları sürece öğrenci gençlikten bu tür gerici örgütlenmelere karşı tek başlarına mücadele etmeleri beklenmemelidir.

Devrimci bir gençlik hareketi devrimci bir işçi hareketi olmadan varolamaz! Faşizme karşı mücadelenin de, üniversitelerdeki gerici örgütlenmelerin dağıtılmasının da, özgür ve demokratik bir üniversite ortamının yaratılmasının da tek garantisi işçi sınıfının örgütlü mücadelesidir. Milliyetçiliğin ve şövenizmin tek panzehiri proletarya enternasyonalizmidir!

Kemalizmin ve Küçük-Burjuva Milliyetçiliğin Gericiliğine Karşı, Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!


TÜRK SOLU DİYE BİR ŞEY YOKTUR EVRENSEL SOL VARDI BU DERGİ DÜPE DÜZ FAŞİST


İstanbul’dan bir Marksist Tutum okuru
(30.7.2008 11:23)
(bakınız: istanbul, kürt, zaman, türk, yalan, sosyalizm, dünya, faşist, bugün, anlam)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKursad_86 Offline
Kursad_86
Bay, 31
Bir kere elime gecti okudum. Okumaz olaydim. Darbe cigirtkanligi yapan Turk islam dusmanligini isleyen bir dergi. benim gozumde pacavra. (25.7.2008 16:57)
(bakınız: islam, darbe, beni, kuma, dergi, benim, olay)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baymurat_tuna Offline
murat_tuna
x
Kocaeli
kemalizmin engüzel anlatım şekli vatanın tek kurtuluş yolu (4.1.2007 18:38)
(bakınız: güzel, vatan, kurt, kemalizm, kurtuluş, tulû)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayc-h-a-t-o Offline
c-h-a-t-o
Bay, 32
Ankara
iğrençler..
bakalım..
atatürk gençiliği görev başına diyen..
TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ kurulmuş..kapışacaklar..yıldız teknikte başlar...
(3.11.2006 20:05)
(bakınız: türk, türkiye, yıldız, gençlik, kapı, iğrenç, renç)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay_renas Offline
_renas
x
'sürekli faşist ifadesini kullanarak mı faşistlikten nefret etmemizi sağlıyorlar' diye düşündüren...
bugünlerdeki amacı:her yazıda kürtlere laf atmak....
kodumu oturtan bir genelkurmay başkahayal etmek....
fikirsizlik yaratmak.....
ona buna laf atmak.....
(5.9.2006 11:30)
(bakınız: kürt, faşist, bugün, nefret, hayal, yara, esin, yazı, fikir, başka)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanekincim carr.. Offline
ekincim carrey
Bayan, 27
Muğla
dergi güzel.internet üzerinden de okuyabilirsiniz.ayrıca atatürk de che guevara da devrimcidir.neden yan yana olmasınlar ki? (5.9.2006 11:22)
(bakınız: türk, güzel, devrim, neden, evrim, internet, devrimci, rind, dergi)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayblue send me Offline
blue send me
Bay, 33
akıllara ziyan yayın kuruluşu
kürt varsa sorun var diyipte deniz gezmişi web sitesinin ana sayfasına kapak yapan dergi..
bknz: ironinin böylesi
yılmaz erdoğanı yılın faşisti, av.kerinçsizide yılın gandhisi seçmişler :)
gülermisin ağlarmısın
(24.8.2006 09:59)
(bakınız: deniz gezmiş, kürt, faşist, deniz, akıl, yılmaz erdoğan, soru, ironi, esin, lara)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baydildar11 Offline
dildar11
x
bu dergi türk solunun yüzkarasıdır nazizim türkiye versiyonudur ayrıca..
solla hiçbir alakası kalmamışların sırf dergi olsun diye çıkardığı anlamsız yazılar toplamı
atatürk ve che guevera yı yan yana koyacak kadar teorik bilgiden yoksun
insanların çıkarttığı nasyonalizm yönünden yüksek sosyalizm yönünde ise sıfır bilgi veren kese kağıdı olarak ideal olabilecek bir dergi
(16.6.2006 16:21)
(bakınız: insan, türk, sosyalizm, anlam, türkiye, bilgi, insanlar, lara, yazı, yoksun)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayserhatmeric Offline
serhatmeric
Bay, 33
İstanbul
Bi cümleniz içinde de devrim geçmesin dişimi kırıcam. (2.6.2006 15:02)
(bakınız: devrim, esin, evrim, cümle, için)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayyoldas17 Offline
yoldas17
x
Arkadaşlar bakın türk solu toplumun bildiği gibi komünizmin önderi değildir.Türk solu komünist değil öz be öz milliyetçi sosyalisttir. (2.6.2006 14:56)
(bakınız: komünizm, türk, komünist, arkadaş, gibi, toplum, arkadaşlar)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2
sonraki sayfa >>

"TÜRK SOLU DERGİSİ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TÜRK SOLU DERGİSİ NEDİR? türk solu dergisi ne zaman?

Antoloji.com
21.2.2017 05:58:23  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]